Új előírás a transzferár-nyilvántartásban

2014. április 03. csütörtök - 06:05 / piacesprofit.hu
  •    

A tavaly módosított transzferár-rendelet új előírást tartalmaz, miszerint több kapcsolt vállalkozás részére történő költségátterhelések során alá kell tudni támasztani az alkalmazott felosztási kulcsot. A rendelkezéssel kapcsolatban azonban még van némi bizonytalanság.

Nem árt figyelni, még nem tisztázódott minden kérdés – Kép: SXC

A transzferár-nyilvántartásra vonatkozó szabályokat tartalmazó 22/2009. (X. 16.) PM-rendelet (továbbiakban: rendelet) 2012. január 1-jei módosítása mentesítette a nem főtevékenység keretén belül nyújtott szolgáltatás, termékértékesítés ellenértékének kapcsolt vállalkozás részére változatlan összegben történő átterhelését a dokumentálási kötelezettség alól. A mentesítés további feltétele, hogy az eredeti szolgáltatást nyújtó, termékértékesítést végző fél és a költségeket továbbterhelő fél nem állhattak egymással kapcsolt vállalkozási viszonyban – hívta fel a figyelmet Hegedüs Sándor az RSM-DTM adóüzletág vezetője legfrissebb blogbejegyzésében.

A rendelet 2013. június 21-től hatályos, legfrissebb módosítása többek között érintette ezt az előírást is. E szerint a mentesítésnek már nem feltétele, hogy ne főtevékenység keretében nyújtott szolgáltatásról, termékértékesítésről legyen szó. A költségátterheléssel kapcsolatban a rendelet továbbá kiegészült egy rendelkezéssel, mely szerint, ha a költségátterhelés során a nyújtó a költséget több kapcsolt fél számára terheli át, akkor az alkalmazott megosztási módszert is értékelni kell, hogy az megfelel-e a szokásos piaci ár elvnek.

Fontos: vészesen közeledik a benyújtás határideje!

A fenti szabály szigorítást jelent, amelynek formai követelménye nem tisztázott. Az új szabály értelmében, annak ellenére, hogy a költségátterhelési ügylet – amennyiben teljesülnek a feltételek – mentesített a transzferárnyilvántartás-készítés alól, ha az adózó vagy kapcsolt vállalkozása felosztja a független fél által számlázott összeget több kapcsolt fél részére (pl. 3 kapcsolt fél részére 20%, 30% és 50% arányban), úgy alá kell tudni támasztani, hogy a felosztási kulcs szokásos piaci elv alapján került meghatározásra.

Nem tisztázott, hogy a felosztást milyen formában kell „alátámasztani”, hogy elég-e csupán a független fél számviteli bizonylatát, illetve az adózó által a kapcsolt felek felé kiállított bizonylatokat bemutatni vagy kell-e valami komolyabb nyilvántartást készíteni. Mindenesetre ajánlott legalább egy rövid feljegyzést készíteni és megőrizni ezekről a költségátterhelésekről, amely alapján nyomon követhetőek.

Ezért fontos tudni, hogy mire ügyel a NAV a transzferár ellenőrzésénél!

Transzferár: „csak” nyolcmilliós a bírság
Immár nem szerződésenként, hanem ügyletenként kell dokumentálni a transzferár-változásokat. Szerencsére a dokumentáció készítését „ösztönző” mulasztási bírság maximuma továbbra is „csak” 8 millió forint lehet, – ügyletenként.

Feliratkozom a(z) Adózás téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek