Mit csináljunk adótartozás esetén?

Előfordulhat, hogy az egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság nem tudja megfizetni határidőre az esedékes adóját, ezért végrehajtható hátraléka keletkezik. A Piac & Profit összegyűjtötte, mit tehet ilyenkor, hogyan kell eljárnia.

A 2003. évi XCII. törvény (Art.) szerint az adóhatóság köteles méltányosan eljárni, és ha a törvényben meghatározott feltételek fennállnak, az adótartozást mérsékli, illetve fizetési könnyítést engedélyez”.

Vagyis ha az adós igazolja, hogy a fizetési kedvezmény gyakorlására okot adó körülmények fennállnak, akkor az adóhatóság mindezt méltányolja, és részére fizetési kedvezményt engedélyez.

Kép:Fotolia

Az ügyintézés lépései

1. A gazdasági társaság képviselőjének írásban – levélben – kell kérelmeznie az adóhatóságnál a tartozás összegére a tartozás elengedését/ mérséklését, fizetési halasztást, részletfizetést, illetve a büntetőkamat elengedését/csökkentését/részletfizetését. (Ha csak a részletfizetést kérjük, nem fogják azt automatikusan elbírálni a büntetőkamatra vonatkozóan is!) A kérelemben szerepelnie kell, hogy hány hónap alatt tudjuk megfizetni a tartozást. (Nem érdemes túl hosszú időt megjelölni, de arra is törekedni kell, hogy reális legyen a vállalás, mert az esetek többségében a kért időszakra adják meg a részletfizetést, és nemfizetés esetén azonnal az egész fennmaradó összeget követelik újra.)

– A kérelmet az elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező megyei (fővárosi) adó- és vámigazgatóságokon működő Fizetési Kedvezmények Osztályain kell előterjeszteni, másodfokon a NAV Fellebbviteli Igazgatóság hatósági főosztályai gyakorolják.

– A papír alapú kérelemhez szükséges nyomtatványok megtalálhatók a NAV internetes honlapján (www.nav.gov.hu) a „Letöltések” → „Adatlapok, igazolások, meghatalmazás-minták” → „Adatlapok fizetési könnyítésre és/vagy mérséklésre irányuló kérelmek elbírálásához” menüpontban.

– Az elektronikus ügyintézés feltétele, hogy az adózó, ügyfélkapus jogosultsággal rendelkezzen. Az elektronikus kérelem benyújtásának részleteiről a www.nav.gov.hu „Letöltések” → „Nyomtatványkitöltő programok” menüben található részletes tájékoztatás.

– Amennyiben az adózó nem köteles elektronikus bevallás benyújtására, akkor úgy is előterjesztheti a kérelmét, hogy a kitöltött nyomtatványt (FAG01, FAM01) kinyomtatja, és hagyományos postai úton, illetve személyesen leadja a NAV megyei igazgatóságok ügyfélszolgálatain.

– Azok az adózók, akik elektronikus bevallás benyújtására kötelesek, kizárólag az ügyfélkapun keresztül küldhetik be a kérelmeiket.

– A magánszemélyek és az egyéni vállalkozók fizetési kedvezményre irányuló kérelme alapján folytatott elsőfokú eljárás illetékmentes. A gazdálkodószervezet fizetési könnyítésre, adómérséklésre irányuló eljárásának illetéke 10 000 forint.

2. Az adóhatóság 30 napon belül elbírálja a kérelmet.

– Ha a fizetési könnyítést, részletfizetést engedélyezik is, a határozatban pontos fizetési határidők és összegek is szerepelnek. Ekkor feloldják a céges bankszámlára terhelt végrehajtást is, de csak ekkor, és nem a kérelem beadásakor.

– Ha a kérelem alátámasztásához szükségesek egyéb dokumentumok is, akkor hiánypótlásra szólít fel az adóhatóság. Ezzel a harmincnapos válaszadási határidejük újabb 30 nappal növekszik.

3. A törlesztést utalással kell befizetni, a különböző adónemekhez tartozó bankszámlaszámok a következő linken találhatók: https://www.nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/szamlaszamok.

A kérelemben indokként szereplő fizetési nehézségnek valósnak, továbbá olyannak kell lennie, amely miatt a tartozások azonnali vagy egyösszegű megfizetésére az adós nem képes, emellett

  • igazolni kell, hogy a fizetési nehézség kialakulása a kérelmezőnek nem róható fel, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható, továbbá
  • a fizetési nehézségnek átmeneti jellegűnek kell lennie, vagyis az adótartozás egy későbbi időpontban történő megfizetése valószínűsíthető.
A méltányolható körülmények fennállását a kérelmezőnek kell igazolnia. Fizetési kedvezmény engedélyezhető az adózó által bevallott, de határidőre meg nem fizetett, valamint az adóhatóság által jogerős határozatban megállapított, de határidőre szintén nem rendezett tartozásra. Nagyon fontos ugyanakkor, hogy csak ténylegesen fennálló tartozás esetén lehetséges fizetési kedvezmény engedélyezése. Visszamenőleg nem kérhető méltányosság (például mérséklés).

Igénybe vehető kedvezmények

  • Fizetési halasztás, amikor az esedékes adót egy meghatározott későbbi időpontban kell megfizetni.
  • Részletfizetés, amikor az esedékes adót későbbi időpontokban és részletekben kell megfizetni.
  • Adómérséklés vagy elengedés, amikor az esedékes adónak csak egy részét kell megfizetni, vagy az előzőek kombinációja, például a tartozás egy részének az elengedése, a másik részének részletekben történő megfizetése.
Még egy évig Ügyfélkapu
Januártól még nem kötelező a Cégkapu használata a gazdálkodó szervezeteknek, a jogszabály 2018-ra átmeneti időszakot vezetett be, a cégek jövőre is a képviselőik Ügyfélkapus tárhelyén keresztül kommunikálhatnak az adóhatósággal - közölte korábban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).
Fizetési halasztásra irányuló kérelmet az adóhatóság csak akkor támogat, ha a fizetési könnyítés engedélyezéséhez szükséges egyéb feltételek teljesítése mellett a kérelmező (hitelt érdemlően, általában valamilyen okirattal, dokumentummal) valószínűsíteni tudja, hogy a halasztott időpontban az adótartozás maradéktalan megfizetését teljesíteni tudja.

Részletfizetési kérelemmel akkor érdemes élni, ha a kérelmező a hátralék havi egyenlő részletekben történő megfizetését vállalni tudja, és emellett a jövőbeni (a részlet futamideje alatti) fizetési kötelezettségeinek is folyamatosan eleget tud tenni. A NAV gyakorlata szerint az átmeneti jellegű fizetési nehézség egy éven belül elhárítható likviditási problémát takar, ami a részletfizetési kérelem esetében 12 havi futamidőt jelent.

A fizetési kötelezettség mérséklése vagy elengedése csak ténylegesen fennálló tartozás esetén lehetséges. Jogi személyek és egyéb szervezetek esetében a jogszabály kizárólag a szankciók (bírság, pótlék) mérséklésére (elengedésére) nyújt lehetőséget. Egyéni vállalkozóknál a szankciók mellett a tőketartozás mérséklésére vagy elengedésére is sor kerülhet.

Véleményvezér

Kiderült, hogy milyen típusú orosz rakéta találta el a kijevi gyerekkórházat

Kiderült, hogy milyen típusú orosz rakéta találta el a kijevi gyerekkórházat 

Példátlan állami terrorcselekmény volt.
Croissant mindössze 2 ezer 500 forintért

Croissant mindössze 2 ezer 500 forintért 

Régen a lángos egy olcsó népi eledel volt, ma már egy másik kategória, ahogy sok egyéb élelmiszer is.
Varga Judit, Magyar Péter exneje jó párt választott a régi helyébe

Varga Judit, Magyar Péter exneje jó párt választott a régi helyébe 

Egy különleges közbeszerzés furcsaságai.
Hadházy Ákos újabb gyöngyszemet talált a piliscsabai erdőben

Hadházy Ákos újabb gyöngyszemet talált a piliscsabai erdőben  

2,2 milliárd forintból, EU-s támogatással épül egy tűzoltólaktanya. 
Ilyet még nem látott, újabb luxus bölcsődét talált Hadházy Ákos

Ilyet még nem látott, újabb luxus bölcsődét talált Hadházy Ákos  

i bölcsőde EU-s támogatással, 220 millióból épült Ürömön, leginkább egy villára hasonlít. 


Magyar Brands, Superbrands, Bisnode, Zero CO2 logo