Fel kell számolni Magyarországon a digitális írástudatlanságot

2012. június 27. szerda - 15:23 / piac-profit.hu
  •    

A Fiatal Diplomaták Klubja és a Microsoft Magyarország Kft., Sztáray Péter biztonságpolitikáért felelős helyettes államtitkár, a Kibertér Konferencia miniszteri biztosa, illetve a Külügyminisztérium Kibertér Konferencia Titkárságának támogatásával 2012. június 22-én közös rendezvényt tartott.

A 2012. októberi Budapesti Kibertér Konferencia kísérőrendezvényéként megtartott eseményen Sztáray Péter miniszteri biztos a kibertér szabad és biztonságos használatának kérdését a 21. század egyik legfontosabb globális kül- és biztonságpolitikai kihívásának nevezte, amelynek diplomáciai jelentősége a klímaváltozás vagy a nukleáris non-proliferáció kérdéseihez mérhető.

Kibertér konferencia
Az októberi Kibertér Konferencia előkészületeiről beszélve az államtitkár kiemelte, hogy hamarosan elfogadják a konferenciával kapcsolatos második kormány-előterjesztést. A rendezvény részleteiről az érdeklődők a konferencia júliustól működő hivatalos honlapján tájékozódhatnak. A „Bizalommal és Biztonsággal a Szabadságért és Jólétért" mottójú nemzetközi konferencián kormányzatok, nemzetközi szervezetek, vállalatok, társadalmi szervezetek számos magas szintű képviselőjére és az internethasználók részvételére is számítanak. A konferencia három plenáris ülése a kibertér fejlődését és távlatait, a szükséges képességfejlesztés esélyeit, a nemzetközi és regionális szervezetek szerepét is taglalja. A tematikus szekciók keretében tárgyalandó konkrét témák többek között a kibertér gazdasági növekedésre és társadalmi fejlődésre gyakorolt hatásait, az internetbiztonságot, a nemzetközi biztonság aspektusait és az internetes bűnözést is érintik.

Utalva az európai gazdasági válság problémájára, hangsúlyozta, hogy a növekedés újraindításának egyik legfőbb motorja az információs és kommunikációs technológiákba való beruházás, illetve a kutatásfejlesztésre fordított kiadások növelése lesz. A magyar kormány kiemelt figyelmet szentel a területnek a Széll Kálmán és az Új Széchenyi Tervben megfogalmazott célkitűzéseivel. Tehetségeink, ígéretes kutatóink számára a Nemzeti Kiválósági Programmal Magyarországon első ízben 2012-ben jött létre átfogó, a tudományos életpálya egészét támogató program.

A június 22-ei kísérőrendezvényen a Microsoft Hungary Kft. részéről Papp István ügyvezető igazgató köszöntötte a rendezvény résztvevőit, majd Kollár László és Molnár Zsolt tartott előadást az internet nyújtotta gazdasági és társadalmi előnyökről, valamint a biztonságos internhasználat aktuális témáiról a Fiatal Diplomaták Klubja tagjainak. Papp István beszédében kiemelte, hogy egy versenyképesebb magyar gazdaság, és egy versenyképesebb tudással rendelkező magyar társadalom megteremtéséhez – iparági szempontból – három feltétel teljesülése szükséges.

Elsőként fel kell számolni Magyarországon a digitális analfabetizmust, javítani kell a magyarok – nemcsak a fiatalabb nemzedékek – digitális írástudását, amelybe az e-business kultúra fejlesztése is beletartozik. Az előzővel szoros összefüggésben növelni kell a hazai PC-ellátottságot, illetve a netpenetrációt. Végül, de nem utolsósorban javítani kell Magyarország angolnyelv-tudását, hiszen például az applikáció-fejlesztésnek, amelyben a magyar start-up cégeknek komoly perspektívái vannak, ez a munkanyelve. E területek fejlesztése minden gazdasági szereplőnek érdeke és felelőssége. A Microsoft nem utolsósorban ezért ajánlotta fel 52 milliárd forint értékű Digitális Oktatási Alapcsomagját a magyar kormánynak éppen a múlt héten.