Itt nem dolgozhat szövetkezeti nyugdíjas, hiába lenne rá szükség

2017. december 05. kedd - 09:50 / PP/MTI
  •    

Hiába lenne szükség pedagógusokra országszerte, a nyugdíjas tanárok szövetkezeten keresztül történő foglalkoztatása egyelőre nem lehetséges. Több mint ezer betöltetlen pedagógusi álláshely volt az országban, mégsem lehet a nyugdíjas pedagógusokat egyszerűen foglalkoztatni.

 

Miután mostanáig 74 nyugdíjas-szövetkezetet jegyeztek be, és a múltban bő­ven voltak rossz tapasztalatok a szövet­kezeti rendszerre rárepülő ügyeskedők­kel, úgy gondolták, össze kell fogni a becsületesen működő szer­vezeteket – idézi az MTI Karácsony Mihály szakértőt, aki arról beszélt, hogy nagy szükség lenne egy érdekvédelmi szervezetre, mert egy­re több kisebb-nagyobb vállalkozást ér­dekelne az adózási szempontból kedve­ző foglalkoztatási forma, csak éppen nem tudják hová forduljanak.

Némethné Jankovics Györgyi, a Nyugdíjasok Országos Szö­vetségének (NYOSZ) elnöke azt mondta, hogy az általuk létreho­zott közérdekű nyugdíjas-szövetkezet egyelőre egy országos hálózatot mű­ködtető kereskedelmi vállalkozással, il­letve egy szintén országos hatáskörű in­tézménnyel áll szerződésben Az előbbi esetben értelemszerűen kereskedelmi munkát kell végezni, az utóbbi szer­vezetnél pedig személyes jelenlétet is igénylő területi ügyfélkapcsolati mun­káról van szó.

Számos nyugdíjas vállalkozót már kiközvetítettek, de a szerződött vállalkozások körét egyelőre nem szeretnék bővíteni, hogy megfelelő rutint szerezzenek az ügyin­tézésben. Sok iskolának jelent gondot a pedagógushiány,

több mint ezer betöltetlen pedagógusi álláshely volt az országban, mégsem lehet a nyugdíjas pedagógusokat egyszerűen foglalkoztatni.

Heller Alajosné pedagógiai szakértő, a Baranya megyei Nyugodt Erő Közér­dekű Nyugdíjas-szövetkezet elnöke sze­rint hiába közve­títené ki a szövetkezet a tanárt az isko­lának, az nem szerződhet vele, mert az ágazati jogszabályok értelmében csak munkaviszonyban vagy közalkalmazot­ti státusban lehet pedagógusokat alkal­mazni. Vagyis az oktatónak közvetlenül kell szerződni az oktatási intézménynél, nem állhat közéjük a szövetkezet. Ugyanez igaz a heti legfeljebb

Erre figyeljen, ha nyugdíjasokat foglalkoztat
A jelenlegi munkaerőpiaci helyzetben teret nyert a nyugdíjasok foglalkoztatása, a munkáltatók is kedvelik ezt a megoldást és a nyugdíjasok számára is jó lehetőség. Az RSM szakmai blog összeállította, milyen speciális szabályok vannak a nyugdíj melletti munkavállalás esetén.

tízórás megbízási szerződésekre is.

A kifejezet­ten nyugdíjas pedagógusok foglalkozta­tására alakult szövetkezet a problémát már jelezte is a Kliknek, illetve a szakminisztériumnak is, de egyelőre nem találtak megnyugtató megoldást, azaz nyugdíjas-szövetkezeten keresz­tül – a vonatkozó törvény módosításá­ig – nem tudnak tanári álláshoz jutni a pedagógusok.