Óvadékot kell fizetni, hogy munkát vállalhassunk?

2018. március 12. hétfő - 08:03 / piacesprofit.hu
  •    

Aki bérelt már ingatlant, az előtt jól ismert intézmény a bérbeadónak fizetendő óvadék vagy köznapi nevén a kaució jogintézménye. A hatályos Munka törvénykönyve most bevezette a munkavállalói biztosítékot, és részletesen szabályozza azt. A Das Jogszerviz megmagyarázza, miről is van szó?

A munkaszerződésben kiköthető, előírható a munkavállalónak biztosíték fizetése a munkába lépéskor. A munkavállalói biztosítéknak az a rendeltetése, hogy a munkáltató későbbi esetleges kártérítési igényét részben vagy egészben fedezze. Ez tehát a munkaviszonyt biztosító mellékkötelezettség. Jogszerű alkalmazásának azonban számos feltétele van.

most érdemes állást kieresni

Kép: SXC

Először is írásba kell foglalni, a szóbeli megállapodás érvénytelen. Az írásba foglalásra később is sor kerülhet a munkaviszony fennállása alatt, de a megállapodás elfogadására a munkavállaló nem kötelezhető. Nem lehet továbbá bármilyen munkakörre előírni, hanem csakis olyan esetben, amikor a munkavállaló pénzt, értéket, árut vesz át, ad tovább más munkavállalók vagy harmadik személyek vonatkozásában vagy ezt ellenőrzi. A törvény a biztosíték összegét az adott munkavállaló egy havi alapbérének összegében engedi legfeljebb meghatározni.

Ezen túlmenően a munkáltató nem rendelkezhet szabadon a biztosíték összegével, az továbbra is a munkavállaló pénze. Elkülönített számlán kell elhelyeznie és kizárólag eredeti rendeltetésének megfelelően használható fel, tehát a jogos és nem vitatott vagy elbírált kárigény kielégítésére.

Ha a munkaviszony megszűnik, vagy más munkakörbe kerül a munkavállaló, akkor haladéktalanul vissza kell fizetni részére a biztosíték összegét a törvényes késedelmi kamat összegével növelten.

Milyen esetekben állítható helyre a munkaviszony?
Ha a munkaviszony megszüntetésére jogellenesen került sor, a munkaviszony helyreállítására általában nincsen lehetőség. Azonban a Munka Törvénykönyve kivételesen néhány esetben mégis lehetővé teszi, hogy a munkaviszony a dolgozó kérelmére helyreállításra kerüljön. Mikor állítható helyre a munkaviszony? Mi a helyreállítás következménye?

Fontos, hogy a biztosíték összegével csak akkor rendelkezhet a munkáltató, ha a jogosnak vélt kárigényét a munkavállaló elismerte, vagy arról jogerős döntés, határozat született. Önmagában az tehát nem elegendő, hogy a munkáltatónak jogosnak vélt kártérítési igénye keletkezett, mivel azt a munkavállaló vitathatja, az ügyet bíróságra viheti.

A kárigénynek ráadásul olyannak kell lennie, ami a pénz, értékek, áru kezelésével áll összefüggésben, egyéb kárigényeket nem lehet a biztosítékból kielégíteni.

A törvény nem tartalmaz olyan rendelkezést, hogy a munkaviszony megszűnése esetén visszatartható lenne a biztosíték összege, ha a munkáltatónak kártérítési igénye van. A biztosítéki összeg jogtalan visszatartása miatt, hasonlóan az elmaradt munkabér érvényesítéséhez, a munkavállaló elsősorban fizetési meghagyás útján, végső soron munkaügyi peres eljárás keretében léphet fel követelését érvényesítendő.

Feliratkozom a(z) Jogi kisokos téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek