Nem elég csak a számlákat figyelni

2019. június 17. hétfő - 18:51 / piacesprofit.hu
  •    

Minden nap, minden információs csatornán téma a fenntarthatóság, a globális felmelegedés, az energiahatékonyság és a környezetkímélő zöld megoldások. Ezek globális kihívások, és mint ilyenre, hajlamosak vagyunk felülről, nemzetközi szintről várni a megoldást. De vajon nem kellene-e alulról kezdeni a változtatást? 

Mindennapi életünkben, a magán és vállalati szektorban egyaránt az energiahatékonyság kérdése kapja a legdominánsabb szerepet, annak ugyanis közvetlen anyagi hatása van az életünkre. A globális felelősségtudatunkon túl, jól felfogott érdekünk, minél kevesebb és minél olcsóbb energia minél hatékonyabb felhasználása. A gazdasági szereplőkre nehezedő fejlődési nyomásnak legalább egy előnye van e téren, mégpedig az energiahatékonyság növelő fejlesztések generálása.

Kép: Pixabay

Kép: Pixabay

De hogyan kezdjünk neki? Fontos kérdés ez azért is, mert hosszútávon fenntartható eredményt akarunk elérni, ehhez pedig már az elején a megfelelő megoldás kiválasztása szükséges.

Miből lehet választani? Az attól függ, mekkora energia felhasználók vagyunk.

Ha jellemzően irodához kötött, szellemi szolgáltatást nyújtó cég vagyunk, akkor kisebb, hétköznapi megoldások lehetnek, mint a világítás, hűtés-fűtés-árnyékolás megfelelő alkalmazása, és az emberi felhasználói tudatosság fejlesztése.

Amennyiben nagy energia felhasználók vagyunk, nagy szervezettel, gyárral, logisztikával, irodaépülettel, akkor már komolyabbak a lehetőségek, de komplexebb is a feladat.

A nagyobb fogyasztók számára jellemzően két megoldási modell létezik. Az egyik az energiaauditra épülő projekt modell, a másik a vállalat energiafelhasználása irányításának modellje. De melyik, mikor jó, mi melyiket válasszuk? 

A méret itt is számít, de nem döntő tényező. A döntő tényező az energia felhasználásunk struktúrája lehet, illetve a hatékonyságnöveléssel elérhető megtakarítás mértéke.

Azok a cégek, akiknek energiafelhasználásuk túlnyomó része egy tevékenységi körben jelentkezik, és az elérhető megtakarítás nem sarkalatos tényezője a vállalati profitabilitásnak, megfelelő megoldás a projekt modell.

A projekt modell lényege, hogy egy erre szakosodott céggel energia auditot készíttetünk vállalatunkról, mely feltérképezi a létesítményeink és tevékenységeink energia felhasználásának szerkezetét és mértékét. Ezután az cég tanácsot adhat a fejlesztés területeire, az elérendő célokra és a fejlesztés módjára vonatkozóan. Összeáll tehát a Projekt. Vállalatunk ezután előteremti a szükséges erőforrásokat, és megvalósítja a Projektet.

Mi következik ezután?

Figyeljük a bejövő közmű számlákat? Dönthetünk úgy, hogy ennyi elég.

De javasolt olyan tanácsadó céget választani, amely valamilyen szintű garanciát vállal az általa javasolt megoldás eredményességére. Ez esetben a projekt megvalósítása után pár hónappal, amikor az eredményeknek már láthatónak kell lenniük, érdemes egy másik, független energia auditor cégtől egy ellenőrző auditot kérni. Ennek eredménye lehet a bizonyíték a Projekt eredményességére. Jól láthatóan ez egy egyszeri projekt, és mint ilyen, fennáll a lehetősége, hogy azt gondoljuk, ez a kérdés ki van pipálva, „megcselekedtük, amit megkövetelt a haza”.

A technológiai fejlődés ütemét tekintve azonban ezzel a megnyugvással

Magyar startupot díjaztak a nemzetközi energetikai versenyen
Magyar szempontból hatalmas sikerrel zárult a technológiai innovációkra szakosodott startup vállalkozások legnagyobb kelet-és közép európai energetikai versenye.

bizonyosan elmulasztjuk a jövőbeni hatékonyságnövelő lehetőségeket, és így nem érjük el az elérhető maximális költségcsökkentést. Logikus lenne pár évente megismételni ezt a Projekt megoldást, de ekkor már érdemesebb az elején a másik megoldást választani, és kialakítani vállalatunkon belül az energiafelhasználásunk irányítási modelljét.

Ennek a modellnek a neve ISO 50001 Energiagazdálkodási irányítási rendszer (EgIR). Mint látjuk, ez az ISO szabványcsalád tagja, így struktúrájában megegyezik a minőség- és környezetirányítási rendszerekkel, ezáltal integráltan is lehet őket alkalmazni. Az EgIR lényege az energiatudatosság integrálása a vállalatirányításba.

Bővebben azt jelenti, hogy a vállalati döntések minden szintjén jelen van az energiahatékonyság, mint tényező. Kialakításra kerül egy belső rendszer, mely teljes körű kontrollt gyakorol az energiafelhasználásunk felett. Feltérképezi, hogy mely létesítményünk, tevékenységünk, folyamatunk mennyi energiát fogyaszt, és azok arányát a teljes fogyasztáson belül. Ezáltal meghatározza az ebből a szempontból kiemelten fontos területeket. Megállapítja azokat a mérési pontokat és módokat, melyekkel folyamatosan, hiteles képet kaphatunk a fogyasztásunkról. Meghatározza a vezetők felelősségi köreit, kötelezettségeit, az elérendő célokat, és a rendszeren keresztül biztosítja a döntések alapjául szolgáló hiteles adatokat. De felügyeli például azt is, hogy az energia beszállítók kellő gondossággal lettek-e kiválasztva. Mindezt úgy teszi, hogy minden dokumentálva van, ami annyit jelent, hogy látható és egyben bizonyítható a rendszer megfelelő, hatékony és eredményes működése.

Mondhatnánk, hogy a főbb pontokban eddig hasonlíthat a projekt modellre, de a lényeges különbség most jön. Az EgIR egy ciklikusságon alapuló folyamatos kontrollt biztosító belső rendszer, mely a kitűzött célok fényében évről évre méri és felülvizsgálja az előző évi eredményeket, és újabb és újabb javító intézkedésekkel folyamatos hatékonyság és megtakarítás növelést garantál. Akkor miért nem mindenki ezt választja? Az EgIR szükségszerűen megköveteli, hogy cégen belül legyen képzett felelős vezetője, aki nem csak kiépíti, de üzemelteti is a rendszert, és rendszeresen ellenőrzi azt. Ezen felül az EgIR-t évente auditálja egy független tanúsító szervezet is, mely érthetően okozhat pár izgalmasabb napot. A tanúsító által kiadott tanúsítvány azonban emeli vállalatunk értékét, és piaci előnyt is jelenthet üzleti partnereinknél.

Gyorsabb és egyszerűbb megoldás lehet tehát a projekt modell, de hosszútávon hatékonyabb és eredményesebb lehet az Energiagazdálkodási irányítási rendszer.

Tudjuk, hogy egyik sem könnyű, de ezen az úton kell haladnunk, ha azt akarjuk, hogy gyermekeink is élvezhessék az életüket és a Bolygót…

Szerző: Kelemen Viktor ügyvezető, Bureau Veritas Magyarország