Nem mondhatunk csak úgy nemet a GMO-ra

2017. szeptember 13. szerda - 11:25 / piacesprofit.hu
  •    

A tagállamok a géntechnológiával módosított élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozóan nem fogadhatnak el sürgősségi intézkedéseket, amennyiben az egészségre vagy a környezetre veszélyt jelentő komoly kockázat fennállása nem nyilvánvaló – áll az Európai Bíróság legfrissebb ítéletében.

Az ügy előzménye, hogy 1998-ban az Európai Bizottság engedélyezte a MON 810 típusú kukorica forgalomba hozatalát. Határozatában a Bizottság a tudományos hatóság szakvéleményére hivatkozott, amely szerint nincs ok azt feltételezni, hogy a termék forgalomba hozatala bármiféle káros hatást gyakorolna az emberi egészségre vagy a környezetre. 2013-ban az olasz kormány sürgősségi intézkedés meghozatalát kérte a Bizottságtól annak érdekében, hogy tiltsa meg a MON 810 típusú kukorica termesztését, tekintettel két olasz kutatóintézet tanulmányára.

Ugyanakkor az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) által kiadott tudományos vélemény alapján a Bizottság megállapította, hogy egyetlen új tudományos bizonyíték sem igazolhatja a kért sürgősségi intézkedéseket és nem érvénytelenítheti a MON 810 típusú kukorica biztonságosságára vonatkozóan korábban tett megállapításait. Ennek ellenére az olasz kormány 2013-ban a MON 810 típusú kukorica olasz területen történő termesztését megtiltó rendeletet fogadott el. 2014-ben Giorgio Fidenato és más személyek ellen a MON 810 típusú kukorica e rendeletet sértő termesztése miatt büntetőeljárás indult.

Génstop

Génstop

E személyek ellen indított büntetőeljárás keretében a Tribunale di Udine (udinei bíróság, Olaszország) többek azt kérdezi a Bíróságtól, hogy az élelmiszerekre vonatkozóan hozhatók-e sürgősségi intézkedések az elővigyázatosság elve alapján. Ezen elv szerint a tagállamok sürgősségi intézkedéseket fogadhatnak el az emberi egészségre veszélyt jelentő olyan kockázatok megelőzése érdekében, amelyek a tudományos megítélés körüli bizonytalanság miatt még nem teljesen azonosítottak vagy értelmezettek. A mai napon hozott ítéletében a Bíróság először is emlékeztet, hogy mind az uniós élelmiszerjog, mind a géntechnológiával módosított élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó uniós jogszabályok arra irányulnak, hogy biztosítsák az emberi egészség és a fogyasztói érdekek magas szintű védelmét, a belső piac hatékony működésének egyidejű biztosítása mellett, amelynek alapvető szempontja a biztonságos és egészséges élelmiszerek és takarmányok szabad mozgása. (Magyarországon is új szabályozásra lehet szükség.)

Hagyjátok békén a GMO-t
Több mint 100 Nobel díjas tudós fordult a Greenpeace felé, azt indítványozva, hogy a zöld szervezet hagyjon fel a génmódosított növények elleni kampányával, mert a tudományos konszenzus az, hogy termesztésük javára válhat a világközösségnek.

Ennek keretében a Bíróság megállapítja, hogy ha nem nyilvánvaló, hogy a géntechnológiával módosított termékek minden bizonnyal komoly kockázatot jelentenek az emberi egészségre, az állati egészségre vagy a környezetre, akkor sem a Bizottság, sem pedig a tagállamok nem fogadhatnak el olyan sürgősségi intézkedéseket, mint a MON 810 típusú kukorica termesztésének megtiltása. A Bíróság hangsúlyozza, hogy az elővigyázatosság elve, amely egy bizonyos kockázat fennállásával kapcsolatban tudományos bizonytalanságot feltételez, nem elegendő az ilyen intézkedések elfogadásához. Bár ezen elv általában indokolhatja az élelmiszerek körében ideiglenes kockázatkezelési intézkedések elfogadását, nem teszi lehetővé a géntechnológiával módosított élelmiszerekre vonatkozó rendelkezések – különösen azok lazításával történő – mellőzését vagy módosítását, mivel e termékek forgalomba hozataluk előtt már átestek egy teljes tudományos értékelésen.

Egyébiránt a Bíróság megjegyzi, hogy egy tagállam, ha hivatalosan tájékoztatta a Bizottságot sürgősségi intézkedések meghozatalának szükségességéről és a Bizottság semmilyen intézkedést nem hozott, ilyen intézkedéseket hozhat nemzeti szinten. Továbbá egy tagállam ezen intézkedések hatályát mindaddig fenntarthatja vagy meghosszabbíthatja, amíg a Bizottság nem dönt azok meghosszabbításáról, módosításáról vagy visszavonásáról. E körülmények között a nemzeti bíróságok rendelkeznek hatáskörrel az érintett intézkedések jogszerűségének értékelésére.

GMO: már örökölhető tulajdonságokat is módosítanak
Amerikában az elmúlt hetekben először voltak képesek génszerkesztéssel élő embrión olyan tulajdonságokat megváltoztatni, amelyek már átörökíthetők az utódokra. GMO-nak számítson-e a génszerkesztett kukorica? Segíthetik-e génszerkesztett sertések a szervátültetésre várókat? Állásfoglalást adott ki az európai tudományos akadémiák tanácsadó testülete.