Így rendelkezhet saját adójáról – legalábbis részben

2013. december 12. csütörtök - 13:30 / piacesprofit.hu
 •    

Tudja, hogy vannak olyan lehetőségek – és ezt egy adótanácsadó biztosan állíthatja – amikor fizetendő adójáról eldöntheti, hogy azt a költségvetés feneketlen bugyrába teszi-e, vagy saját maga dönt annak felhasználásáról? A Piac&Profit adószakértője segít!

Kép:PP archív

Az egyik ilyen lehetőséggel foglalkozunk, azzal hogy a gazdálkodó szervezetek előadó-művészeti szervezeteket támogathatnak elszámolhatóan, és ezt a támogatást saját befizetendő társasági adójukból adhatják. (A társasági adó bevallásának határideje december 20. Más határidők is esnek erre a napra, ne maradjon le!)

Mely előadó-művészeti szervezet támogatható adómentesen?

Csak a nyilvántartásba vett előadó-művészeti szervezetek, a támogatott szervezetnek szerepelnie kell a Film- és Előadó-művészeti Iroda nyilvántartásában.

Jogosultnak kell lenniük a támogatás befogadására, melynek maximuma az adott évi jegybevételének 80%-a.

Adótanácsadónk szerint mi nem maradhat ki a támogatási szerződésből?

 • a támogatás összege
 • a támogatás közérdekű célja – akár egy konkrét esemény is megjelölhető
 • az, hogy a támogatást ellenszolgáltatás és visszafizetési kötelezettség nélkül nyújtják

Milyen kedvezmény igénybevételére jogosít a támogatás?

 • a támogatás összege ráfordításként számolható el a támogatónál, csökkentve ezzel a társasági adó alapját
 • a támogatás összegével csökkenthető a megállapított társasági adó összege
 • ha nem tudjuk a teljes támogatási összeget érvényesíteni társasági adónk terhére, mert az kevesebb, mint a támogatás összege, akkor ezt a kedvezményt a következő három adóévre is átvihetjük
Változnak a támogatások adókedvezményei!
A jövő évi adócsomag igen fontos változást rejt magában a támogatásokhoz kapcsolódó adókedvezményeket érintően. A zárószavazás előtti módosító csomagnak köszönhetően 2014. január 1-jétől bevezetik a kiegészítő támogatásnyújtási kötelezettséget a filmalkotás és az előadó-művészeti szervezetek esetén is. Az idén átutalt támogatási összeg költségként való elszámolásán túl teljes összegében levonható a társasági adóból is, vagyis az adóalap nagyságától függően legalább 10 százalék, bizonyos esetekben akár 19 százalékos mértékű megtakarítást jelenthet a támogató számára. Ha valaki még az idén átutalja a támogatást, akár négyszer nagyobb adómegtakarítást is elérhet, amelyet négy adóéven keresztül érvényesíthet. További részletek itt.

Milyen igazolás szükséges a kedvezmény igénybevételéhez?

A 2013. június 1-e után átutalt támogatások esetében a támogatást követő 90 napon belül kérhető az igazolás kiállítása az Előadó-művészeti Irodától, a kérelemhez csatolni kell a támogatási szerződést, a támogatott szervezet igazolását és a teljesítésigazolást (banki átutalás másolata). Ezt adótanácsadó irodája, könyvelője is elintézheti Önnek. Ez a határidő jogvesztő, tehát a 91. napon benyújtott kérelemre az iroda már nem tud igazolást kiállítani. Fontos, hogy számoljon vele, hogy az igazolás kiadásáért 20 ezer forint eljárási illetéket kell fizetnie.

Mit tartalmazzon a kérelem?

 • az igazolás felhasználásának célját
 • a támogató nevét
 • a támogató székhelyét
 • a támogató adószámát

Mit tartalmaz az igazolás?

 • a támogatást nyújtó szervezet megnevezését, székhelyét, adószámát
 • a támogatott előadó-művészeti szervezet megnevezését, székhelyét, nyilvántartási számát, besorolási kategóriáját
 • azt a tényt, hogy a támogató szervezet a támogatást az előadó-művészeti szervezet tevékenységéhez juttatta
 • a támogatás dátumát
 • a támogatás összegét

Az igazolás kiadásának feltétele, hogy az előadó-művészeti szervezet a tárgyévet követő év január 31-ig adatot szolgáltasson tárgyévi jegybevételéről.

Fontos!

A támogató gazdálkodó szervezetnek a támogatás nyújtás (átutalás) időpontjában nem lehet köztartozása! Ezt úgy tudjuk a legkönnyebben igazolni, ha utalás előtt aznapi adófolyószámla kivonat és iparűzési adófolyószámla kivonat áll a rendelkezésünkre.

Nézzünk egy adótanácsadói példát!

Vegyünk három társaságot, a következő azonos adatokkal:

 • tárgyévi bevétel 45 000 ezer forint
 • tárgyévi összes költség és ráfordítás 36 000 ezer forint

Különbség a három társaság között:

 • az ”A” társaság a tárgyévben nem támogat előadó-művészeti szervezetet
 • a „B” társaság 588 ezer forintos támogatást nyújt előadó-művészeti szervezetnek a tárgyévben
 • a „C” társaság 700 ezer forintos támogatást nyújt előadó-művészeti szervezetnek a tárgyévben
Megnevezés

“A”
társaság

“B”
társaság

“C”
társaság

Bevétel
Összes költség és ráfordítás
Művészeti szervezet támogatása

45 000
36 000

45 000
36 000
588

45 000
36 000
700

Társasági adóalap
Számított adó
Művészeti szervezet támogatása a társasági adó 70%-áig

9 000
900

9 412
841
588

8 300
830
581

Fizetendő társasági adó

900

253

249

Összes kiadás (adóra és támogatásra)

900

841

949

Az „A” és „B” társaság összehasonlításából teljesen jól látható, hogy a támogatást nyújtó „B” társaságnak – amely kihasználta a nyújtható támogatás összeg maximumát – az 588 ezer forint támogatással és a 253 ezer forint társasági adóval, összesen 841 ezer forint kiadása van.

Ezzel szemben a támogatást nem nyújtó „A” társaságnak 900 ezer forint kiadása van, amelyet teljes egészében társasági adó címen fog befizetni a költségvetésbe.

A „C” társaság a 700 ezer forintos támogatás nyújtásával túllépte a maximálisan társasági adó kedvezményként igénybe vehető támogatás mértéket, így tárgyévi kiadása több, mint az „A társaságnak, amely nem fordított egyetlen fillért sem előadó-művészeti szervezet támogatására. De ez csak a tárgyévben van így, hiszen a támogatás tárgyévben nem érvényesített részét (700 ezer forint – 581 forint) 119 ezer forintot, le tudja vonni a következő három adóév társasági adójából. Vagyis tulajdonképpen (949 ezer forint – 119 ezer forint) 830 ezer forint tényleges kiadása keletkezett, hiszen a 119 ezer forintot vissza fogja kapni a következő években.

Gazdagné Novák Mária
Countplus Kft.
www.adokultura.hu

 

Feliratkozom a(z) Adózás téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek

Segítünk kiszámolni

EKÁER kalkulátor

kalkulátor

Céges bankszámla

kalkulátor

Pályázatkereső

kalkulátor