Semmi jóra ne számítsunk idén

Az előző negyedévhez viszonyítva érezhetően pesszimizmusra ad okot a monetáris folyamatoknál tapasztalható helyzet, míg ezzel lényegében megegyező mértékű erősödés figyelhető meg a háztartások gazdálkodásánál. A vállalati gazdálkodás mutatói esetében a változatlanság kedvezőtlennek mondható, az elmaradt fejlődés a kibontakozás esélytelenségére utalhat.

A Policy Agenda által összeállított Gazdasági Fejlődés Index (GFI) már második negyedéve – eltérően a 2012. harmadik negyedévi enyhén pozitív irányú változás ígéretétől – a gazdaság lassulását, majd stagnálását jelzi. A magyar gazdaság teljesítménye a világgazdasági válság ötödik éve után már minden bizonnyal nem lassul tovább, de a fejlődés lehetősége még nagyon bizonytalan. Még a potenciális növekedésünk alapjai is megrendültek, nincs esély a kellő mértékű felhalmozásra és a beruházások lényegében csak az infrastrukturális területeken folynak, nincs igazi termelő beruházás. A fiskális területen elért eredmény is inkább a kibontakozás lehetőségeinek kárára valósult meg, és bár a nominális konvergencia kritériumok betartásában pozitívnak tekinthető a 2 százalék alatti kormányzati hiány, ennek nagy ára volt már eddig is. A GDP elmúlt évben nem várt erőteljes csökkenése, az ipari termelés lelassulása és visszaesése, a foglalkoztatási folyamatok zavarai, a fogyasztás további szűkülése semmiképp sem segítheti a fejlődés megindulását.

Ijesztőek a felmérések adatai: a túlélésért küzdenek a háztartások s a vállalkozások - Kép: SXC

A GFI jelenlegi stagnálása feltehetően arra utal, hogy 2013 végéig nem következik be érezhető gazdasági javulás. A piaci bizalom visszaszerzésével együtt indulhatna egy bővülési, fejlődési folyamat és ennek eredményeként következhet a magyar gazdaság növekedésének megindulása. Jelenleg azonban még a GFI egyik összetevője sem valószínűsíti a kedvező változást, a válság megszűnésének és ezzel együtt a gazdálkodási folyamatok kedvezőbbre fordulását a következő félév során. (Hiába optimistább a magyar kormány az IMF-nél.)

A monetáris helyzet kedvezőtlenül alakul

A gazdaság monetáris és fiskális helyzetében bekövetkező változtatások - így a kormányzati hiány erőszakos leszorítása, az MNB alapkamat folyamatos és gyors csökkentése, a pénzügyi folyamatok és a bankrendszer jelentős mértékű túladóztatása - miatt egyértelmű nehézségeket jeleznek a pénzügyi indikátorok. A monetáris bázis nagysága, az Áfa-befizetések várható lassulása és tervtől való elmaradása, és főleg a tőkebefektetések jelentős lassulása, a profitkivonás gyorsulása további bizalomvesztéshez vezethet. (Az ÁFA bevételek kiesését jelentheti az online kasszák tervezettnél későbbi indulása is.)

Kérdéses, hogy az adósságszolgálatunk teljesítését az áru- és szolgáltatás exportunk meddig lesz képes ellensúlyozni. Az elvárt áfa-befizetések csak a megnövelt Áfa-kulcs hatására teljesültek még 2012. elején, de 2013-ban a fogyasztás további stagnálása, várható szűkülése miatt már elmaradhatnak a tervezettől. A költségvetést pedig egyéb okokból is – alapvetően a rossz tervezés miatt – minden bizonnyal majd ez évben is, talán újra többször is módosítani kell.

A lakosság gyorsan felejt, a cégek semmi jót nem várnak
A hazai gazdasági kilátások megítélése mind a lakosság, mind az üzleti szféra oldaláról pesszimistább a korábbinál a GKI–Erste felmérése szerint. Az iparban a válaszolók kétharmada a gazdasági helyzet romlásától tart, és a többi ágazatban is lényegesen többen vannak az emiatt aggódók. Milyen folyamatok állnak a borúlátás mögött? Erről kérdeztük Vértes Andrást, a GKI Gazdaságkutató Zrt. elnökét.
A háztartások helyzetét az elmúlt két-három év visszaeső gazdálkodási folyamatai jelentősen lerontották. Most a GFI szerint további visszaesés nem várható e területen, a háztartások lényegében minden szigorítást megtettek saját gazdálkodásukban, nagyobb részük a „túlélésért” küzd. Reményeink szerint idén már stagnálást, talán kis javulás várható foglalkoztatottságukban, jövedelmi viszonyaikban, és talán fogyasztásuk sem esik már vissza. Változatlanul fennmarad azonban, hogy a háztartások vagyoni helyzetében összességében nincs javulás, a hitel-felvételi kényszer tovább erősödik, a reálkereset változásban sincs számottevő javulás, csupán a fogyasztói áralakulás miatt válhatnak kedvezőbbé e folyamatok. Nagyon negatív viszont az, hogy a fiatalok munkanélkülisége egyre növekvő. Tovább erősödik az elvándorlási szándék és gyakorlat, de már nem csak a fiatalok körében.

Nehéz helyzetben a vállalkozások

A vállalkozói szféra gazdálkodásának egyetlen indikátora sem javul megnyugtatóan. Ami mégis kedvező helyzetet teremthetett volna, az a bizalmi indexek enyhén kedvezőbbé válása. A német üzleti bizalmi index az első negyedév hónapjaiban még érezhetően javult, de áprilisban újra mintegy 4 százalékkal esett vissza. A hazai kkv index is stagnál. Egyértelműen kedvezőtlen azonban az ipari termelés szintjének nem várt mértékű visszaesése, valamint a közvetlen tőkebefektetések lassulása, azaz a beruházások elmaradása.

A vállalkozói szférától talán kedvező megítélést kap, hogy a kormányzat a vállalati hitelezés jelentős fejlesztésére tett ígéretet és ezzel javíthatja a növekedés esélyeit.A Policy Agenda Kkv Konjunktúra Indexe szerint is változatlanul a szektor nehéz helyzetét tükrözi, messze van a 2011 elejei hangulattól, és jelenleg 45,2 százalékon áll. Az adatok azt mutatják, hogy a kis- és középvállalkozások vezetői szerint még várat magára a gazdaság fellendülése, és a cégek fejlesztési szándékai terén is kedvezőtlen az összkép.

Visegrádi országok sincsenek könnyű helyzetben

A Policy Agenda ettől a negyedévtől kezdve – fejlődésünk esélyeinek értékeléséhez - elkészíti a Gazdasági Fejlődés Indexet Csehország, Lengyelország és Szlovákia esetében is.  Az adatok azt mutatják, hogy nagyobb a dinamizmus a cseh, a lengyel és a szlovák gazdaságban, mint a magyarban. Miközben a magyar GFI egész évben egy nagyon szűk sávban mozgott (0,9 - 1,07 százalékpontos változásban), addig a többi ország esetében erőteljesebb felfutások voltak megfigyelhetőek. A V4 országok közül Magyarország mellett egyedül Csehországban csökkent a GDP, de még ott is növekvő tendenciája van a GFI-nek, azaz kedvezőbbek a pozíciói a kilábalásra a cseh gazdaságnak, mint a miénknek.

Szlovákia és Lengyelország esetében - ahol az Európai Bizottság is 1 százalék feletti gazdasági növekedést jelez előre erre az évre - megfigyelhető a GFI értékének csökkenése az előző negyedévhez képest. Ez a trendforduló abból is származhat, hogy mindkét gazdaság esetében maga a GDP növekedés üteme is lassul. Míg 2012-ben 2% volt a lengyel és a szlovák gazdaság növekedése, addig ez idén 1,2-1,2 százalék lesz.

A mikrovállalkozások a legoptimistábbak
A kkv vezetők következő egy évre vonatkozó árbevétel várakozásai szinten maradtak, míg az eredményvárakozásai növekedést mutatnak az előző negyedévhez képest. A hazai vállalkozások átlagosan 3,9%-os árbevétel és 1,7%-os eredménynövekedést prognosztizálnak, ezzel az árbevétel várakozások megközelítik, az eredményvárakozások pedig meghaladják a válság kezdetén mért szintet. Az árbevétel és az eredmény jövőbeni alakulását tekintve is a mikrovállalkozások a legoptimistábbak, míg a kis- és középvállalatok kevésbé számítanak bevételük és nyereségük növekedésére – derül ki a K&H kkv bizalmi index kutatás legfrissebb eredményéből. Más felmérések azonban ellentétes eredményt mutatnak.

Véleményvezér

Ezért irtó drága a zöldség és a gyümölcs Magyarországon

Ezért irtó drága a zöldség és a gyümölcs Magyarországon  

Két ábra mutatja, hogy az európai országokban hogyan változott a zöldségek és gyümölcsök ára 2014 és 2023 között.
Szenzáció a magyar költségvetésben

Szenzáció a magyar költségvetésben 

Meglepő számok a nyugdíj költségvetési sorain.
Hadházy Ákos szerint állami luxusrepülővel mentek kormánytagok szotyizni Németországba

Hadházy Ákos szerint állami luxusrepülővel mentek kormánytagok szotyizni Németországba 

A kormánytagok luxusutazásai lassan mindennaposak.
Immár Bulgária is lehagyott minket az egy főre jutó fogyasztásban

Immár Bulgária is lehagyott minket az egy főre jutó fogyasztásban 

Az életszínvonal egyik legfontosabb mutatójában mindenki alá értünk Európában.
Hadházy Ákos kiderítette az óbudai alpolgármester letartóztatásának hátterét

Hadházy Ákos kiderítette az óbudai alpolgármester letartóztatásának hátterét 

A magyar nyomozó hatóságokról nem fognak expresszt elnevezni.
Sokba kerül az Orbán-kormány eladósodása

Sokba kerül az Orbán-kormány eladósodása 

Ismét kifogtunk egy utolsó helyet az Európai Unióban.


Magyar Brands, Superbrands, Bisnode, Zero CO2 logo