hirdetés

Jehova tanúja is lehet személyes adatkezelő

A Jehova tanúi közösséghez hasonló vallási közösség hitszónok tagjaival együtt a házról házra járva végzett hitszónoki tevékenység keretében gyűjtött személyes adatok kezelőjének minősül – mondta ki az Európai bíróság. Az ilyen tevékenység keretében végzett személyesadat-kezelés során tiszteletben kell tartani a személyes adatok védelmével kapcsolatos uniós jogi szabályokat.

Hazai szálláshelyek, vendéglátóegységek, figyelem!

Pályázzanak és nyerjenek díjat az ország legjelentősebb designversenyén -
nevezzenek be a Klasszis TopDesign 2023 megmérettetésre!
Külföldi és hazai szakértőkből álló zsűri, bemutatkozási lehetőség a nagyközönségnek, exkluzív díjátadó gála.

Regisztráljon most!

hirdetés

2013. szeptember 17-én a Tietosuojalautakunta (finn adatvédelmi bizottság) megtiltotta a Jehovan todistajat – uskonnollinen yhdyskunta (Jehova tanúi finnországi vallási közössége) számára, hogy a házról házra járva a tagjai által végzett hitszónoki tevékenység keretében személyes adatokat gyűjtsön vagy kezeljen, ha nem tartja tiszteletben az ilyen adatok kezelésével kapcsolatban előírt jogi feltételeket.

GDPR: A multik azonnali össztűzre számíthatnak
Várhatóan a multinacionális vállalatok hazai érdekeltségei kerülnek először a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) célkeresztjébe a GDPR betartására vonatkozó vizsgálatoknál, legalábbis erre lehet következtetni a kormány által benyújtott törvénymódosítási javaslatból.
E közösség tagjai – házról házra járva végzett hitszónoki tevékenységük keretében – olyan személyeknél folytatott látogatásaikról készítenek feljegyzéseket, akiket ők maguk vagy az említett közösség nem ismer. A gyűjtött adatok tartalmazhatják a felkeresett személyek nevét és címét, valamint a vallási meggyőződésükkel és családi helyzetükkel kapcsolatos információkat. Ezeket az adatokat emlékeztetőül gyűjtik abból a célból, hogy azok egy esetleges későbbi látogatáshoz visszakereshetők legyenek, ugyanakkor az érintett személyek ehhez nem járultak hozzá, és erről nem is tájékoztatták őket.

A Jehova tanúi közösség és a hozzá tartozó gyülekezetek szervezik és hangolják össze tagjaik házról házra járva végzett hitszónoki tevékenységét, többek között olyan térképek elkészítésével, amelyek alapján a hitszónok tagok között felosztják a területeket, továbbá a hitszónokokra és a közösség hitszónokok által terjesztett kiadványainak számára vonatkozó kartotékok vezetésével. Ezen túlmenően, a Jehova tanúi közösség gyülekezetei listát vezetnek azokról a személyekről, akik kifejezték abbéli óhajukat, hogy a közösség hitszónok tagjai többé ne keressék fel őket; az e listán szereplő személyes adatokat pedig a közösség tagjai felhasználják.

Kép: SXC

A Korkein hallinto-oikeus (legfelsőbb közigazgatási bíróság, Finnország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme lényegében arra a kérdésre irányul, hogy a közösségnek tiszteletben kell-e tartania a személyes adatok védelmére vonatkozó uniós jogi szabályokat1 amiatt, hogy tagjainak – a házról házra járva végzett hitszónoki tevékenységük keretében – esetlegesen feljegyzéseket kell készíteniük a beszélgetések tartalmáról és különösen a felkeresett személyek vallási irányultságáról.

Személyes adat a céges e-mail cím?
Gyakran előfordul, hogy a munkáltató céges e-mail címet biztosít a munkavállalónak. Ennek kapcsán felmerülő a kérdés, hogy a céges e-mail cím személyes adatnak minősül-e, küldhető-e rá elektronikus reklámlevél? Szintén problémát jelenthet, hogy a munkáltató miként ellenőrizheti a céges e-mail cím használatát, ha azon magánjellegű levelezést is folytat a dolgozó.
Ez nem kivétel

Ítéletében a Bíróság úgy vélte, hogy a Jehova tanúi közösség tagjainak a házról házra járva végzett hitszónoki tevékenysége nem tartozik a személyes adatok védelmére vonatkozó uniós jogban előírt kivételek hatálya alá. Konkrétabban: ez a tevékenység nem olyan kizárólag személyes vagy háztartási jellegű tevékenység, amelyre nem kell ezt a jogot alkalmazni. Az a körülmény, hogy a házról házra járva végzett hitszónoki tevékenységet védi az EU Alapjogi Chartája 10. cikkének (1) bekezdésében rögzített lelkiismeret- és vallásszabadsághoz való alapvető jog, nem jár azzal a hatással, hogy az említett tevékenységet kizárólag személyes vagy háztartási jelleggel ruházza fel, mivel ez a tevékenység túlterjed a vallási közösség hitszónok tagjának magánszféráján.

A Piac & Profit minden, a GDPR-al kapcsolatos cikkét itt találja!

A Bíróság emlékeztetett arra, hogy a személyes adatok védelmével kapcsolatos uniós jogi szabályokat azonban csak akkor kell az adatok manuális kezelésére alkalmazni, ha az adatok nyilvántartó rendszer részét képezik, vagy ha azokat nyilvántartó rendszer részévé kívánják tenni. A jelen ügyben – mivel a személyes adatok kezelését nem automatizált módon végzik – felmerül a kérdés, hogy az ekként kezelt adatok vett nyilvántartó rendszer részét képezik-e, vagy azokat nyilvántartó rendszer részévé kívánják-e tenni. E tekintetben a Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a „nyilvántartó rendszer” fogalma kiterjed a házról házra járva végzett hitszónoki tevékenység keretében gyűjtött, a felkeresett személyek nevét és címét, valamint a velük kapcsolatos más információkat tartalmazó személyes adatok összességére, amennyiben ezek az adatok a későbbi felhasználások céljából a gyakorlatban a könnyű visszakeresésüket lehetővé tevő, meghatározott kritériumok szerint strukturáltak. Ahhoz, hogy ezen adatok összessége e fogalom alá tartozhasson, annak nem szükséges kartotékokat, különleges listákat vagy a keresést szolgáló más rendszereket tartalmaznia. A házról házra járva végzett hitszónoki tevékenység keretében sorra kerülő személyesadat-kezelésnek tehát tiszteletben kell tartania a személyes adatok védelmével kapcsolatos uniós jogi szabályokat.

Adatkezelői minőség tényleges adatkezelés nélkül?
Az Európai Unió Bíróságának 2018. június 5-i ítélete a Facebookon fenntartott rajongói oldalaink adatkezelésével kapcsolatban új helyzetbe hozza a rajongói oldalak adminisztrátorait. dr. Párkányi Rita, a KCG Partners Ügyvédi Társulás partnere és adatvédelmi szakértőjének segítségével rámutatunk az ítéletből következő fontos tanulságokra.
Ha kérdése van az új adatvédelmi rendelettel kapcsolatban, nézze meg a leggyakrabban felmerülő kérdésekre adott válaszainkat!

Azt a kérdést illetően, hogy ki minősülhet személyesadat-kezelőnek, a Bíróság emlékeztet arra, hogy az „adatkezelő” fogalma vonatkozhat az e kezelésben részt vevő több szereplőre is, és így mindegyikükre vonatkozniuk kell a személyes adatok védelmével kapcsolatos uniós jogi szabályoknak. E szereplők az adatkezelés eltérő szakaszaiban és különböző mértékben vehetnek részt, így az adatkezelői felelősségük mértékét az ügy valamennyi releváns körülményének figyelembevételével kell értékelni. A Bíróság azt is megállapította, hogy az uniós jog egyetlen rendelkezése alapján sem lehet úgy vélni, hogy a kezelés céljait és módját az adatkezelőnek írásbeli iránymutatások vagy megbízások révén kell meghatároznia. Ezzel szemben minősülhet adatkezelőnek az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely – saját céljaiból – befolyást gyakorol a személyes adatok kezelésére és emiatt részt vesz a kezelés céljainak és módjának meghatározásában. Ezen túlmenően, több szereplő együttes felelőssége fennállásának nem előfeltétele, hogy mindegyik adatkezelő hozzáférjen az érintett személyes adatokhoz.

A jelen ügyben úgy tűnik, hogy a Jehova tanúi közösség – tagjai hitszónoki tevékenységének megszervezésével, összehangolásával és ösztönzésével – hitszónok tagjaival együtt részt vesz a felkeresett személyek személyes adatainak kezelésével kapcsolatos célok és módok meghatározásában, amit ugyanakkor az ügy valamennyi körülményére tekintettel a finn bíróságnak kell értékelnie. Ezt az elemzést nem kérdőjelezi meg a vallási közösségek szervezeti autonómiájának az EUMSZ 17. cikkben garantált elve.

A Bíróság végezetül megállapította, hogy a személyes adatok védelmére vonatkozó uniós jog alapján egy vallási közösség, hitszónok tagjaival együtt, az e közösség által szervezett, összehangolt és ösztönzött, házról házra járva végzett hitszónoki tevékenység keretében a hitszónok tagok által gyűjtött személyes adatok kezelőjének minősül, ehhez pedig nem szükséges, hogy a szóban forgó közösség hozzáférjen az adatokhoz, illetve hogy megállapítást nyerjen, hogy ez a közösség a tagjai számára ezen adatkezeléssel kapcsolatban írásbeli iránymutatásokat vagy megbízásokat adott.

 

Bemutatjuk a Piac & Profit Online Akadémia kurzusvezetőit!
Új szolgáltatással jelentkezik a Piac & Profit a hazai kkv-döntéshozók üzleti tudásának gyarapítása érdekében. Piac & Profit Online Akadémiát indítottunk a Piac & Profit Konferenciák legsikeresebb, legjobb előadói kurzusvezetői közreműködésével. Az online képzések egyre népszerűbbek, sokak számára elérhetőbbek. A konferenciákon felhalmozott tudásokat ajánljuk a kkv-döntéshozóknak és az adott szakma jövőjét előre megismerni akaróknak.
hirdetés

Véleményvezér

Van ingyen ebéd

Van ingyen ebéd 

Szerencsések azok, akik a román határ mellett laknak. Kedvelt élelmiszereiket ugyanannál a multinál jóval olcsóbban kapják meg a szomszédoknál.
Az oroszok Ukrajna után Örményországot is elveszíthetik

Az oroszok Ukrajna után Örményországot is elveszíthetik 

Azerbajdzsán megtámadta Hegyi-Karabahot, hogy visszaszerezze egykori területét. Az akció teljesen átrendezi a kaukázusi erőviszonyokat.
Az USA a cégalapítások több mint felét bevándorlóknak köszönheti

Az USA a cégalapítások több mint felét bevándorlóknak köszönheti 

A befektetők jól átgondolják hová vigyék a pénzüket és ma nehéz jobb helyet találni az USA-nál.
Hatalmasat durrant a kínai ingatlanlufi

Hatalmasat durrant a kínai ingatlanlufi 

A szakemberek szerint beláthatatlanok a következmények.
A hiedelmekkel ellentétben mégsem áll olyan rosszul Európa a gyermekgyártás tekintetében

A hiedelmekkel ellentétben mégsem áll olyan rosszul Európa a gyermekgyártás tekintetében 

Magyarország népessége tényleg drámaian csökken, nemsokára Ausztria lélekszáma is több lesz, mint a miénk, de ez nem általános európai tendencia.
Megkezdték a britek a visszaszivárgást az EU-ba

Megkezdték a britek a visszaszivárgást az EU-ba 

A nyugati világnak az egyik legizgalmasabb sajátossága, hogy lehet hibázni, csak sokba kerül. Most pont ez történik a britekkel a Brexit miatt.


Magyar Brands, Superbrands, Bisnode, Zero CO2 logo