Ki minősül megbízható adózónak?

2019. április 11. csütörtök - 08:06 / piacesprofit.hu
  •    

Negyedévenként kerülhetnek a megbízható kategóriába a gazdasági szervezetek, azonban még mindig viszonylag kevesen vannak azok, akik teljesen tisztában vannak azzal, hogy milyen kritériumoknak kell megfelelni. Az Írisz Office adótervezői most ezeket foglalták össze.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal negyedévenként megvizsgálja, hogy az adózók megfelelnek-e a megbízható adózókra vonatkozó feltételeknek, illetve nem minősülnek-e kockázatos adózónak. A vizsgálat eredményéről, valamint az előző negyedéves minősítés változásáról a NAV elektronikus értesítést küld a társaság részére.

Ám fontos tudnunk azt is, hogy melyek azok a kritériumok, amelyeknek meg kell felelnünk ahhoz, hogy megbízható adózó minősítést kaphassunk – figyelmeztetnek az Írisz Office adótervezői.

Megbízhatónak minősül az az adózó, aki az alábbi feltételek mindegyikének megfelel:

  • legalább 3 éve folyamatosan működik,
  • a tárgyévre megállapított adóteljesítménye pozitív,
  • 4 évre visszamenőlegesen a társasággal szemben nem lehet végrehajtási eljárás,
  • a tárgyévben, és az azt megelőző 5 évben a NAV által az adózó terhére megállapított összes adókülönbözet nem haladja meg az adózó tárgyévre megállapított adóteljesítményének 3 százalékát,
  • a tárgyévben, és az azt megelőző 5 évben nem állt és nem áll csőd-, felszámolási, illetve kényszertörlési eljárás alatt,
  • a tárgyévben, és az azt megelőző 5 évben a cég nem állt és nem áll bevallási vagy adófizetési kötelezettség elmulasztása miatti adószám-felfüggesztés hatálya alatt,
  • a tárgyévben, és az azt megelőző 5 évben nem állt és nem áll fokozott adóhatósági felügyelet alatt,
  • a társaságnak nincs 500 ezer forintot meghaladó nettó adótartozása,
  • a cég nem minősül kockázatos adózónak.

A csoportos adóalany csak abban az esetben minősül megbízhatónak, ha minden tagja megbízható.

Ha a társaság a tárgyévet megelőző öt évben nem működött, akkor az adóhatóság a minősítés feltételeit a működés megkezdésétől, illetve az áfa-regisztrált adóalanyiság fennállásától vizsgálja. A jogutódlással létrejött vállalkozásoknál a folyamatos működés időtartamának vizsgálatakor a NAV a jogelőd működését is figyelembe veszi.

További egyperces válaszok a legfontosabb adózási kérdésekre itt olvashatók!

Jobban járhatnak a K+F-re vállalkozó cégek
Kedvező változásokat hozott az idei év a szociális hozzájárulási adóból a kutatás-fejlesztési tevékenység után érvényesíthető adókedvezmény vonatkozásában. A tapasztalatok alapján a gyártócégek jelentős része nem jelöli meg, hogy K+F tevékenységet folytat, pedig az ehhez kapcsolódó közvetlen költségek csökkenthetik a társasági adó, a helyi iparűzési adó és az innovációs járulék adóalapját is.

Feliratkozom a(z) Adózás téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek