Mire jó az ügyvédi ellenjegyzés?

2018. szeptember 06. csütörtök - 07:30 / piacesprofit.hu
  •    

Azt sokan tudják, hogy bizonyos szerződéseknél kötelező az ügyvédi ellenjegyzés. Ilyen például az ingatlan adásvételi szerződés, de a cégek társasági szerződéseinél is ott kell lennie. De mire jó ez? Csak egy újabb pecsét? Mit tanúsít az ügyvédi ellenjegyzés?

Csak egy újabb kötelező formaság?

Felmerül a kérdés, hogy az ügyvédi ellenjegyzés tulajdonképpen mit is igazol? Mitől lesz hitelesebb egy irat, egy szerződés, ha ügyvédi ellenjegyzés szerepel rajta?

Az ügyvédi tevékenységről szóló törvény pontosan meghatározza, hogy mit tanúsít az ügyvéd az okirat ellenjegyzésével.

„Az ellenjegyzéssel az ügyvéd tanúsítja, hogy

  • az okirat a jogszabályoknak megfelel,
  • a felek nyilatkoztak arról, hogy az okiratban foglaltak megfelelnek az akaratuknak,
  • az okiratban megjelölt felek, illetve az eljáró képviselőik azonosítását elvégezte, és
  • az okiratot a felek előtte írták alá vagy az okiraton szereplő aláírást előtte sajátjukként ismerték el.”
hogyan lehetünk tanúk

Csak egy újabb kötelezettség? –
Kép: Freestock

Ügyvédi ellenjegyzés, vagy tanúk előtti aláírás?

Láthatjuk, hogy az ügyvédi ellenjegyzés nem csupán egy formaság, egy újabb pecsét. Sokkal többet jelent annál, mintha a szerződést, vagy iratot két tanú igazolná. Lényeges a különbség, mert két tanú esetén a tanúk csupán egyetlen dolgot igazolnak, mégpedig azt, hogy az iratot aláíró személy előttük írta azt alá, vagy az aláírását előttük sajátjaként ismerte el. A tanúk azonban nem igazolják, hogy mi áll az iratban, nem is kell azt tudniuk. Ezzel szemben az ügyvéd az ellenjegyzéssel nem csupán azt igazolja, hogy az iratban, szerződésben foglaltak megfelelnek az azt aláírók akaratának, vagyis, abba beleegyeztek, de még azt is, hogy az a jogszabályokkal sem ellentétes.

Hogyan ne legyünk hamis tanúk – avagy mikor írhatunk alá?
Gyakori eset, hogy bizonyos szerződések, nyilatkozatok érvényességéhez a jogszabály két tanú általi aláírását követeli meg. Ilyenkor gyakori, hogy valaki a családtagját, ismerősét kéri meg arra, hogy tanúzza le a már aláírt okiratot. Mit jelent, ha tanúként aláírunk egy dokumentumot? Minden esetben aláírhatjuk-e tanúként az elénk tett okiratot? Szakértőnk segít megvilágítani a legfontosabb pontokat.

Felek azonosítása: mit jelent ez?

Az ügyvédi ellenjegyzéskor az ügyvéd azt is tanúsítja, hogy az aláíró személyek azonosítását is elvégezte. De mit is jelent ez?

Az ügyvédek részére részletes előírások vannak arra vonatkozóan, hogy kit és hogyan kell azonosítaniuk. Az azonosítás nem csupán a személyigazolvány és a lakcímkártya megtekintésével történik. Az adatok egyezőségének és a bemutatott okmányok érvényességének ellenőrzése érdekében az ügyvéd a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból, a járművezetőiengedély-nyilvántartásból, az útiokmány-nyilvántartásból és a központi idegenrendészeti nyilvántartásból is informálódik a törvényben előírt módon.

Ezek alapján azt hiszem már érthető, hogy miért is kötelező például az ingatlan adásvételi szerződések ügyvédi ellenjegyzése.

A fenti rövid tájékoztatás a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak.

Szerző:

Dr. Kocsis Ildikó

ügyvéd

Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda

 

Bemutatjuk a Piac & Profit Online Akadémia kurzusvezetőit!
Új szolgáltatással jelentkezik a Piac & Profit a hazai kkv-döntéshozók üzleti tudásának gyarapítása érdekében. Piac & Profit Online Akadémiát indítottunk a Piac & Profit Konferenciák legsikeresebb, legjobb előadói kurzusvezetői közreműködésével. Az online képzések egyre népszerűbbek, sokak számára elérhetőbbek. A konferenciákon felhalmozott tudásokat ajánljuk a kkv-döntéshozóknak és az adott szakma jövőjét előre megismerni akaróknak.

Feliratkozom a(z) Jogi kisokos téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek