Rettegjetek agrárkartellek

2015. augusztus 26. szerda - 12:01 / piacesprofit.hu
  •    

A versenytörvény szeptember 1-jén hatályba lépő módosítása révén a Gazdasági Versenyhivatal ismét saját hatáskörben alkalmazhat szankciót az agrártermékeket érintő versenykorlátozó megállapodások feltárásakor. Várható, hogy ennek eredményeként a Versenyhivatal ismét aktívabban fog vizsgálódni az mezőgazdasági szektorban. Ez megfontolásra késztetheti az agrárpiac szereplőit, amelyeknek – a kockázatok minimalizálása végett – érdemes felkészülniük a változásra – összegzi a Jalsovszky Ügyvédi Iroda.

Kép: Pixabay

A történet 2012 nyarán kezdődött. A GVH ekkor indított kartelleljárást több kiskereskedelmi lánc, valamint a Dinnyeszövetség és a Magyar Zöldség-Gyümölcs Terméktanács ellen, feltételezve, hogy azok megállapodtak egymással a Magyarországon termelt görögdinnye beszerzési áraiban, másrészt pedig abban, hogy a külföldön termesztett görögdinnyét nem, vagy csak diszkriminatív árazással dobják piacra Magyarországon.

A témához kapcsolódó jegyzetünket itt olvashatja!

Mivel azt a tanácskozást, amelyen a versenyjogi szempontból – a GVH szerint – aggályos kijelentések elhangzottak, az agrárminisztérium hívta össze, a jogalkotó úgy döntött, törvénymódosítást hajt végre. A bevezetett rendelkezések értelmében a GVH-nak a folyamatban lévő és a jövőbeni, az agrártermékeket érintő ügyekben az agrárminiszterhez kell fordulnia, aki bizonyos szempontok mentén véleményt nyilvánít abban, hogy a versenyjogi szabályok az adott ügyben alkalmazhatóak-e. A GVH a miniszteri állásfoglalás fényében folytathatja az eljárását.

A „dinnye-kartell”-ügyben – talán nem meglepő módon – a miniszter úgy találta, hogy a piaci szereplők közötti megállapodásra a versenyszabályok nem alkalmazhatóak, ezért az mentesül a kartelltilalom alól. Az ügyben ezért a GVH kénytelen volt megszüntetni a versenyfelügyeleti eljárását, és a mezőgazdasági szektorban azóta sem kezdeményezett kartelleljárást.

Mi változik szeptembertől?

„A mezőgazdasági szektornak a kartelltilalom alóli mentesülését komoly kritika érte: az Európai Bizottság kifogásolta, hogy a bevezetett szabályozás akadályt gördít az európai uniós versenyszabályoknak az agrárszektorban történő érvényre juttatása elé. Emiatt a Bizottság európai uniós kötelezettségszegési eljárást is indított Magyarország ellen. A jogalkotó ezért kénytelen volt változtatni a 2012-ben elfogadott szabályokon.” – foglalta össze Bassola Bálint, a Jalsovszky Ügyvédi Iroda versenyjogra specializálódott ügyvédje.

Szabályozott árak, szabályozott helyzetek
Az árszabályozás szűkebb értelemben az állami árpolitika azon része, amely az árak alakítására, befolyásolására irányuló állami szabályozó eszközöket foglalja magában. Ennek körébe tartoznak mindazon intézkedések, amelyekkel az állam befolyásolja az egyes árak, az árarányok és általános árszínvonal alakítását. Ugyanakkor szinte ugyanezt a hatást képesek elérni cégek is, akik jó érdekérvényesítő képességük révén kartellba tömörülve szabják meg az ár és a létfeltétel alapjait a piacon megannyi „versenytársuknak”.

A 2015. szeptember 1-jén hatályba lépő rendelkezések egyértelműen lefektetik, hogy a versenyjogi tilalom megsértése – a miniszter állásfoglalásának fényében – csak olyan esetben mentesülhet a versenyjogi szankciók alól, ha a piaci szereplők közötti megállapodás kizárólag a magyar piacot érinti. Azaz, ha a versenyjogsértés a tagállamok közötti kereskedelmet is befolyásolhatja, akkor a továbbiakban a GVH szabadon vizsgálódhat és alkalmazhatja az EU versenyjogi rendelkezései szerinti szankciókat is és akár a vállalkozáscsoport előző éves nettó árbevételének 10%-ára rúgó kartellbírságot szabhat ki. Egyértelmű tehát, hogy az új szabályozás nagymértékben kiterjeszti a Versenyhivatal 2012-ben erősen leszűkített mozgásterét.

Talán a fentiek kompenzálására, szeptember 1-jétől a Versenytörvénybe került az a korábban a fent említett ágazati jogszabályban létező rendelkezés, amely szerint mezőgazdasági termékek tekintetében nem állapítható meg versenyjogsértés, ha a verseny torzítása, korlátozása vagy akadályozása a gazdaságilag indokolt, méltányolható jövedelem eléréséhez szükséges mértéket nem haladja meg és a jövedelem megszerzésétől az érintett piac szereplője nincs elzárva. A versenyjogi tilalom alóli mentesülés feltételeinek a teljesítését az agrárpolitikáért felelős miniszter állapítja meg, a GVH pedig a miniszteri álláspont ismeretében jár el. A módosítás egyértelművé teszi, hogy a miniszter milyen esetekben jogosult a Versenyhivatal eljárását „leállítani”. Hangsúlyozandó azonban, hogy a miniszter ezen lehetősége nem terjed ki olyan esetekre, amikor az európai uniós versenyszabályok megsértése a tét.

Mi várható?

A 2012. évi törvénymódosítások nyomán a Versenyhivatal teljesen leállt a mezőgazdasági szektor vizsgálatával. A szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezések azonban ismét lehetővé teszik a GVH-nak, hogy az olyan ügyekben, ahol fennállhat az európai uniós tagállamok közötti kereskedelem érintettsége (pl.: országos kiterjedésű piacfelosztás) és emiatt alkalmazandó az uniós versenyjog, az agrárminiszter előzetes állásfoglalása nélkül is vizsgálódjon és szabjon ki adott esetben akár a vállalatcsoport előző éves nettó árbevételének 10%-ára rúgó kartellbírságot. Ez várhatóan növelni fogja a Versenyhivatal vizsgálati tevékenységét az agrárszektorban.

Érdemes a Versenyhivatal megnövekvő aktivitására a vállalkozásoknak és a szakmai szövetségeknek is felkészülniük. Ennek módja lehet versenyjogi „compliance” tréningek tartása, az együttműködési megállapodások versenyjogi szempontú átvizsgálása, vagy akár belső versenyjogi audit végrehajtása is.

JÓHISZEMŰEN IS SÉRTHETÜNK JOGOT!
Sok kisebb cég vezetője nem is gondol arra, mennyire fontos, hogy működése során a versenyjogi normákra is figyeljen, pedig akár jóhiszeműen is könnyen jogszabályt sérthet. Dr. Szamosi Katalin ügyvéd, az SBGK Ügyvédi Iroda vezetője arra is felhívja a figyelmet, hogy az új Ptk. ügyvezetői felelősségi szabályai a versenyjogi normasértések terén is kellemetlen következményekkel járhatnak.

Feliratkozom a(z) Jogi kisokos téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek