Így kezeljük a céges hulladékot

Amikor cégünk telephelyet alakít ki vagy újat választ, jó néhány feladat vár ránk. Az egyik legfontosabb, hogy gondoskodjunk a hulladékelszállításról.Ehhez szerződnünk kell a Fővárosi Közterületfenntartó ZRT-vel. Íme az FKF céges ügyfeleinek fenntartott szolgáltatásával kapcsolatos leggyakoribb kérdések és válaszok.

Kép:Pixabay

1. Hogyan rendelhetjük meg a hulladékelszállítási szolgáltatást, amennyiben az ingatlant cégként és nem magánszemélyként használjuk?

A közszolgáltatás megrendelésére lehetőség van írásban, (postai úton, faxon, e-mailen vagy társaság online felületén), illetve a kérelem benyújtható személyesen is. Amennyiben az ügyintézés során nem az aláíró személy jár el, minden esetben szükséges meghatalmazást csatolnunk.

A közszolgáltatás rögzítésére mindig hónap elsejétől van lehetőség. A megrendeléshez az alábbi dokumentumok csatolása szükséges: cégkivonat, aláírási címpéldány, adott esetben meghatalmazás, valamint az ingatlanhasználatot igazoló szerződés vagy hatósági dokumentum másolata (pl.: adás-vételi, bérleti szerződés, tulajdoni lap). A hulladéktároló edény kiérkezéséig, a szerződés érvénybe lépésének napjától a vállalkozás bármilyen zsákban kihelyezheti a keletkezett hulladékot, azt el fogják szállítani.

2. Hogyan rendeljünk konténert? 

Megrendeléshez szükséges adatok
Megrendelő adatai: számlázási név és cím telefonszám levelezési név és cím szállítási cím átutalás esetén bankszámlaszám
Hulladékkal kapcsolatos adatok: hulladék mennyisége hulladék típusa szállítás teljesítésének időpontja kihelyezett konténer visszaszállításának időpontja
Amennyiben az ingatlanon nagyobb mennyiségű zöldhulladék, kommunális hulladék, vagy felújítás, építkezés során nagyobb mennyiségű építési-bontási hulladék keletkezik, lehetőségünk van soron kívüli, eseti hulladék elszállítás megrendelésére, hulladékgyűjtő konténer biztosítása mellett. A megrendelést írásban (postai úton, faxon, e-mailen vagy az FKF online felületén) szükséges eljuttatni a társaság ügyfélszolgálata részére. Javasolt feltüntetni egy telefonos elérhetőséget a hatékony ügyintézés érdekében. Személyes ügyintézés esetén szükséges bemutatni egy, a személyazonosságot igazoló dokumentumot. Indokolt esetben, a megrendelés beérkezését követően a szolgáltató felméri a helyszínen felmérik a hulladék mennyiségét. Az így kapott információ alapján az ügyintéző tájékoztatást ad a hulladék elszállításához szükséges konténer méretéről, illetve a többletszolgáltatás díjáról.

3. Hogyan kell intézni a fogyasztó-változással kapcsolatos ügyeket?

A fogyasztóváltozásra vonatkozó kérelmet írásban szükséges eljuttatnunk az ügyfélszolgálatra vagy beadhatjuk a szükséges dokumentumokat  személyesen is. A kérelemhez csatolnunk kell az ingatlan tulajdonjogát vagy az ingatlanhasználatot igazoló  szerződésünket, vagy hatósági dokumentum másolatát. Személyes ügyintézés esetén  be kell mutatnunk egy, a személyazonosságot igazoló dokumentumot. A módosítás rögzítésére minden esetben hónap első napjától kerül sor. Minden esetben szükséges meghatalmazás az ügyintézéshez, amennyiben nem az ingatlanhasználó jár el. A 26/2013. (IV. 18. ) Fővárosi Kgy. rendelet 20. § (1) bekezdése szerint ha az ingatlanhasználó a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, a kötelezetté válást követő 15 napon belül a Közszolgáltatónak bejelenti az ingatlannál történt fogyasztóváltozást.

Így lehet pénzt keresni a szeméttel
Befektetés nélkül is megvalósítható a hulladék szelektív gyűjtése, elszállítása vagy feldolgozása a legtöbb cég számára, sőt, akár extra bevételre is szert tehetnek, ha jól menedzselik a hulladékukat.
4. Mi történik, ha ellopják a tartályunkat?

A hulladéktároló edény az FKF tulajdona, melyet díjmentesen biztosít a közszolgáltatás részeként. A hulladéktároló edény rendeltetésszerű használatáról, tisztán tartásáról, őrzéséről az ingatlanhasználó gondoskodik. A gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, eltűnése vagy megsemmisülése miatt keletkezett kárért az ingatlanhasználó a polgári jog szabályai szerint felel. A tartály pótlására vonatkozó igényt írásban szükséges eljuttatni az ügyfélszolgálatra, illetve benyújtható személyesen is, az ügyfélszolgálaton keresztül. Az új hulladéktároló edény kihelyezéséig a keletkezett hulladékot ürítési napon kikészíthetjük bármilyen zsákban, elszállítják azt.

5. Hogyan lehet a hulladékszállítási szolgáltatás megszüntetését kérelmezni?

A 26/2013. (IV. 18.) Fővárosi Kgy. rendelet szerint az ingatlanhasználót nem terheli a közszolgáltatási díjfizetési kötelezettség olyan beépítetlen ingatlana tekintetében ahol senki nem tartózkodik, ezért települési szilárd hulladék sem keletkezik. A közszolgáltatás megszüntetésére irányuló kérelmünket írásban szükséges eljuttatnunk ügyfélszolgálatunk részére (postai úton, faxon, e-mailen vagy Társaságunk online felületén), illetve benyújthatjuk személyesen is.

Jó, ha tudjuk, a közszolgáltatás megszüntetési kérelem minden esetben kivizsgálást von maga után, mivel a rendelet szerint kötelező közszolgáltatás.

Véleményvezér

Ilyet még nem láttunk, amikor mindenki előre néz, csak a magyarok hátra

Ilyet még nem láttunk, amikor mindenki előre néz, csak a magyarok hátra 

A világjárvány idején az emberek visszafogták autóvásárlásaikat Európában. Az elmaradást mindenütt pótolják, kivétel nálunk.
Pert nyert Hadházy Ákos az állam ellen

Pert nyert Hadházy Ákos az állam ellen 

A független képviselő különös módon, de úgy tűnik egyedül több borsot tör Orbán Viktor orra alá, mint az egész ellenzék együttvéve.
Nincs pénze a gazdáknak, csak féláron veszik tőlük a búzát és a kukoricát

Nincs pénze a gazdáknak, csak féláron veszik tőlük a búzát és a kukoricát 

Úgy tűnik az idén egyedül a repcetermelők számíthatnak nyereségre.
A magyarok spórolása miatt nem teljesülnek a tervezett áfa bevételek

A magyarok spórolása miatt nem teljesülnek a tervezett áfa bevételek 

A megszorítások, extraadók ellenére továbbra is sok helyen lyukas a költségvetés. A tervezett áfa bevételek és a valóság között szakadék tátong.
Már a románok után kullogunk, ha megnézzük mennyit költünk az üzletekben

Már a románok után kullogunk, ha megnézzük mennyit költünk az üzletekben 

Már nominálisan is kevesebbet tud költeni egy magyar polgár a boltokban, mint egy román. Ráadásul a magyar a pénzéért még kevesebbet is kap a hipermagas itthoni áfa miatt.
A bíróság szerint ellopta ugyan a közmunkások bérének a felét, de azért maradhat polgármester

A bíróság szerint ellopta ugyan a közmunkások bérének a felét, de azért maradhat polgármester 

Bízzuk nyugodtan kecskére a káposztát, ez a magyar jogállamiság legújabb mérföldköve.


Magyar Brands, Superbrands, Bisnode, Zero CO2 logo