Új korszak jön az áfafizetésben?

2015. október 26. hétfő - 12:04 / piacesprofit.hu
  •    

Az Olaszországban bevezetett, speciális áfa fizetési metódus segítségével csökkenthető az áfa elkerülés és nem fizetés kockázata, miközben a közszféra késedelmes fizetése miatti vállalati kitettség is kontrol alá kerül. A megosztott fizetési modell (split-payment) előnye, hogy az ÁFA fizetési kötelezettség első pontjától átláthatóvá teszi az adófizetési és bevallási folyamatot, így bevezetése más tagországokban is vizsgálat tárgya lehet – emeli ki az RSM szakértője.

megosztható az áfafizetés

Kép: Pixabay

Az EU ÁFA Zöldkönyvében lefektetett négy modell egyiknek bevezetésére került sor Olaszországban. Az EU Tanácsa által jóváhagyott új áfa-beszedési szabály lehetőséget teremtett arra, hogy egy termék vagy szolgáltatás értékének kifizetésére megosztva kerüljön sor. A számla nettó értéke az értékesítés kifizetője felé, míg az áfa tartalom egy adószámlára kerül kifizetésre. Mivel a számlát mind a kiállító, mind a befogadó lejelenti a hatóság felé, nincs lehetőség az adófizetés megkerülésére, a kifizetés megosztása pedig lehetetlenné teszi az áfa-tartalom meg nem fizetését.

(A feledékenyek bajban lesznek jövőre!)

„Ez az első kísérlet a metódus gyakorlatba ültetésére és a tapasztalatok azt mutatják, hogy megoldás a gyakorlatban is jól bevált. A modell előnye, hogy az ÁFA kötelezettség keletkezésének első pontjától kontrolálja az adófizetési folyamatot. Ez a megoldás lehetővé teszi az adóhatóság számára, hogy monitorozza az ÁFA kötelezettséget és blokkolja az ÁFA számlára kerülő összegeket, így megelőzze, hogy az adófizetésre kötelezett eltűnjön a hozzá beérkező áfa összeggel együtt”- emeli ki Sztankó Dániel, az RSM közvetett adók csoportjának vezetője.

Az olasz esetben egy jól körülhatárolt érintetti körre; a közszféra által beszerzett termékekre és szolgáltatásokra terjed ki a megosztott fizetés hatálya. A szabályozás egyértelműen meghatározza a derogáció által érintettek – a közszféra minden tagja; az állam, állami szervek, szervezetek, kamarák, helyi köztestületek, önkormányzatok, egészségügyi intézmények, szociális intézmények, egyetemek, kutatási és oktatási intézmények – körét. Az érintett termékek és szolgáltatások köre néhány kivétellel – fordított áfás kör, nem olaszországi adóalany, visszatartott fizetések és speciális áfakulcsok alá tartozó termékek és szolgáltatások – mindenre kiterjed.

Komoly büntetést kockáztat az, aki nem figyel az új szabályokra
2016. január 1-ei hatálybalépéssel egy jogszabály-módosítás újabb funkcióval bővíti azoknak a követelményeknek a listáját, amelyeknek feltétlenül meg kell felelniük az adózók által alkalmazott számlázóprogramoknak.

Az áfa-fizetési olló csökken az új beszedési metódussal és a szabályozás nem növeli a kötelezettség mértékét, miközben a közszféra késedelmes fizetése miatti vállalati kitettség is kontrol alá kerül.

A számlázási szabályok a könnyebb feldolgozhatóságot és a nyomon követést segítik. A számlán feltüntetésre kerül a megosztott fizetés ténye. Így például egy, az önkormányzat felé teljesítő vállalkozás esetében a beszállító a teljes összegről állít ki a számlát, de csak a nettó összeget kapja meg az önkormányzattól. Az ÁFA összegét az önkormányzat a beszállító, kincstárnál vezetett adószámlájára utalja át. Az áfa eróziót és az elkerülés lehetőségét csökkenti, hogy a termékértékesítőnek nincs hozzáférése az áfa összegéhez, az közvetlenül a kincstárban vezetett alszámlára érkezik be.

Sztankó Dániel elmondta, hogy bár a megosztott fizetési megoldás nem alkalmazható teljes körűen, mindemellett előremutató gyakorlatot jelent. Minden tagállam és az EU célja is az adóbeszedés optimalizálása és a csalások visszaszorítása, ennek az elvárásnak pedig ez a módszer messzemenően eleget tesz és kiküszöböli a körhintacsalás lehetőségét.

 

Alternatív javaslatok a hatékonyabb Áfa beszedésre
Az ÁFA Zöld könyv négy új áfa-modellt jelölt meg, amelyekkel az adónem hatékonyabban beszedhető, monitorozható. A vásárló utasítja bankját az áruk és szolgáltatások ellenértékének kifizetésére, a bank pedig szétbontja az összeget a szállítónak fizetendő, adóköteles összegre, valamint a közvetlenül az adóhatóságnak átutalandó áfára.
A számlákon szereplő minden adatot valós időben megküldenek egy központi áfa-felügyeleti adatbázisba. Az adóhatóságok így a jelenleginél sokkal gyorsabban juthatnak hozzá információkhoz és a jelenlegi áfa kötelezettségek egy része eltörölhető lenne.
Az adóalany előre meghatározott tranzakciós adatokat tölt fel meghatározott formátumban egy biztonságos áfa-adattárba, amelyet az adóalany tart fenn, és amely közvetlenül vagy nagyon rövid értesítési határidővel hozzáférhető az adóhatóság számára.
Az adóalany áfa-megfelelési eljárása és belső kontroljai tanúsításra kerülnek.

Feliratkozom a(z) Költségkímélés téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek