Tovább szorul a hurok az ügyvezetők nyakán

2014. január 16. csütörtök - 13:30 / piacesprofit.hu
  •    

A fizetésképtelen cégek ügyvezetőit a jövőben már a felszámolás befejezését megelőzően, a közbenső mérleg alapján is kötelezheti a bíróság arra, hogy álljanak helyt a társaság ki nem egyenlített tartozásaiért.

Szigorít az új Ptk. – Kép: SXC

Az új Polgári törvénykönyv hatályba lépésével összefüggő törvénymódosításokat tartalmazó csomag emeli vissza március közepétől a Csődtörvénybe azt a lehetőséget, amely 2009 és 2012 között már fennállt: a hitelezők, illetve a felszámoló kérelme alapján a bíróság még a felszámolás tartama alatt, tehát a cég megszüntetését megelőzően kötelezheti a cég volt ügyvezetőjét a fedezethiány miatt ki nem egyenlíthető hitelezői követelésekért való helytállásra.

Itt olvashat további fontos módosításokról. 2013 utolsó törvény egyébként kilenc oldalon át módosította a még hatályba sem lépett új polgári törvénykönyvet.

Az ügyvezetők e mögöttes felelőssége már a 2006-os társasági törvény óta fennáll. A törvény szerint ha a bíróság elrendeli a cég felszámolását, a hitelezők vagy a felszámoló keresete alapján a bíróság megállapíthatja, hogy azok, akik a felszámolás elrendelését megelőző három éven belül a társaság vezetői voltak, a fizetésképtelenségi helyzetben nem a hitelezők érdekeinek megfelelően jártak el, és emiatt csökkent a társaság vagyona, saját maguk felelnek a ki nem egyenlített hitelezői követelésekért. (Az új Ptk. nem csak szigorít, sok mindenben meg is könnyíti a cégek életét.)

Az erre irányuló kérelem alapján a bíróság jelenleg csak megállapítja a vezetők felelősségének fennállását, a tényleges kártérítést egy külön keresetben kell kérni, mégpedig a felszámolás befejezését követő 60 napon belül. Ez utóbbi eljárás az tehát, amelyben a jelenleg hatályos szabályozás alapján a bíróság a ki nem egyenlített tartozás megfizetésére kötelezi a volt vezetőt (vagy többségi tulajdonost).

A tartozás az új Ptk. más módosításai miatt ráadásul most még többe kerülhet!

Az új Ptk. hatályba lépésével összefüggő törvénymódosító csomag most ismét lehetővé teszi, hogy a fizetésre kötelező határozatot a bíróság ne csak a felszámolás befejezését követően, hanem már azt megelőzően meghozza. A felszámolás befejezése előtti marasztalásnak az a feltétele, hogy a bíróság által jóváhagyott közbenső mérleg és részleges vagyonfelosztási javaslat alapján az legyen megállapítható, hogy a felszámolási vagyon nem fedezi a hitelezői követeléseket. A marasztalási kérelem tehát már a felelősség megállapítására irányuló kérelemmel együtt is előterjeszthető lesz március 15-ét követően.

Nehéz-Posony Márton
ügyvéd, adótanácsadó
Nehéz-Posony Ügyvédi Iroda

Szakértőnk korábbi cikkei
Fordulatot hozhat az áfalevonási joggal kapcsolatos bírósági gyakorlatban az a nemrég közzétett kúriai döntés, amely – igaz, az Európai Bíróság állásfoglalása nyomán – immár nem az adóhatóságnak, hanem az adózónak adott igazat: az adólevonási jog csak akkor tagadható meg, ha az adóhatóság bizonyította, hogy a számla befogadója tudta, vagy tudnia kellett, hogy a számlakibocsátó csalárdul járt el.
Érdemes átgondolniuk a cégvezetőknek a munkavállalókkal kötött versenytilalmi megállapodásaikat, az új munka törvénykönyve ugyanis ebben is hozott változást. Egyrészt a megállapodás időtartama lerövidült, másrészt immár a jogszabály mondja meg, hogy a versenytilalmi kötelezettségvállalásért mi tekinthető a megfelelő ellenérték legalacsonyabb összegének.

 

Feliratkozom a(z) Jogi kisokos téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek