Jobban fizetnek a cégek

Javulóban a számlafizetési fegyelem, mivel mind a fizetési határidők, mind pedig a fizetési késedelmek csökkentek 2013 harmadik negyedévében. Kevesebb a működő cég, ami stabilabb cégszerkezethez vezethet.

Egy hónap helyett három hét alatt fizetnek a cégek - Kép: Freestock

Történelmi fordulópont történt a magyar cégek számában mivel 2013 július elsejéhez képest több mint kétezerrel kevesebb cég működött hazánkban 2013. október 1-jén. A jelenlegi több mint 560 ezres cégszám még így is több mint ötezerrel magasabb, mint egy évvel korábban - áll a Bisnode döntéstámogató üzleti információszolgáltató elemzésében.

A korábban már előrevetített trend beigazolódni látszik, miszerint az évek óta jellemző cégszám növekedés megállt. Egy év alatt kevesebb, mint 1 százalékkal nőtt a vállalkozások száma. A kft. alapításhoz szükséges 3 millió forintos tőke ismételt bevezetése biztosan további cégszám csökkenést fog eredményezni, ráadásul az adótartozásokat maguk után hagyó cégvezetők sem alapíthatnak új céget a szabályozás szerint. Ezek következtében egyre kevesebb vállalkozással kell számolnunk majd, ami nem feltétlenül probléma.

„A ténylegesen társas vállalkozásként működő, hitelezhető cégek köre ma Magyarországon 100 ezer alatt van, a többi cég vagy kényszerből jött létre, vagy projektre alakult, vagy nincs alkalmazottja, vagy nem sikerült olyan tevékenységet folytatnia, amiből fenntartható méretet és árbevételt képes elérni, és akkor még nem is beszéltünk a különböző gazdasági trükkök miatt létrehozott vállalkozásokról” – mondta Keleti József a Bisnode Csoport Country Managere.

Papíripar, bútorgyártás, textilipar

2013 harmadik negyedévében közel 7500 új vállalkozás alakult, ami 3 százalékkal több, mint 2012 azonos időszakában. A kiskereskedelemben, a kommunális szolgáltatás terén és a szolgáltató szektorban jóval az átlag fölött nőtt a cégek száma, viszont néhány iparág már erőteljes csökkenésnek indult. A papíriparban, a bútorgyártás terén, a textiliparban lényegesen kevesebb vállalkozás működik most, mint 2012 harmadik negyedévében.

A működő vállalkozások száma a legtöbb megyében éves viszonylatban még nőtt, de vannak kivételek, így például Komárom-Esztergom megyében már több mint 2,5 százalékkal csökkent a működő cégek száma. Ezen kívül Baranya, Nógrád, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Vas és Zala megyében működött kevesebb vállalkozás a tavalyi év harmadik negyedév végi számaihoz képest. A legnagyobb, 2,5 százalékot meghaladó cégszám növekedést Csongrád megye könyvelhette el.

Még mindig három hét csúszással fizetnek

Megtalálták a nagyobb kkv-k a faktoringot
A középvállalkozói körben nőtt leginkább a TakarékFaktorház vevőkövetelések vásárlásán alapuló faktoring forgalma, amely idén várhatóan 40 százalékkal meghaladja az előző évit, derült ki a TakarékBank leányvállalatának féléves beszámolójából.
Az átlagos fizetési határidő Magyarországon 28,5 nap volt 2013 harmadik negyedévében, ami valamivel kevesebb, mint 2012 azonos időszakában, akkor ugyanis 31 nap volt a jellemző.  Vannak azonban olyan szektorok, ahol a határidő jóval meghaladja az átlagot. A papíriparban, az építőiparban és a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása területén 40 nap körüli vagy negyven napot meghaladó határidő a jellemző. Viszont 2012 harmadik negyedéhez képest ezekben a szektorokban is csökkent az átlagos fizetési határidő. Feltehetőleg a határidők csökkenésére az új törvényi szabályozásnak is hatása volt, mivel már megfelelő indoklás hiányában megtámadható a 30, indokolt esetben a 60 napnál nagyobb fizetési határidő. (Persze nem csak a cégek, hanem az állam sem fizet időben.)

Jó hír, hogy 2013 harmadik negyedévében a fizetési késedelmek is 23 napra csökkentek, míg 2012 harmadik negyedében 27 napos késés volt átlagosan jellemző. A 23 nap azonban még így is meglehetősen magas, mivel átlagosan így is 51,5 napig tart, míg egy cég hozzájut a pénzéhez, amennyiben megrendelője késik a fizetéssel.

Magas számlafizetési késedelmekkel kell számolni az oktatás, a humán-egészségügy, az információ és kommunikáció, a pénzügyi szolgáltatás és az ingatlanügyletek területén. Az építőiparra korábban jellemző magas fizetési késedelem jelentősen csökkent 2013 harmadik negyedévére 2012 azonos időszakához képest, valamint a gazdasági helyzet által erősen érintett gépjármű kereskedelem is jobb eredményeket produkált, és 21 napos átlagos késedelmét 17 napra mérsékelte.

A rák, ami pusztítja a gazdaságot
Szakértőnk szerint magyar téveszme, hogy kínos lenne kezelni a kinnlevőségeinket. Az elvégzett munkáért, teljesített szállításért jár az ára, persze az nem mindegy, hogyan kérjük. Benjamin Franklin 1748-ban mondta, „ne feledd, barátom, az idő pénz”. Az elkövetkező hetek cikksorozata foglalkozik majd azokkal a témákkal, amelyek igazolják, hogy ez a kijelentés 265 év után is mennyire igaz. Egy agyonrágott, állandóan csépelt és sokszor szinte már unalmas témáról írni nem könnyű. A körbetartozás, a kinnlevőség olyan részei a mai gazdasági helyzetnek, amelyek napi szinten foglalkoztatnak mindenkit, aki vállalkozik, aki hitelbe szállít, vagy hitelbe kivitelez…
A legmagasabb számlafizetési késedelem a Somogy megyében tevékenykedő cégekre jellemző, míg a főváros és Pest megye vállalkozásai is átlag felett késnek, amennyiben nem tudják időben kiegyenlíteni tartozásaikat. Jelenleg Vas és Zala megye cégei fizetnek a legkisebb csúszásokkal, a legalacsonyabb fizetési határidőket pedig Tolna megye cégei kapják. Keleti József szerint ezért kiemelkedően fontos egy cég adatainak, eredményeinek, teljesítményének ellenőrzése mellett a fizetési szokások ellenőrzése is, mivel így kaphatunk valós és aktuális képet egy cég stabilitásáról. Amennyiben kiderül, hogy egy vállalkozás általában nagy késéssel fizet partnereinek, valamint több extrém (60 vagy 90 napos) késés is jellemző rá, mindenképpen érdemes behúzni a féket, és előrefizetést vagy biztosítékot kérni tőle.

Kevesebb a csőd

A fizetésképtelenségi eljárások (felszámolások és csődök) száma jelentősen csökkent az elmúlt időszakban, ami azonban sajnos nem egyértelműen utal a cégek fizetőképességének javulására, mivel a 2012 márciusától bevezetett új eljárás, az úgynevezett kényszertörlési eljárás erőteljesen árnyalja a képet. Kényszertörlést abban az esetben alkalmaz a NAV, ha az adott vállalkozás például nem adta le beszámolóját, vagy akár nem találhatók meg a bejelentett székhelyükön. A céget akkor is törlik a cégjegyzékből, ha úgy ítélik meg, hogy a cég fennálló vagyona még a felszámolás költségeit sem fedezik.  Ebből az következik, hogy a  kényszertörölt vállalkozások tartozásokat is maguk után hagyhatnak, és gyorsan eltűnhetnek a „süllyesztőben”. Ilyenkor ugyanúgy fizetésképtelenséggel kell számolnunk. A kényszertörlési eljárások száma jelentősen megugrott az elmúlt időszakban. Míg 2012 harmadik negyedévében „csupán” 2200 ilyen eljárást kezdeményeztek, addig 2013 júliusától szeptemberig több mint 7500-at.

A felszámolási eljárás egy részét tehát átvette a kényszertörlési eljárás. Ráadásul egyre több kényszertörlés fordul át felszámolásba, de ennek mértéke nem kiugró, ugyanis aránya jóval a kényszertörlések számának 10 százaléka alatt marad. Amennyiben egy cégnél azt látja, hogy nem adta le éves beszámolóját, mindenképpen résen kell lennie, mert egyre gyakoribb, hogy a NAV gyorsan törli őket. Egy ilyen törölt cég az eddigieknél gyorsabban eltűnhet a piacról, így még a felszámolási eljárásokhoz képest is nehezebb lehet a tartozás behajtása.

Több lett a nyereséges vállalkozás
A társas vállalkozások 2012-ben 2906,4 milliárd forint, az előző évinél 31 százalékkal nagyobb adózás előtti eredményt értek el a NAV adatai szerint. A társasági adóbevétel 316,6 milliárdról 342,3 milliárd forintra emelkedett – tette közzé a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).
2013 harmadik negyedévében több mint 2700 felszámolási eljárást regisztráltak, ami fele annyi, mint 2012 azonos időszakában. A végelszámolások száma is hasonlóan alakult, mivel a jelenlegi 2100 körül szám szintén a fele az egy évvel korábbi adathoz képest. Érdemes megvizsgálni az egyes eljárások összesített alakulását. Amennyiben a 2012 harmadik negyedévére jellemző összes eljárást összeadjuk, akkor azt látjuk, hogy az elmúlt negyedévben közel azonos mennyiségű eljárás indult, mint egy évvel korábban. A növekvő kényszertörlések mellett jól látszik, hogy a felszámolások és végelszámolások száma folyamatosan csökken.

Az építőipar jelenlegi 4,47 százalékos bedőlési indexével a legkockázatosabb szektor, ami az elmúlt években is  hasonlóan alakult.  A szálláshely szolgáltatás az elmúlt negyedévekben rendszeresen, a gépjármű kereskedelem pár negyedéves szünet után ismét szerepel már egy ideje a kockázatos szektorok között, ami most sincs másképpen.

Mi várható az év hátralevő részében?

Az év hátralevő részében, még ha lassan is, de valószínűleg tovább csökken majd a cégek száma. Hosszú távon, ha a kiesés a kisebb, kevésbé stabil vállalkozások köréből kerül ki mindez egy stabilabb cégszerkezethez vezethet, és kevesebb lesz a fizetésképtelenség miatt tartozásokat maguk után hagyó vállalkozások aránya. A NAV kényszertörlési eljárásainak a megemelkedése miatt, azon cégek gyorsabban tűnnek el, melyeknek a vagyonuk nem fedezi a felszámolás költségeit sem. Így olyan cégek is nagyon gyorsan eltűnhetnek, melyek tartozásokat halmoztak fel, vagy másokat megkárosítottak, így erre a hitelezőknek fokozottan figyelniük kell. (A hosszú fizetési határidőkből adódó költségek és kockázatok alternatív finanszírozási megoldások beiktatásával, így faktoring alkalmazásával csökkenthetők.)

A kényszertörléseket a Cégbíróság a Cégközlönyben teszi közzé, ami ellen fellebbezésnek helye nincs. Ebben az esetben a végzésben felhívást tesznek közzé arra vonatkozóan, hogy akinek a céggel szemben követelése van, az 30 napon belül jelentse be a cégbíróságnak.  Azonban a legtöbbször ilyenkor más késő a hitelezőknek a pénzük után futni, mivel nagy valószínűséggel ugyanúgy, mint egy felszámolás esetén nem fognak hozzájutni.

Forrás: Bisnode

Keleti József kiemelte, hogy ezért továbbra is a megelőzésre kell helyezni a hangsúlyt, ugyanis számos jel utal arra, hogy egy vállalat fizetésképtelen, és ezeket csak fel kell ismerni. Szerencsére ma már ehhez elemezőnek, vagy pénzügyi szakértőnek sem kell lenni, mivel a Bisnode kockázatossági mutatószámából egyértelműen kiderül, hogy egy vállalkozással való üzletkötés mekkora rizikót hordoz, illetve hogy érdemes a fizetési feltételeket megszabni.

Jó hír, hogy jelenleg jobbak a cégek számlafizetési mutató, mint egy évvel korábban, azaz kisebb késéssel egyenlítik ki tartozásaikat. Remélhetőleg ez a trend így is marad, sőt tovább fokozódik. Azonban a 23 napos fizetési késedelem még így is igen magas, ezért nem szabad megfeledkezni a számlafizetési információk vizsgálatáról sem. Mivel ehhez az információhoz a legtöbb vállalkozás ingyen hozzájuthat, ezért nagy felelőtlenség ezeknek az információknak a hiányában utólagos fizetést engedélyezni egy-egy megrendelőnek.

Véleményvezér

Ilyet még nem láttunk, amikor mindenki előre néz, csak a magyarok hátra

Ilyet még nem láttunk, amikor mindenki előre néz, csak a magyarok hátra 

A világjárvány idején az emberek visszafogták autóvásárlásaikat Európában. Az elmaradást mindenütt pótolják, kivétel nálunk.
Pert nyert Hadházy Ákos az állam ellen

Pert nyert Hadházy Ákos az állam ellen 

A független képviselő különös módon, de úgy tűnik egyedül több borsot tör Orbán Viktor orra alá, mint az egész ellenzék együttvéve.
Nincs pénze a gazdáknak, csak féláron veszik tőlük a búzát és a kukoricát

Nincs pénze a gazdáknak, csak féláron veszik tőlük a búzát és a kukoricát 

Úgy tűnik az idén egyedül a repcetermelők számíthatnak nyereségre.
A magyarok spórolása miatt nem teljesülnek a tervezett áfa bevételek

A magyarok spórolása miatt nem teljesülnek a tervezett áfa bevételek 

A megszorítások, extraadók ellenére továbbra is sok helyen lyukas a költségvetés. A tervezett áfa bevételek és a valóság között szakadék tátong.
Már a románok után kullogunk, ha megnézzük mennyit költünk az üzletekben

Már a románok után kullogunk, ha megnézzük mennyit költünk az üzletekben 

Már nominálisan is kevesebbet tud költeni egy magyar polgár a boltokban, mint egy román. Ráadásul a magyar a pénzéért még kevesebbet is kap a hipermagas itthoni áfa miatt.
A bíróság szerint ellopta ugyan a közmunkások bérének a felét, de azért maradhat polgármester

A bíróság szerint ellopta ugyan a közmunkások bérének a felét, de azért maradhat polgármester 

Bízzuk nyugodtan kecskére a káposztát, ez a magyar jogállamiság legújabb mérföldköve.


Magyar Brands, Superbrands, Bisnode, Zero CO2 logo