Mikor fizet a kezes az adós helyett?

Elsőre egyszerűnek tűnik a válasz arra a kérdésre, hogy mikor kell az adós helyett a kezesnek rendeznie a tartozást. Nyilván akkor, ha az adós nem fizetett. A kép azonban ennél némiképp árnyaltabb.

Ront vagy javít Magyarország megítélésén a soros EU-elnökség?
Milyen újabb öt év elé néz Karácsony Gergely?
Mi lesz a liberalizmussal Magyarországon?
Online Klasszis Klubtalálkozó élőben Horn Gáborral!

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a Republikon Alapítvány kuratóriumának elnökétől!

2024. július 24. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Nem mindegy ugyanis, hogy milyen kezességről van szó. Még, ha egyértelmű is, hogy mennyit kell kezesként fizetni, valószínű nem mindegy, hogy mikor is kell a pénztárcáért nyúlni – igazít el a részletekben az Érthető jog szakmai blogja.

Kép: PP

Mi is a kezesség?

A kezesség nem más, mint egy biztosíték. Fontos, hogy szerződéssel jön létre, amit írásba kell foglalni.

A „kezességi szerződéssel a kezes kötelezettséget vállal a jogosulttal szemben, hogyha a kötelezett nem teljesít, maga fog helyette a jogosultnak teljesíteni.”

Mikor kell a kezesnek fizetnie?

A fő szabály, hogy

A kezes abban az esetben köteles teljesíteni, ha a jogosult felszólította a teljesítésre.” – mondja ki a Polgári Törvénykönyv.

Vagyis mindenfajta kezesség esetén kell, hogy a kezes kapjon egy külön felszólítást. Belegondolva a helyzetbe, ez teljesen ésszerű is. Egyébként a kezes honnan tudhatná, hogy az adós helyett neki kellene fizetnie?

Az azonban nem mindegy, hogy ezt a bizonyos felszólítást mikor kaphatja meg a kezes, illetve ténylegesen mikor kell neki helytállnia a követelésért. Ez attól függ, hogy milyen kezességről beszélhetünk az adott esetben.

Milyen fajta kezességek léteznek?

A kezességnek most 3 fajtájára térek ki:

  1. Sortartó kezesség
  2. Kártalanító kezesség
  3. Készfizető kezesség
Ezek közül a kártalanító kezesség az új Polgári Törvénykönyv óta létezik, így sokan még nem is hallottak róla

A fenti kezességeket leginkább az különbözteti meg egymástól, hogy mikor is kell a kezesnek ténylegesen az adós helyett fizetnie.

Sortartó kezesség

A sortartó kezes fizetési kötelezettsége, mondjuk úgy, hogy nem lesz „automatikus”. Vagyis önmagában még nem elég az, ha

Főleg a cégek mennek perre a tartozások miatt
Tizenöt százalékkal csökkent 2018-ban a fizetési meghagyásos eljárások száma – derül ki a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) nyilvántartásából. A kevesebb eljárás arra utal, hogy javult a lakosság jövedelmi helyzete, kevesebben tartoztak tavaly, mint egy évvel korábban.
az adós elmulasztja a teljesítést a jogosult felé. Ettől még a jogosult nem fordulhat már másnap a kezeshez, hogy tőle követelje a fennálló tartozás megfizetését. Mindez azonban csak akkor lesz így, ha a kezes is tisztában van azzal, hogy mire jogosult.

Ahhoz, hogy a tartozást ne lehessen azonnal a sortartó kezességet vállaló kezesen behajtani, a kezesnek is résen kell lennie. Úgynevezett sortartási kifogást kell előterjeszteni, ha a hitelező azonnal tőle szeretné a mulasztó adós tartozását behajtani.

Mi is az a sortartó kifogás?

A törvény kimondja, hogy „A kezes mindaddig megtagadhatja a teljesítést, ameddig a jogosult nem igazolja, hogy a követelést a főkötelezettel szemben megkísérelte behajtani, de az ésszerű időn belül nem vezetett eredményre.” Ezt hívjuk sortartó kifogásnak.

Vagyis a kezesnek mindaddig nem válik esedékessé a fizetése, amíg a követelés jogosultja nem igazolja, hogy

  • megpróbálta behajtani a tartozást az adóson és
  • a behajtás ésszerű időn belül nem vezetett eredményre.
Fontos, hogy mind a két feltételnek teljesülnie kell, ha a jogosult a kezestől szeretne a pénzéhez jutni.

Nyilván felmerül a kérdés: hogyan kell megpróbálni behajtani a tartozást és mi az „ésszerű idő”?

  • A behajtás megkísérlése természetesen megfelelő jogi út igénybevételével történhet. Vagyis a két markos legény majd becsönget… verzió itt nem lesz elegendő. (Zárójelben azért megjegyzem, hogy a markos legények verzió nem csak emiatt nem javasolt, de egyéb komoly probléma forrása is lehet.)
  • Az ésszerű időn belüli eredménytelenséget minden esetben egyedileg kell eldönteni. Útmutatóul annyi mondható, hogy ha például már a végrehajtás elején látható, hogy nincs remény a tartozás kielégítésére, akkor nem feltétlenül kell megvárni, hogy a végrehajtási eljárás lezáruljon mielőtt a kezes felé fordul a hitelező.
Kártalanító kezesség

Ez az új kezesség, ami korábban nem létezett.

Ennek a kezességnek az a lényege, hogy a kezes kifejezetten csak arra vállal kezességet, amit az adóstól nem lehetett behajtani.

És ebből ered az a szabály is, hogy mikor kell a kártalanító kezesnek egyáltalán elgondolkodnia a fizetésen. Csak akkor, ha a jogosult már nem csak próbálkozott azzal, hogy a tartozást behajtsa, de ténylegesen mindent meg is tett ennek érdekében, és a végrehajtás eredménytelenül zárult.

Ennél a kezességnél tehát nem elég beperelni az adóst, nem elég elindítani egy felszámolási, vagy végrehajtási eljárást. Ezeket végig is kell várni, hogy egyértelmű legyen, a követelés az adóson nem hajtható be.

A kártalanító kezesség a legjobb a kezes számára?

Bár látszólag ez a legkedvezőbb a kezesre nézve, hiszen akár évek is könnyedén eltelhetnek, míg az adós elleni jogi eljárások

Mire jó a tartozáselismerő nyilatkozat?
Szerződés alapján vagy szerződés nélkül fennálló tartozások esetén gyakran előfordul, hogy a kötelezett tartozáselismerő nyilatkozatot tesz. A tartozás elismerése nem hoz létre új kötelezettséget, mégis jelentős hatással lehet az érintett felek jogi kapcsolatára. Milyen formában tehető tartozáselismerő nyilatkozat, és milyen hatása van?
lezárulnak. Vagyis időt biztos, hogy nyer a kezes. Azért van egy kis hátulütője is ennek a megoldásnak.

Az adós tartozása ugyanis időközben nő a késedelmi kamatokkal és a jogi eljárások költségeivel is. Ha végül mégis a kezesnek kell fizetnie, ezek az összegek is ott lesznek majd a fizetési felszólítás összesítő rovatában.

(A tartozás utáni késedelmi kamatokat, behajtási költségeket persze a többi kezesség esetén is meg kell fizetnie a kezesnek, de mivel ott hamarabb sorra kerül és így hamarabb fizethet, a plusz költségek is alacsonyabbak lehetnek.)

Készfizető kezesség

Ezt vettem a végére, mert ennek megismerése a másik két kezességi forma megértése után már „gyerekjáték”.

A kezesre nézve ez a legnehezebb kezességi forma, hiszen itt nem áll rendelkezésre kifogás. A jogosultnak nem kell várni semmilyen jogi eljárás befejezésére.

Készfizetői kezesség esetén a jogosult, ha az adós nem teljesíti a kötelezettségét, minden további feltétel nélkül a kezes ellen fordulhat. A kezes itt nem hivatkozhat arra, hogy azért nem teljesít az adós helyett, mert a követelés az adóson is behajtható lenne.

A gyakorlatban talán a legtöbb kezesség készfizető kezességként jön létre. A készfizető kezesség vagy a felek által megkötött szerződés alapján keletkezhet, vagy pedig jogszabály hozhatja létre. Ahhoz, hogy a kezesi szerződés készfizető kezesség legyen, erről kifejezetten rendelkeznie kell a szerződésnek.

A cikk szerzője: Dr. Kocsis Ildikó, ügyvéd.

Véleményvezér

Elismeréseket kap Joe Biden amerikai elnök

Elismeréseket kap Joe Biden amerikai elnök 

Joe Biden lemondott a következő négy évről, de megnyerte a következő hat hónapot!
Már csak az aluliskolázottaknál dübörög a Fidesz

Már csak az aluliskolázottaknál dübörög a Fidesz 

Már gyurcsányozni sem érdemes.
Hatalmas metrót épít a mindössze 300 ezer lakosú Kolozsvár

Hatalmas metrót épít a mindössze 300 ezer lakosú Kolozsvár 

Világváros lesz Kolozsvárból.
A Facebookon Orbán Viktoron mulatnak

A Facebookon Orbán Viktoron mulatnak 

Nem is volt, de azért megszüntetnék.
Példátlan helyzet, közadakozást kezdeményezett a Bethesda Gyermekkórház, hogy egy műtőjét működtetni tudja

Példátlan helyzet, közadakozást kezdeményezett a Bethesda Gyermekkórház, hogy egy műtőjét működtetni tudja 

Miközben az elit gátlástalanul urizál, már az alapszolgáltatások sem működnek.
Lázár Jánosnak nem megy a Fanta-matek

Lázár Jánosnak nem megy a Fanta-matek 

A Fanta-botrány és a műbalhé.


Magyar Brands, Superbrands, Bisnode, Zero CO2 logo