Devizában számlázik? Akkor ezekre kell ügyelnie!

Amennyiben a felek külföldi fizetőeszközben (devizában) számolnak el egymás között az elszámolás az áfa és a számvitel szempontjából is több kérdést felvet, mind az árfolyam, mind az adózás területén.

Egyre több cég lép a külpiacok felé, így fontos tisztában lenni a szabályokkal – Kép: Pixabay

Fontos, hogy az elszámolás milyen árfolyamon történik, hisz mind az áfatörvény, mind a számviteli törvény által előírt szabályokat figyelembe kell venni. Továbbá azt is meg kell vizsgálni, hogy melyik nap árfolyamán milyen előírások vonatkoznak a számla elszámolására. A számviteli és az áfatörvény nyújtotta lehetőségek nem megfelelő összehangolása többletmunkát okoz – írta Héhn Miklós, az RSM-DTM számviteli üzletágának vezetője legfrissebb blogbejegyzésében.

A termékértékesítések, szolgáltatásnyújtások során az ellenérték külföldi fizetőeszközben is feltüntethető a számlán, az adóalapra és az áfa összegére különbontva. Az áthárított áfa összegét a számlán a devizában megadott érték mellett forintban kifejezve is fel kell tüntetni. A számlabefogadó (vevő, szolgáltatást igénybe vevő) számára az áthárított áfa forintban meghatározott összege fontos adat, mivel csak ezen összeget állíthatja be az adóelszámolásába levonható adóként, feltéve persze, hogy a beszerzés tekintetében keletkezik levonási joga.

Az áfa forintban történő megállapítása érdekében a számla kiállítója bármilyen belföldi pénzváltási engedéllyel rendelkező hitelintézet által devizában eladási árként jegyzett árfolyamot alkalmazhatja. Döntés szerint az adóhatósághoz való előzetes bejelentése alapján a Magyar Nemzeti Bank (MNB) vagy az Európai Központi Bank (EKB) által hivatalosan közzétett árfolyamot is használhatja. Ez utóbbit 2013. január 1-jétől teszi lehetővé az áfatörvény. Az MNB vagy az EKB árfolyamához való igazodásra vonatkozó bejelentés év közben is megtehető, de legkésőbb az év elejétől számított első devizás ügyletek után keletkező áfafizetési kötelezettség napját megelőző napon. Ettől a választás évét követő naptári év végéig nem lehet eltérni.

Melyik nap árfolyamán számolhatok el?

Szintén lényeges kérdés, hogy melyik nap árfolyamát kell használnunk. Két esetet kell figyelembe venni: az első „normál”, a második pedig a „folyamatos teljesítésű” ügylet (időszakos elszámolású ügyletek). A normál ügyletek esetében a teljesítés napján érvényes árfolyamot kell alapul venni, míg az időszakos elszámolásos ügylet esetében a kelte szerinti árfolyamot (az áfatörvény 58. paragrafusában szabályozott esetek tartoznak ide: a részletfizetés vagy a határozott időre szóló elszámolás).

Amennyiben egy adott napon két árfolyam van érvényben (pl.: a bank napközben teszi közzé az árfolyamváltozást), akkor a hivatalos álláspont szerint ebben az esetben az áfa szempontjából bármelyik árfolyam elfogadható érvényes árfolyamként.

Gyűjtőszámlák

Ön tudja, mi a transzferár-szabályzat? Fontos lenne!
Az elmúlt 10 évben a kapcsolt vállalkozások egymás közötti tranzakcióinak szabályozása rendkívüli mértékben megváltozott. Mára már több mint 60 ország jogalkotása vonta szabályozása alá a nemzetközi kapcsolt vállalkozások tranzakcióit. A magyarországi adóellenőrzések során is kiemelt figyelmet kapnak, az ügyvezetők egy része mégsem tulajdonít megfelelő jelentőséget a transzferár-szabályozásnak és dokumentálásának.
A gyakorlatban előfordul, hogy a felek előzetesen gyűjtőszámla kiállításában állapodnak meg. Ebben az esetben az adott időszakban teljesített ügyleteket tételesen, azaz teljesítési időpontonként, egymástól elkülönítetten kell feltüntetni.

Gyűjtőszámlák esetében is felmerülhet az árfolyam alkalmazásának szükségessége. Ilyenkor a külföldi fizetőeszközben meghatározott ellenértéket és az áthárított adót a gyűjtőszámlán tételesen, teljesítési időpontonként elkülönített ügyletekre meghatározva, az egyes teljesítési időpontokban érvényes árfolyamot alapul véve kell feltüntetni.

Számlakorrekció devizás számlák esetében

A számla korrekciójára vonatkozó szabályok devizás számla esetében is ugyanazok, mint a forint alapúaknál. Ez vonatkozik a módosító bizonylatra, az összegszerűséget érintő módosítás adóbevallásban való szerepeltetésének idejére is. Az adóalap, vagy az adó, vagy mindkettő utólagos módosítása esetében a módosított összeget és a különbözetet is devizában kell feltüntetni. Alapvetően az eredetileg használt árfolyam alapulvételével kell a különbözeteket is kiszámolni, illetve a számlán feltüntetni. A devizás számla korrekciója esetén az eredeti árfolyam-különbözetből adódó eltérés csak akkor merülhet fel, ha a számlateljesítés időpontja és/vagy az alkalmazott árfolyam volt téves. Fontos, hogy ezt kell alkalmazni az időszakos számlák módosítása során is.

Fulladoznak az adminisztrációs terhektől a cégek
Az elmúlt években intézkedés történt a vállalkozók adminisztrációs terhelésének csökkentésére, s ezek kormányzati források szerint 500 milliárd forinttal csökkentették a cégek kiadásait. A legtöbb vállalkozás azonban mégis az adminisztrációs terhek növekedésére panaszkodik.
Fontos szem előtt tartani, hogy az áfatörvény 58. paragrafusa alá tartozó időszakos elszámolás esetében, ha a módosítás eredményeként a vevőnek újabb fizetendő összegre keletkezik kötelezettsége, az újabb fizetési esedékesség és új számla kibocsátását teszi szükségessé. Ilyenkor az új számla keltével árfolyamosítjuk az áfa összegét.

Az áfa szempontjából nagyon fontos, hogy a fentiek alkalmazása csak akkor merül fel, ha a felek az ellenértéket külföldi fizetőeszközben határozták meg, és devizában számlázzák. Abban az esetben viszont, ha a felek megállapodása szerint az elszámolás alapja ugyan külföldi fizetőeszköz, de annak egy meghatározott napon érvényes árfolyama alapulvételével számított forint összeg fizetendő ellenértékként, akkor az ügylet ellenértéke forintban meghatározott, és forintban is kell azt elszámolni.

A bejegyzés folytatása itt olvasható!

Véleményvezér

Magyarországon a legrosszabb a pedagógusok megbecsültsége Európában

Magyarországon a legrosszabb a pedagógusok megbecsültsége Európában 

Van alapja bőven a pedagógusok elégedetlenségének.
Magyar Péter lemondásra szólítja fel Szijjártó Péter külügyminisztert

Magyar Péter lemondásra szólítja fel Szijjártó Péter külügyminisztert 

Szijjártó Péter és az oroszok különös kapcsolata.
Működik az orbáni példa, egy fideszes képviselő rokonsága sorra nyeri a milliókat

Működik az orbáni példa, egy fideszes képviselő rokonsága sorra nyeri a milliókat 

A fényképeken jóságos képviselő kemény üzletember.
Magyar Péter kibukott, a köztelevízió szabályozni akarja miről beszélhetnek az EP listavezetők

Magyar Péter kibukott, a köztelevízió szabályozni akarja miről beszélhetnek az EP listavezetők 

Korlátozná a köztelevízió a véleménynyilvánítás szabadságát.
Vizsgálni kezdte az Integritás Hatóság a kazári 677 millióba kerülő luxusbölcsőde ügyét

Vizsgálni kezdte az Integritás Hatóság a kazári 677 millióba kerülő luxusbölcsőde ügyét 

Aranyat rejtettek a betonba, vagy mi került ennyibe?


Magyar Brands, Superbrands, Bisnode, Zero CO2 logo