A kölcsön is lehet áfaköteles

2016. december 08. csütörtök - 15:03 / piacesprofit.hu
  •    

Áfakötelesnek minősítette ítéletében az Európai Bíróság a mezőgazdasági integrátori együttműködés részét képező kölcsönnyújtást. A magyar ügyben hozott ítéletében a testület szerint ezeket az ügyleteket a forgóeszközök beszerzésével egységesen kell kezelni.

Kép: Pixabay

Kép: Pixabay

A magyar mezőgazdasági rendszerben bevett jogintézmény az integrátori együttműködés. Ennek során az integrátor pénzügyi kölcsönt nyújt az integráltnak, aki ebből, külön szerződések alapján, az integrátortól forgóeszközöket (pl. vetőmag) vásárol, majd külön megállapodásokkal vagy az integrátornak vagy rajta keresztül másnak értékesíti a megtermelt mezőgazdasági terméket.

A bíróság kimondta, hogy az integráltak számára a forgóeszközök értékesítése minősül az integrált együttműködés alá tartozó főszolgáltatásnak, mivel a mezőgazdasági termelők ezen eszközök segítségével képesek mezőgazdasági tevékenységük folytatására. Így az ezen eszközök beszerzéséhez nyújtott kölcsön igénybevétele e mezőgazdasági termelők számára önmagában nem cél, hanem kizárólag eszköz ahhoz, hogy lehetővé tegye ez utóbbiak számára a mezőgazdasági termelésükhöz szükséges forgóeszközök beszerzését.

Mindezekre tekintettel a bíróság úgy határoz, hogy a forgóeszközök értékesítését és az ezen eszközök megvásárlására szánt kölcsön nyújtását úgy kell tekinteni, mint amelyek a héa (hozzáadottérték-adó) szempontjából egyetlen egységet képező összetett ügyletnek minősülnek, amelyben a kérdéses eszközök értékesítése a főszolgáltatás. AbBíróság azt is pontosította, hogy az egységet képező ügylet adóalapját képezi mind a forgóeszközök ára, mind pedig a mezőgazdasági termelőknek nyújtott kölcsön után fizetett kamat is.

Megálljt parancsol az Európai Bíróság a NAV gyakorlatának
Friss döntésében immár sokadszor mondta ki az Európai Unió Bírósága (EUB), hogy a NAV jogsértően tagadja meg az áfalevonást azoktól a tisztességes adózóktól, akik nem tudhatták, hogy az általuk befogadott számlán szereplő szolgáltatást nem a számla kiállítója teljesítette.

Egy ilyen integrátori együttműködés keretében a Stock ’94 nevű integrátor forgóeszközöket adott el az integráltak részére, amely után 25 százalékos áfát számolt fel. Az integrátor a forgóeszközök megvásárlásával összefüggésben az integráltaknak nyújtott kölcsön után járó kamatokat viszont áfamentesen számlázta ki, mivel az uniós áfairányelv főszabály szerint a hitelnyújtási tevékenységet mentesíti az adó alól. Az adóhatóság szerint azonban a jelen ügyben nem önálló hitelnyújtásról, hanem a forgóeszközök értékesítésének alárendelt olyan pénzügyi mellékszolgáltatásról van szó, amely e termékértékesítéshez hasonlóan áfaköteles. Minderre tekintettel az adóhatóság az elmaradt adó, valamint késedelmi pótlék megfizetésére kötelezte az integrátort. Az ügyet vizsgáló Kúria azt kérdezte az Európai Bíróságtól, hogy a magyar áfaszabályok alapjául szolgáló uniós héa-irányelv értelmében az integrátor az általa nyújtott kölcsön kamatainak kiszámlázásakor köteles volt-e az áfát is felszámítani.

Ítéletében a bíróság megállapította, hogy az integrátori együttműködés keretében rendelkezésre bocsátott kölcsön nyújtása nem minősül a forgóeszközök megvásárlásától elkülönülő önálló szolgáltatásnak. E pénzügyi források ugyanis nem használhatóak fel szabadon, azok nyújtásához tehát integráltnak nem fűződik az integrátori együttműködés megvalósításán túlmutató önálló érdeke. A bíróság azt is hangsúlyozta, hogy mivel az ügyben a Stock ’94 nem volt jogosult arra, hogy hitelintézetként járjon el, így nem nyújthatott kölcsönt az integráltak részére annak kikötése nélkül, hogy e kölcsönt forgóeszköz-vásárlásra kell fordítani.

A fizetésképtelenséget is szabályozza az unió
Új megközelítést javasol az Európai Bizottság a fizetésképtelen vállalkozásokkal kapcsolatban. Korai szerkezetátalakítással tennének a növekedés támogatásáért és a munkahelyek védelméért

 

Segítünk kiszámolni

EKÁER kalkulátor

kalkulátor

Céges bankszámla

kalkulátor

Pályázatkereső

kalkulátor