Kilenc tipikus hiba a társasági adó bevallásában

2013. május 10. péntek - 13:30 / piacesprofit.hu
  •    

A május 31-ig benyújtandó bevallások időben való teljesítése komoly vizsga az adótanácsadók számára, hiszen a rengeteg adat és információ sodrában könnyű hibát ejteni.

Ha becsúszik a hiba, már sokszor késő a bánat – Kép: SXC

Nem kis erőfeszítésről van szó: egy napon, május 31-én kell leadni az előző évi beszámolókat,  és el kell készíteni, illetve be kell nyújtani a társasági adóról, az iparűzési adóról, az innovációs járulékról, az energiaellátók különadójáról, a szakképzési hozzájárulás különbözetéről, a hitelintézeti járadékról, az egyes ágazatokat érintő különadókról, valamint a korábban kettős könyvvitelt választó eva-alanyoknak az egyszerűsített vállalkozási adóról szóló bevallásokat.

A felsorolás már önmagában rémisztő, de még elrettentőbbek a részletek: elég például csak arra gondolnunk, hogy a társaságiadó-bevallási nyomtatvány önmagában 25 oldalas, a hozzá tartozó kitöltési útmutató pedig évről évre növekszik, jelenleg 108 oldal, az útmutató elején hivatkozott 25 jogszabályról már nem is beszélve. Ennyi adat és információ sodrában a szakember könnyen téveszt. A borítólapon sok olyan kódkocka van, amelynek nem, vagy téves kitöltése a későbbiekben komoly adókülönbözeteket is eredményezhet. Az alábbiakban pár hibalehetőségre, illetve változásra hívja fel a figyelmet Hegedűs Sándor, az RSM-DTM adóüzletág vezetője legfrissebb blogbejegyzésében.

Jövedelemminimumról való téves nyilatkozat: Hiba, ha valaki a jövedelemminimumról nyilatkozik tévesen. Például ha a kódkockába 2-est ír be, amely szerint úgy nyilatkozik, hogy tárgyévi adózás előtti eredménye, vagy adóalapja eléri a jövedelemminimumot, de kiderül, hogy mégsem, így az érintett társaság számára adókülönbözetet lehet megállapítani. Az adóhatósági indoklás szerint azért, mert nem tett az adózás rendjéről szóló törvény szerint nyilatkozatot, és az elvárt jövedelem után sem fizette meg az adót. Noha a bevalláskitöltő program megfelelő szerkesztésével erre a hibára fel lehetne hívni a figyelmet, de sajnos a bevallásszerkesztő itt nem segít.

Tippek, mire ügyeljünk a társasági adó bevallásánál
A 2012 évre vonatkozó társaságiadó-bevallások elkészítésekor – többek között – a veszteségelhatárolásra, az alultőkésítésre, az elismert és nem elismert költségekre, illetve a látvány-csapatsportok támogatására vonatkozó, megváltozott szabályokat is alkalmazniuk kell a hazai vállalkozásoknak.

Átalakulásról való nyilatkozattétel nem jelölése: Amennyiben a bevallást kedvezményezett átalakulás jogelődje, vagy kiválás esetén jogutódja készíti, akkor a kedvezményezett átalakulás tényét a borítólap kódlapján szintén jelölni kell, ellenkező esetben az összevont átértékelési különbözettel, illetve egyéb tételekkel az adóalapot módosítani kell.

Közös transzferár-nyilvántartás, még egy kötelezettség: Továbbra is jelölni kell, ha valamely társaság transzferár-nyilvántartási kötelezettségét úgynevezett közös nyilvántartás készítésével teljesítette.

Adományok megfelelő igazolása: Szintén újdonság, hogy az adományok tekintetében visszaállt a korábbi jól ismert rendszer. Az adományok után immár ismét elég begyűjteni az igazolásokat, nem kell nyilatkozatokat, beszámolókat kérni annak érdekében, hogy igazolni lehessen azt a tényt, hogy e juttatás nélkül is pozitív a vállalkozási tevékenységből származó eredmény. Persze az igazolások formai kritériumaira továbbra is oda kell figyelni!

Öt tipikus hiba a transzferár-dokumentációban
Azoknak a társaságoknak, amelyek cégcsoporton belül kereskednek, szolgáltatnak, szolgáltatást vesznek igénybe, igen szigorú dokumentációs kötelezettségnek kell megfelelniük, amelyek során szinte törvényszerűen vétenek olyan hibákat, amelyek komoly költségeket róhatnak a cégre.

Veszteségelhatárolás csak korlátok között: Az idei év egyik legnagyobb hatású változása, hogy a korábbi adóévek elhatárolt veszteségét legfeljebb az – elhatárolt veszteség nélkül számított – adóalap 50 százalékáig lehet érvényesíteni.

Reprezentáció, üzleti ajándék: Az idei évtől a társaságoknak ismét elismert költsége a reprezentáció és üzleti ajándék.

Fejlesztési tartalék feltüntetése: Egy sokszor látott szerencsétlen tévesztés, hogy a fejlesztési tartalék képzését nem csak a bevallásban, hanem a beszámoló számaiban is meg kell jeleníteni, nevezetesen a fejlesztési tartalékot képző összeget a tárgyévben át kell vezetni a lekötött tartalékba.

Ki nem fizetett, elengedett osztalék: Az idei évtől adóalap-csökkentésként lehet elszámolni az osztalékfizetési kötelezettség elengedéséből származó bevételt, illetve, amennyiben az osztalék elengedője egy társaság, akkor annál az elszámolt ráfordítás vállalkozásérdekűnek minősül. Figyelni kell azonban arra, hogy amennyiben az osztalékot magánszemély engedi el, akkor a társaságnál ajándékozási illetékfizetési kötelezettség keletkezhet.

Újabb nyilvántartási kötelezettség: Amennyiben egy társaság ellenőrzött külföldi társaság számára juttatott ellenérték alapján számol el költséget, ráfordítást, az csak akkor minősülhet vállalkozásérdekűnek, ha azt bizonyítja. A bizonyításhoz a jogszabályban előírt nyilvántartást kell elkészíteni, ellenkező esetben azonos mértékű bírság vethető ki, mint a transzferár-nyilvántartások hiánya esetén.

 A bejegyzés teljes formában itt olvasható!

Feliratkozom a(z) Adózás téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek

Segítünk kiszámolni

EKÁER kalkulátor

kalkulátor

Céges bankszámla

kalkulátor

Pályázatkereső

kalkulátor