Európai Bíróság: szabad préda lett az Uber

2018. április 10. kedd - 12:04 / piacesprofit.hu
  •    

A tagállamok megtilthatják és büntetőjogi eszközökkel szankcionálhatják az UberPop szolgáltatás keretében jogellenesen végzett szállítási tevékenység gyakorlását anélkül, hogy az ilyen tevékenység gyakorlását büntetendővé nyilvánító törvény tervezetét előzetesen be kellene jelenteniük a Bizottságnak.

Az ügy előzménye, hogy büntetőeljárás indult az Uber France francia társaság ellen, amely okostelefonos alkalmazás útján egy Uber Pop elnevezésű szolgáltatást nyújt, amelynek segítségével saját gépjárművüket használó, nem hivatásos sofőröket és a városon belül közlekedni kívánó személyeket kapcsol össze. Az ezen alkalmazás útján nyújtott szolgáltatás keretében e társaság határozza meg az árszabást, szedi be minden fuvar díját az ügyféltől (azt megelőzően, hogy annak egy részét a jármű nem hivatásos sofőrének kifizetné), és kiállítja a számlákat. (Az Ubert néhány hete Szlovákiából is kipaterolták.) A szolgáltatás szerte Európában vihart kavart, a magyar szabályozás szigorítása miatt ki is vonult a szolgáltató a hazai piacról, akkor az is felmerült, hogy az intézkedés ellentétes lehet az uniós joggal.

Kép: entrepreneur.com

Kép: entrepreneur.com

A büntetőeljárás azért indult, mivel az UberPop szolgáltatás útján az ügyfeleknek a kevesebb mint tíz férőhellyel rendelkező gépjárművel díjfizetés ellenében személyszállítást végző, nem hivatásos sofőrökkel való összekapcsolására szolgáló rendszert szervezett. Az Uber France azt állítja, hogy az a francia jogszabály, amelynek alapján eljárás folyik ellene, olyan műszaki szabálynak minősül, amely a műszaki szabványokról és szabályokról szóló irányelv1 értelmében információs társadalommal összefüggő szolgáltatásra vonatkozik. Ezen irányelv megköveteli a tagállamoktól, hogy jelentsék be a Bizottságnak minden információs társadalommal összefüggő szolgáltatásra vonatkozó műszaki szabályt előíró törvény vagy szabályozás tervezetét, amelynek hiányában e törvény vagy szabályozás magánszemélyekkel szemben később nem érvényesíthető. Márpedig a jelen esetben a francia hatóságok nem jelentették be a szóban forgó büntető jogszabályt annak kihirdetését megelőzően a Bizottságnak. Az Uber France ebből arra következtet, hogy ezért a fenti vádpontok alapján nem folytatható ellene eljárás.

Uber, Airbnb: ki minősül munkavállalónak?
Az egyre gyorsabban terjedő “gig economy” cégeivel kapcsolatban egyre gyakrabban merül fel felhasználóik jogi státusa, vajon ügyfélnek, vagy munkavállalónak tekinthetünk-e például egy Uber-sorfőrt? Párkányi Rita, a KCG Partners Ügyvédi Társulás ügyvédjének segítségével jártunk utána a kérdésnek.

Az ügyben eljáró tribunal de grande instance de Lille (lille-i általános hatáskörú bíróság, Franciaország) azt kérdezi a Bíróságtól, hogy a francia hatóságok kötelesek voltak-e a törvénytervezetet előzetesen bejelenteni a Bizottságnak. Mai ítéletében a Bíróság kimondja, hogy a tagállamok megtilthatják és szankcionálhatják az UberPophoz hasonló szállítási tevékenység jogellenes gyakorlását anélkül, hogy az ilyen tevékenység gyakorlását büntetendővé nyilvánító törvény tervezetét előzetesen be kellene jelenteniük a Bizottságnak.

A Bíróság először is emlékeztet arra, hogy múlt év december 20-án az Uber Spain ügyben kimondta, hogy a Spanyolországban kínált UberPop szolgáltatáshoz hasonló szolgáltatás a közlekedés területén nyújtott szolgáltatások körébe tartozik, és nem minősül az irányelv értelmében vett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatásnak. A Bíróság álláspontja szerint a Franciaországban kínált UberPop szolgáltatás lényegében azonos a

Spanyolországban nyújtott szolgáltatással, aminek a vizsgálata a tribunal de grande instance de Lille (lille-i általános hatáskörű bíróság) feladata.

Mivel az UberPop szolgáltatás ily módon nem tartozik az irányelv hatálya alá, a Bíróság megállapítja, hogy az említett irányelvben előírt, a Bizottságnak történő bejelentésre vonatkozó kötelezettséget nem kell alkalmazni. Ebből következik, hogy a francia hatóságok nem voltak kötelesek a szóban forgó büntetőtörvény tervezetét előzetesen bejelenteni a Bizottságnak.

Uber, Airbnb: csak futnak a jogászok a fejlődés után
A közösségi gazdaság fordulóponthoz érkezett: a cégek tevékenységének belátható időn belüli átlátható szabályozása sem Európában, sem Magyarországon nem halogatható tovább. Bár a hatályos uniós és hazai törvények erre az üzleti modellre is vonatkoznak, az újszerűség miatt adójogi, versenyjogi, fogyasztóvédelmi, munkajogi és egyéb kérdések merülnek fel. Ezeket nem csupán az állami hatóságok vagy a hagyományos piaci szereplők érdekei miatt, hanem a megosztáson alapuló gazdaság cégeinek biztonságos működése, sőt, fejlődése okán is rendezni kell. Máskülönben megismétlődik az Uber nemzetközi és hazai története.

Feliratkozom a(z) Jogi kisokos téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek