Mostantól minősít a NAV

2016. április 04. hétfő - 13:30 / piacesprofit.hu
 •    

Áprilisban kezdi meg az adóalanyok minősítését a NAV. Az első negyedév adatai alapján kerülhetünk megbízható vagy épp kockázatos kategóriába. Megéri küzdeni az előbbiért!

A megbízható adózói státuszra vonatkozó minősítést a NAV először a 2016. március 31-én fennálló adatok és tények ismeretében végzi el. A továbbiakban negyedévente vizsgálja a megbízható adózóra, illetve a kockázatos adózóra vonatkozó feltételek fennállását. Az adózó az ügyfélkapun keresztül 2016 második félévétől lekérdezheti minősítését, és lehetősége van azzal kapcsolatban kifogással élni.

A speciális adózói kategóriákba sorolás kizárólag a cégjegyzékbe bejegyzettekre és az áfaregisztráltakra vonatkozik.

jó és rossz feliratú cédulák

Kép:Pixabay

A feltétek egy része adottság, amin nem lehet változtatni, ugyanakkor, például az adófolyószámla rendezettségére vonatkozó feltétel teljesítése olyasmi, amire figyelhetnek a cégek. Ha a cég a tevékenysége vagy a jellemző tranzakciói miatt jó eséllyel a NA V-ellenőrzések fókuszába kerülhet, érdemes lehet előzetes, átfogó adóauditot készíttetni – javasolja a Mazars szakértője. Hogy mire érdemes különösen figyelni a továbbiakban is, arról itt talál részleteket.

Az adózói minősítések mentén a NAV vizsgálatai is elválnak mostantól. Az adózók minősítése alapján a megbízható adózókat megelőzés jellegűen rövidebb, maximum 180 napos határidővel ellenőrzik ezentúl és a büntetés helyett a tájékoztatásra fogják helyezni a hangsúlyt. A kockázatos adózóknál azonban visszatartó és kényszerítő jellegű ellenőrzéseket ígérnek, szigorú vizsgálatokkal, a hatósági eszközök célzott és következetes alkalmazásával kényszerítik ki a jogkövető magatartást.

Számos olyan kérdés merül fel ezen szabályozási terület kapcsán, melyek egyáltalán nem mondhatóak megválaszoltnak, ugyanis az élet hozhat olyan helyzeteket, melyekre – a jelek szerint – a jogalkotó sem gondolt. Itt talál néhány példát Fekete Zoltán Titusz, az RSM-DTM adómenedzserének legfrissebb blogbejegyzéséből. A rendszer ezzel együtt viszont elindul, lássuk, mik a pontos feltételek!

Ahhoz, hogy egy adózó megbízhatónak minősüljön, 10 különböző feltételnek kell egyszerre megfelelnie.

Megbízható adózó, aki

 • legalább 3 éve folyamatosan működik, vagy legalább 3 éve áfa-regisztrált adóalany, a tárgyévben és az azt megelőző öt évben az állami adóhatóság által terhére megállapított összes adókülönbözet nem haladja meg a tárgyévre megállapított adóteljesítményének 3%-át,
 • nem indítottak ellene végrehajtási eljárást (nem tartozik bele az átvezetés és a visszatartási jog gyakorlása),
 • nem állt/áll csőd-, felszámolási, kényszertörlési eljárás alatt,
 • nem állt/áll adószám-felfüggesztés hatálya alatt, amelyre akkor kerül sor, ha az adózó a NAV felszólítása ellenére sem tett eleget a bevallási/adófizetési kötelezettségének a törvényi határidőtől, illetve az esedékességtől számított 365 napon belül,
 • nem állt/áll adószámtörlés hatálya alatt,
 • nem állt/áll fokozott adóhatósági felügyelet alatt, és
 • nincs 500 ezer Ft-ot meghaladó adótartozása, és
 • a tárgyévet megelőző két 2 esedékessé vált mulasztási bírság összege nem haladta meg a tárgyévi adóteljesítményének 1%-át, és
 • nem kockázatos adózó.
Túl nehéz megfelelni?
A jelen formában nem biztos, hogy az intézkedés kiváltja a várt hatást, mivel a minősített adózói körbe való bekerülés valószínűsége nagyon alacsony, így motiváló vagy visszatartó ereje is kicsi – mondja Jancsa-Pék Judit, a LeitnerLeitner vezető tanácsadója. Itt olvashat arról, mely feltételek okozhatják a legtöbb gondot.

A megbízható adózók nemcsak az adó kiutalása, adóellenőrzések kapcsán élveznek előnyt, hanem a mulasztási és adóbírságok esetében is, illetve lehetőségük nyílik az úgy nevezett automatikus részletfizetésre is. Az ellenőrzés időtartama például – amennyiben adózó teljesíti együttműködési kötelezettségét – nem haladhatja meg a 180 napot, a kiszabható mulasztási bírság és adóbírság felső határa 50 százalékkal kevesebb, mint az általános szabályok szerint megállapított mérték. Évente egy alkalommal 12 havi pótlékmentes részletfizetési kedvezményt kaphat legfeljebb 500 ezer forint összegű tartozására. A tervek szerint 2017. január 1-jétől a megbízható adózók általános forgalmi adó kiutalás iránti kérelmét az adóhatóság 45 napon belül teljesíti, míg 2018. január 1-jétől 30 napon belül; addig is a megbízható adózók a már megszokott feltételek mellett élhetnek az áfa kiutalási határidő rövidítésének lehetőségével.

Kockázatos adózó, akire az alábbi feltételek közül legalább egy teljesül:

 • szerepel a nagy összegű adóhiánnyal rendelkező adózók (magánszemélyeknél 10, más adózók esetén 100 millió Ft-ot meghaladó) listáján, vagy
 • szerepel a nagy összegű adótartozással rendelkező adózók (magánszemélyeknél 10, más adózók esetén 100 millió Ft-ot meghaladó) listáján, vagy
 • be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató adózók listáján, vagy
 • 1 éven belül a NAV ismételt üzletlezárást alkalmazott vele szemben.

A kockázatos kategóriába kerülő adózók esetében az áfa kiutalási határideje rövidítés lehetősége nélküli 75 nap, az ellenőrzési határidő pedig 60 nappal automatikusan meghosszabbodik. Az adóbírság és a mulasztási bírság kiszabását nem mellőzheti az adóhatóság, és az általa kiszabható legkisebb bírság mértéke az általános szabályok szerint kiszabható bírság felső határának 50 százaléka, míg a mulasztási bírság felső határa az általános szabályok szerint kiszabható mulasztási bírság felső határának 150 százaléka.

Ha az adózót egyik kategóriába sem sorolták be, a „normál/általános” adózói státuszban marad, és a már ismert szabályok vonatkoznak rá.

Feliratkozom a(z) Adózás téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek