Áfalevonáshoz nem kell minden esetben számla

2019. április 29. hétfő - 06:10 / piacesprofit.hu
  •    

Habár az áfalevonási jog érvényesítéséhez a főszabály a számla meglétét mondja ki az áfatörvényben, azért egyes ügyletek esetében az adólevonási jog érvényesítéséhez nem szükséges számlával rendelkezni – hívták fel a figyelmet a Saldo szakértői.

Az Áfa tv. generálszabálya szerint az adólevonási jog tárgyi feltétele az adóalany nevére szóló, az előzetesen felszámított adó összegét igazoló dokumentum, mely nem minden esetben a számla, hanem bizonyos esetekben egyéb okirat is lehet. Az Áfa tv. az adólevonási jog tárgyi feltételeinek meghatározásakor ügylettípusonként nevezi meg a levonásra jogosító bizonylatok fajtáit – hívta fel a figyelmet szakértő partnerünk, a Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt.

Eszerint a levonási jog gyakorlásának tárgyi feltétele, hogy belföldi adóalanyok közötti ügyletek, valamint közösségi termékbeszerzés esetén az adóalany nevére szóló számla a személyes rendelkezésére álljon.

egyszerűbb lesz az e-számlák kezelése

Kép: SXc

Termék importjához kapcsolódóan – az adómegállapítás módjától függetlenül – szükség van az adózó nevére szóló, a termék szabad forgalomba bocsátásáról rendelkező határozatra, emellett az adózás módjától (önadózás vagy kivetés) függően

  • a) kivetés esetén a nevére szóló, az adó megfizetését igazoló határozaton kívül, az adó közvetett vámjogi képviselő általi megfizetése esetén szükséges még a képviselőnek az adóalany nevére szóló nyilatkozata az adó megfizetéséről;
  • b) az import áfa önadózással történő megfizetése esetén mindazon okirat, amely a fizetendő adó összegszerű megállapításához szükséges, valamint az adó közvetett vámjogi képviselő általi megállapítása esetén pedig szükséges még a képviselőnek az adóalany.
Új dimenziót nyitott a Bíróság az áfalevonási ügyekben
Az Európai Bíróság kimondta, hogy az előlegszámla kapcsán gyakorolt áfalevonási jogot az adóhatóság megtagadhatja a vevőtől, amennyiben bebizonyítja, hogy az az előlegfizetés időpontjában tudott arról, hogy a jövőbeli értékesítés teljesítése bizonytalan.

Fordított adózás alá eső ügyletek esetén (határon átnyúló szolgáltatások valamint belföldi termékbeszerezéshez, szolgáltatás igénybevétele esetén, ahol a termék beszerzőjét, szolgáltatás igénybevevőjét terheli az áfafizetési kötelezettség) az adólevonási jog tárgyi feltétele elsősorban a számla. Ugyanakkor a fordított adózás alá eső ügyletek esetén (közösségi termékbeszerzés kivételével) ha a vevő a levonási jog érvényesítésének időpontjáig nem rendelkezik számlával, akkor a levonási jog gyakorlásához elegendő olyan bizonylattal is rendelkeznie, mely az adott ügyletet összegszerűségében tanúsítja. Ilyen bizonylat lehet például a felek között létrejött szerződés, megállapodás stb.

Például egy belföldi illetőségű vállalkozás marketing szolgáltatást rendel meg egy németországi vállalkozástól. Az igénybe vett szolgáltatás teljesítési helye Magyarország. A marketing szolgáltatás 2019.  áprilisban teljesül (teljesítés időpont). Amennyiben a megrendelő havonta köteles áfabevallás benyújtására, akkor a vállalkozásnak április hónapról elkészített áfabevallásban kell szerepeltetnie az ügyletet. Ha a megrendelőnek május 20-ig ugyan nem áll rendelkezésére számla, de rendelkezik a bevallás benyújtásáig a felek által megkötött szerződéssel, akkor az adólevonási jogát a bevallásában jogszerűen gyakorolhatja, és nem szükséges a későbbiek során e bevallást önellenőriznie akkor, amikor a számlát kézhez vette.

 

Feliratkozom a(z) Adózás téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek