GDPR gyakori kérdések: Hogyan kell kezelni a magánszemélyektől érkező kérelmeket?

2018. augusztus 10. péntek - 15:07 / piacesprofit.hu
  •    

Május 25-től hatályos az Európai Unió új adatvédelmi rendelete, köznapi nevén a GDPR. Sorozatunkban a fogyasztók számára – és a munkáltatóknak is fontos – leggyakoribb kérdésekre adunk válaszokat az Európai Bizottság tájékoztatásának segítségével.

A Piac & Profit minden, a GDPR-ral kapcsolatos cikkét itt találja!

Kérdés:

Hogyan kell kezelni az adatvédelmi jogaikat gyakorló magánszemélyektől érkező kérelmeket?

Válasz:

Megtörténhet, hogy magánszemélyek veszik fel az ön vállalkozásával/szervezetével a kapcsolatot, hogy gyakorolhassák jogaikat az általános adatvédelmi rendelet értelmében (a hozzáférés, helyesbítés, törlés, hordozhatóság joga stb.). Amennyiben a személyes adatokat elektronikus úton kezelik, az ön vállalkozásának/szervezetének lehetőséget kell biztosítania arra, hogy a kérelmeket elektronikus úton nyújtsák be. Az ön vállalkozásának/szervezetének a kérelmekre indokolatlan késedelem nélkül, és alapesetben a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül válaszolnia kell.

Felkérheti őket, hogy kiegészítő információkat adjanak meg a kérelmező személyazonosságának megerősítése érdekében.

Amennyiben az ön vállalkozása/szervezete a kérelmet elutasítja, tájékoztatnia kell az érintettet az elutasítás okairól, valamint arról, hogy joga van panaszt benyújtani az adatvédelmi hatósághoz és jogorvoslatot kérni.

A személyektől érkező kérelmek feldolgozását ingyenesen kell végezni. Amennyiben a kérelmek nyilvánvalóan alaptalanok vagy túlzóak, különösen az ismétlődő jellegük miatt, észszerű díjat nevezhet meg, vagy megtagadhatja a kérelmet.

Itt elérhető az Európai Bizottság adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatása!

Példa

Valaki az összes személyes adatához hozzáférést kapott egy hónapja, most pedig újból benyújtja ugyanazt a kérelmet, és ugyanazon adatokhoz akar hozzáférni. Ilyenkor lehetősége van tájékoztatni az érintettet arról, hogy megtagadja a kérését, vagy észszerű díjat kérhet.

Előző kérdés: Hogyan bizonyíthatom, hogy cégem megfelel a GDPR előírásainak?

Feliratkozom a(z) Jogi kisokos téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek