Rövidülnek a fizetési határidők

2013. március 16-án lép életbe az unió késedelmes fizetésekről szóló irányelve, amelyet egy friss vizsgálat szerint a kkv-k az egyik legsikeresebb jogszabályi lépésnek tartanak. A 2012 októberében elfogadott irányelv rövidebb fizetési határidőket vezet be.

Az unióban 450 ezer munkahely szűnt meg fizetésképtelenség következtében, a rendezetlen adósságok pedig évente 23,6 milliárd EUR-t tesznek ki. Az európai vállalkozások 57 százaléka állítja, hogy likviditási problémákkal küzd a késedelmes fizetések miatt, ami 10 százalékos emelkedést jelent a tavalyi évhez képest. Nap mint nap kis- és középvállalkozások (kkv-k) tucatjai mennek csődbe unió-szerte azért, mert nem egyenlítik ki az általuk kibocsátott számlákat. 

Az új jogszabályok
• A hatóságoknak 30 napon belül, illetve rendkívüli körülmények között 60 napon belül fizetniük kell az általuk megvásárolt árukért és szolgáltatásokért.
• A vállalkozások kereskedelmi ügyleteinek szerződéses szabadsága: A vállalkozásoknak 60 napon belül ki kell egyenlíteniük a számláikat, kivéve, ha ettől eltérően állapodnak meg, és ha ez nem súlyosan tisztességtelen a hitelezővel szemben.
• A vállalkozások automatikusan jogosultak arra, hogy késedelmes fizetés esetén kamatot számítsanak fel, továbbá minimum 40 EUR átalányösszegű kártérítést igényeljenek a kifizetett behajtási költségekért. Szintén kártérítést kérhetnek az összes többi ésszerű behajtási költségért.
• A késedelmes fizetés esetén alkalmazott törvényes kamatlábat legalább 8 százalékkal az Európai Központi Bank alapkamata fölé emelik. A hatóságok nem határozhatnak meg e küszöb alatti kamatlábat késedelmes fizetés esetén.
• A vállalkozások könnyebben megtámadhatják a súlyosan tisztességtelen feltételeket a tagállami bíróságokon.
• Az átláthatóság fokozása és a tudatosság növelése: A tagállamoknak közzé kell tenniük a késedelmes fizetésre vonatkozó kamatlábakat, hogy valamennyi érintett fél tájékoztatást kapjon azokról.
• A tagállamokat arra ösztönzik, hogy dolgozzák ki a pontos fizetésre vonatkozó gyakorlat szabályait.
• A tagállamok továbbra is fenntarthatnak vagy hatályba léptethetnek olyan törvényeket és rendelkezéseket, amelyek kedvezőbbek a hitelező számára az irányelvbe foglalt előírásoknál.
A kampány kiemelt célja a kkv-k tájékoztatása

Antonio Tajani, az Európai Bizottság alelnöke tavaly októberben Rómában a 27 európai uniós tagállamra és Horvátországra kiterjedő tájékoztatási kampányt indított annak érdekében, hogy véget vessenek a késedelmes fizetés ártalmas európai szokásának. A kampány célja, hogy ösztönözze a késedelmes fizetések elleni fellépésről szóló irányelv gyors beépítését a nemzeti jogba, még a 2013. március 16-i végső határidőt megelőzően. A kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről szóló 2011/7/EU irányelv a késedelmes fizetések elleni küzdelem uniós eszköze. A kampány kiemelt figyelmet fordított arra, hogy a kkv-k megismerjék az irányelv által biztosított új jogokat és e jogok gyakorlásának módját.

Antonio Tajani, az Európai Bizottság alelnöke, ipar- és vállalkozáspolitikai biztos akkor a következőképpen nyilatkozott: „Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy véget vessünk a késedelmes fizetés ártalmas európai szokásának, amely már régóta égető kérdés az üzleti világban. Egyértelmű, hogy a tagállamoknak haladéktalanul át kell ültetniük a késedelmes fizetések elleni fellépésről szóló irányelvet a nemzeti jogrendszereikbe. Az így nyújtott támogatás alapvető jelentőségű az európai kkv-k számára a jelenlegi gazdasági válságban, amikor egyre nehezebben jutnak hitelhez. Szintén létfontosságú, hogy az európai vállalkozások, és különösen a kkv-k ismerjék a jogaikat, és azt, hogy miként élhetnek azokkal a legmegfelelőbben.”

Elkészült a magyar törvénytervezet
Az új uniós irányelvhez illeszkedően a magyar kormány társadalmi vitára bocsátotta a fizetési határidőkről szóló törvénytervezetet. Ez az EU kereteknél szigorúbb szabályokat tartalmaz. A kereskedelmi ügyletekben a fizetési határidő 30 nap lehetne. A késedelmi kamat a jegybanki alapkamat plusz 8 százalékpontra nőhetne, ami mellett behajtási költségtérítés is járna az eladónak.
Az új intézkedések fakultatív jellegűek

Különösen nehéz a kkv-k számára, hogy érvényesítsék a pontos fizetéshez fűződő jogukat. A késedelmes fizetés komoly időveszteséggel és jelentős költséggel járhat, és a vita megkeserítheti a fogyasztókkal való kapcsolatokat.

A most hatályba lépő irányelv jogi keretet teremt az adósok teljesítésének kikényszerítéséhez. Az új intézkedések fakultatív jellegűek a vállalkozások számára, mivel utóbbiakat feljogosítja, de nem kötelezi arra, hogy intézkedéseket tegyenek. Előfordulhatnak olyan esetek, amikor egy adott vállalkozás meg kívánja hosszabbítani a fizetési határidőt néhány nappal vagy héttel, hogy megőrizze a felhőtlen kereskedelmi kapcsolatot egy konkrét ügyféllel. Az új intézkedések azonban kötelezőek a hatóságok számára, amelyeknek példát kell mutatniuk, és – például szerződéseik teljesítése révén – igazolniuk kell megbízhatóságukat és hatékonyságukat.

Fizetési határidők, fizetési késedelmek
Az átlagos fizetési határidő Magyarországon évek óta 29-30 nap körül van. Mindössze az építőipar és a papíripar lóg ki sorból, itt ugyanis 40 nap feletti határidőket szabnak a szektor szereplőinek: az építőiparban 42 napos határidőre kellene az iparágba tartozó cégeknek számláikat kifizetni, a papíriparra pedig 46 napos átlagos fizetési határidő jellemző. Amennyiben a tervezett törvényt elfogadják, mely szerint 30 napos fizetési határidőt engedélyezhetnek maximum a számlakiállítók, ennek a két iparágnak fogja okozni a legnagyobb nehézséget az új rendelet. A lánctartozások miatt ugyanis valószínűtlen, hogy ezek a szektorok hamarabb tudnak majd fizetni, így rövidebb határidő esetén feltehetően a fizetési késedelmek fokozódnak majd.

Véleményvezér

Magyarországon a legrosszabb a pedagógusok megbecsültsége Európában

Magyarországon a legrosszabb a pedagógusok megbecsültsége Európában 

Van alapja bőven a pedagógusok elégedetlenségének.
Magyar Péter lemondásra szólítja fel Szijjártó Péter külügyminisztert

Magyar Péter lemondásra szólítja fel Szijjártó Péter külügyminisztert 

Szijjártó Péter és az oroszok különös kapcsolata.
Működik az orbáni példa, egy fideszes képviselő rokonsága sorra nyeri a milliókat

Működik az orbáni példa, egy fideszes képviselő rokonsága sorra nyeri a milliókat 

A fényképeken jóságos képviselő kemény üzletember.
Magyar Péter kibukott, a köztelevízió szabályozni akarja miről beszélhetnek az EP listavezetők

Magyar Péter kibukott, a köztelevízió szabályozni akarja miről beszélhetnek az EP listavezetők 

Korlátozná a köztelevízió a véleménynyilvánítás szabadságát.
Vizsgálni kezdte az Integritás Hatóság a kazári 677 millióba kerülő luxusbölcsőde ügyét

Vizsgálni kezdte az Integritás Hatóság a kazári 677 millióba kerülő luxusbölcsőde ügyét 

Aranyat rejtettek a betonba, vagy mi került ennyibe?


Magyar Brands, Superbrands, Bisnode, Zero CO2 logo