Meddig kötelező megőrizni a munkaügyi iratokat?

2019. május 17. péntek - 08:08 / piacesprofit.hu
  •    

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény 2018. december 23-i módosításában a munkaügyi iratok őrzési kötelezettsége is meghatározásra került. Az Írisz Office adótervezői elmagyarázzák, mi számít munkaügyi iratnak és meddig kell azokat megőrizni.

Egy korábbi egypercesben már szó volt róla, meddig kötelező megőrizni a számviteli, adóügyi és munkaügyi dokumentumokat, azonban a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény 2018. december 23-i módosításában a munkaügyi iratok őrzési kötelezettsége is meghatározásra került. Magyarázat az Írisz Office adótervezőitől:

Munkaügyi, illetve társadalombiztosítási irat minden olyan irat, amely a munkaviszony létesítése során, illetve a munkaviszony fennállása alatt keletkezik, továbbá ami a munkaviszony megszüntetéséhez, illetve a munkaügyi bérszámfejtéshez kapcsolódik, például a munkaszerződés, különböző módosítások, bérjegyzékek. Ezen iratok megőrzése kiemelt jelentőséggel bír a munkavállalók nyugdíjba vonulásakor. Ezek az iratok maradandó értékűnek minősültek, ezért selejtezni nem lehetett őket.

Ezentúl azonban a biztosított, vagy a volt biztosított keresetét, jövedelmét tartalmazó munkaügyi iratokat a nyilvántartásra kötelezett foglalkoztató az irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő öt évig köteles megőrizni.

Jelenleg az 1957-ben és az utána születettek esetében az öregségi nyugdíjkorhatár 65 év, így a munkaügyi irataik 70. életévük betöltését követően selejtezhetőek, leghamarabb 2027-ben.

Jogszabályi változás, hogy a nyilvántartásra kötelezett foglalkoztató jogutód nélküli megszűnése (pl. végelszámolás) esetén köteles bejelenteni a munkaügyi iratok őrzésének helyét a székhelye, telephelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek.

Például:

Ha egy 1990-ben született munkavállalót nézünk, aki most 29 esztendős, úgy az ő esetében a munkaügyi dokumentumok 2060-ban selejtezhetőek, feltéve hogy a munkaviszony időközben megszűnt, továbbá a nyugdíjkorhatár nem emelkedett.

További egyperces válaszok a legfontosabb adózási kérdésekre itt olvashatók!

Hogyan igényelhetem a GYOD-ot?
2019-től új ellátási formában részesülhet az a szülő, aki tartósan beteg gyermekét otthon ápolja, ez a gyermek-otthongondozási díj (GYOD). Előző egyperceseinkben olvashattak a gyermekek otthongondozási díjának az igénybevételi feltételeiről. Most azt mutatjuk be, hogy miként lehet igényelni az ellátást.

Feliratkozom a(z) Jogi kisokos téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek