Energetikai audit: szerdáig ketyeg az óra a cégeknek

2016. január 18. hétfő - 06:06 / piacesprofit.hu
  •    

Az energetikai auditálásra kötelezett vállalatok a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal honlapján kötelesek regisztrálni, az ehhez szükséges formanyomtatvány mától letölthető a weboldalon. A regisztráció határideje 2016. január 20.

energetikai audit

Kép: SXC

Az energiahatékonyságról szóló törvény energetikai auditálásra kötelez bizonyos vállalatokat. A jogszabály megalkotásakor kiemelt szempont volt az energiaellátás és –felhasználás hatékonyságának biztosítása, az energiafogyasztók költségeinek csökkentése, a környezeti erőforrások megóvása a jövő nemzedékek számára. A törvény fontos rendelkezése, hogy az idei évtől minden nagyvállalat köteles négyévente energetikai auditálást végeztetni. Ehhez kapcsolódóan az egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló törvény további kötelezettségként írja elő számukra, hogy regisztráljanak minden év június 30-áig a Hivatal honlapján. A kötelezettség teljesítésének elmulasztása bírságot von maga után.

A regisztrációt első alkalommal kivételesen 2016. január 20-áig kell teljesíteni.

A magyar jogrendszerben 2015. nyarán honosították az EU energiahatékonyságról szóló irányelvét, amely az energiafelhasználás hatékonyságát, a tagállamok energiafogyasztásának csökkentését írja elő. A törvény hatálya alóli mentességet csak a feltételeknek megfelelő, hiteles igazolással vívhatja ki magának a szerencsés nagyvállalat. Bár az említett törvény értelmezésében és gyakorlati megvalósításában több kérdéses pont is van, a tavaly év végén életbe léptetett, energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló törvénnyel újabb kötelezettség hárul a nagyvállalatokra.

Indul a regisztrációs hajrá

A regisztráció során a céges alapadatokon kívül, nyilatkozni kell a kapcsolódó vagy partnervállalkozásokról, illetve a törvény hatálya alóli mentességről is – amennyiben az értelmezhető. Mentesül a négyévenkénti energetikai auditálás kötelezettsége alól az a vállalat, amely ISO 50001 szabványhoz illeszkedő tanúsított energiahatékonysági rendszert működtet, illetve az a kapcsolódó vagy partnervállalkozás is kikerül a rendelkezés hatóköréből, amelynek végsőenergia-fogyasztása nem éri el a vállalat végsőenergia-fogyasztásának 5 százalékát – hívta fel a figyelmet a Piac&profit szakértője Kohl Zsuzsanna, a Framework Hungary ügyvezetője.

A regisztrációt azonban akkor is el kell végezni, ha az érintett vállalat már eleget tett a törvény szerinti kötelezettségnek, tehát a regisztráció elvégzése független a már elvégzett energetikai audittól, az ISO 50001 szabvány szerinti tanúsítvány meglététől vagy a mentességtől is.

Használjuk ki, ha már kötelező
Elvileg holnapig – de legkésőbb ahhoz egy évre – kötelező elvégezniük a hazai ipari vállalatoknak energetikai rendszereik auditját. A Magyar Kapcsolt Energia Társaság szakértői szerint a vizsgálatra érdemes lehetőségként tekinteni, hiszen egy szakértők által készített audit az alkalmazott rendszerek és technológiák értékelésén túl javaslatokat is tartalmaz, így az adott vállalat könnyebben megtalálhatja azokat a megoldásokat, amelyekkel növelheti energiahatékonyságát és csökkentheti költségeit, egyúttal javítva saját versenyképességét is.