Új termékek fejlesztésére lehet pályázni

2016. január 25. hétfő - 15:06 / piacesprofit.hu
 •    

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása” című (VEKOP-2.1.1-15 kódszámú) felhívás, amely akár 70 százalékos támogatási intenzitással a jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, illetve ezek prototípusai kifejlesztésének megvalósítására biztosít vissza nem térítendő forrást.

az ekb döntést várja a piac

Kép: SXC

A vállalati K+F+I tevékenység intenzitásának ösztönzése érdekében ezen pályázati felhívás, a támogatás célja a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek támogatásával, amelyek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, továbbá ezek prototípusainak kifejlesztését eredményezik. Ennek érdekében a vállalati ipari kutatás, kísérleti fejlesztés, illetve innovációs tevékenységek kerülnek támogatásra állami társfinanszírozással.

A Piac&Profit január 28-án megrendezésre kerülő konferenciáján részletesebben is tájékozódhat a témában!

A VEKOP-2.1.1-15 felhívásra a pályázatok 2016.02.29-től nyújthatóak be előreláthatóan 2018.02.28-ig. De mint minden hasonló pályázatnál ebben az esetben is érdemes időben, minél hamarabb benyújtani a pályázatot, mert a rendelkezésre álló forrás keretösszeg véges!

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne kizárólag a Közép-magyarországi régió területe, a támogatást igénylő – konzorciumi tag – bejegyzett Közép-magyarországi régió területén (Budapest, Pest megye) lévő székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.

A Felhívás keretéből azon projektek kaphatnak támogatást, amelyek közvetett vagy közvetlen módon illeszkednek a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (Nemzeti S3) céljaihoz és szakosodási irányaihoz.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5 milliárd Ft, a támogatott vállalkozások száma becsülhetően 10-100 vállalkozás.

A felhívás és a segédletek innen letölthetőek!

A VEKOP-2.1.1-15 pályázati felhívás irányadó paraméterei

Támogatási összeg:

Minimum 50 millió maximum 500 millió forint között

Támogatási intenzitása:

 • Ipari kutatás esetén 50 – 70%
 • Kísérlet fejlesztés esetén 25 – 45%
 • Csekély összegű támogatás esetén 50%
 • Eszköz beszerzés esetén 0 – 55% (attól függően, hogy a vállalkozás mely településen működik)
 • Kutatási infrastruktúra esetén 50%
 • Eljárási innováció esetén 50% (KKV esetében), 15% (nagyvállalat esetében)
 • Vásáron való megjelenés esetén 50 %

Önállóan támogatható tevékenység:

 • Ipari kutatás (50 %-ig)
 • Kísérleti fejlesztés
 • Önállóan nem támogatható tevékenység:
 • Eszközbeszerzés
 • Építési költségek
 • Immateriális javak beszerzése
 • Projekt előkészítés (előzetes tanulmányok, közbeszerzés)
 • Projekt menedzsment
 • Nyilvánosság biztosítása
 • Rezsi költségek
 • Külföldi vásáron vagy kiállításon való megjelenés

Megvalósítás:

24 hónap

Pályázhat:

 • KKV szektor
 • Nagyvállalat
 • Konzorcium (max 3 tagú)

Nem pályázhat:

 • Egyéni vállalkozó
 • Akinek a saját tőkéje negatív
 • Akinek az utolsó évi árbevétele kisebb mint a projekt összes elszámolható költsége
 • Van le nem zárt KMOP pályázata

Elszámolható költség:

 • Bérköltség
 • Szolgáltatások költsége
 • Anyag költség
 • Építési költségek
 • Eszköz és immateriális javak beszerzési költsége
 • Közbeszerzési költség
 • Projektmenedzsment
 • Nyilvánosság költségei
 • Külföldi kiállításon és vásáron való megjelenés költségei

Vállalás:

 • Kötelező: K+F+I eredményéből 2 év alatt a támogatási összeg 30 %-nál nagyobb árbevétel
 • Nem kötelező: K+F+I létszám bővítése
Ezekben a pályázatokban több pénz lesz az idén
Elfogadta a kormány a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 2016-os éves fejlesztési keretét. A döntéssel a 2014-2020 közötti programozási időszakban rendelkezésre álló uniós forrásokból idén több mint 50 pályázati felhívás megjelenése várható.

Feliratkozom a(z) Pénzszerzés téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek