Messziről pont úgy néz ki, mint egy szerződés

2018. november 23. péntek - 07:30 / piacesprofit.hu
  •    

Szerződésnek néz ki, még sem az? Sajnos van ilyen: ezek a semmis szerződések. Mikor, és hogyan lesz semmis egy szerződés? Ki hivatkozhat rá? Mit tesz a bíróság, ha észreveszi, hogy a szerződés semmis? Szakértőnk válaszából kiderül!

Ami semmis mind érvénytelen?

Érvénytelen szerződésről akkor beszélhetünk, ha a szerződés törvényben meghatározott valamilyen oknál fogva nem alkalmas a kívánt joghatás előidézésére.

Hogy ez mit jelent pontosan? Az érvénytelenséggel foglalkozó sorozat első részében jártuk körbe. Ha még nem olvastad, itt megteheted.

Az érvénytelenség két formája:

  • a semmisség és
  • a megtámadhatóság.

Most a semmisséget nézzük meg közelebbről.

szerződést aláíró kéz

Kép: Pixabay

Mikor lesz semmis egy szerződés?

„A semmis szerződés megkötésének időpontjától érvénytelen.” – mondja ki a Polgári Törvénykönyv.

Vagyis olyan, mintha kötöttünk volna szerződést, meg nem is. A semmisség egyik fontos követelménye, hogy legyen egy olyan ok, amit törvény mond ki. Vagyis a semmisséget mindig törvény írja elő. Ilyen előírást nem csak a Polgári Törvénykönyvben találhatunk.

Nézzünk néhány példát, amiért egy szerződés semmis lesz:

  • Amikor a szerződés színlelt.
  • Bizonyos esetekben a jogszabályban előírt alakszerűség hiánya. Ilyen eset például, ha az ingatlan adásvételi szerződés nem az előírt módon írásban születne.
  • Tilos szerződések: amikor a szerződés jogszabályba ütközik, vagy jogszabály megkerülésével kötik.
  • Uzsorás szerződések. Uzsorás szerződésről akkor beszélhetünk, „Ha a szerződő fél a szerződés megkötésekor a másik fél helyzetének kihasználásával feltűnően aránytalan előnyt kötött ki.” – mondja ki a Polgári Törvénykönyv.
  • Amikor a szerződés a jóerkölcsbe ütközik. Jóerkölcsbe ütközés miatt semmisnek mondta ki a bíróság például a kirívóan alacsony vételáron, közvagyonnak minősülő ingatlan tulajdonjogát közjogi funkciót betöltő személy részére átruházó adásvételi szerződést.
Felmondás vagy felbontás? Számít ez?
A szerződést felmondjuk, vagy felbontjuk? Mindkettő helyes? Ugyanazt jelenti, vagy esetleg teljesen mást? Van különbség a szerződés megszűnése és megszüntetése között? És mit jelent az elállás? A Piac & Profit szakértője segít!

Hogyan lesz semmis egy szerződés?

A semmisségi ok miatt a szerződés megkötésének időpontjától érvénytelen. Ez alapján nem kell külön pert indítani, azért, hogy egy szerződés semmis legyen. Az más kérdés, hogy vita esetén továbbra is bírósághoz kell fordulni, hogy a bíróság a vitát eldöntve megállapítsa, hogy a szerződés valamilyen törvényi előírás alapján semmis.

Ki perelhet semmisség miatt?

A szerződés semmisségére az hivatkozhat és a szerződés semmisségével kapcsolatos peres eljárást az indíthat, akinek ehhez jogi érdeke fűződik vagy akit erre törvény feljogosít.

Mi történik, ha a bíróság észleli a semmisséget?

A semmisséget a bíróság is köteles hivatalból figyelembe venni. Ez azt jelenti, hogy ha a bíróság egy előtte lévő peres ügyben észleli, hogy a perben szereplő szerződés semmis, akkor attól függetlenül, hogy erre valamelyik fél kifejezetten hivatkozott-e, köteles azt figyelembe venni az ítélet meghozatalakor.

Ezzel szemben, ha egy szerződés olyan hibában szenved, amiért jogszabály alapján megtámadható, akkor azt a bíróság csak akkor veszi figyelembe, ha erre az egyik peres fél kifejezetten hivatkozik a perben.

A cikk szerzője:

Dr. Kocsis Ildikó,

ügyvéd

Kocsis és Szabó ügyvédi iroda

A cikk az Érthető Jog blogon jelent meg

A fenti tájékoztatás a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak.

Mi van, ha tévedtünk a szerződés aláírásakor?
A szerződés érvényes létrejöttének alapvető feltétele a felek egybehangzó nyilatkozata. Ennek kifejezése leggyakrabban a szerződés feltételeit tartalmazó dokumentum kölcsönös aláírásával történik. Ezzel a felek kifejezik akaratukat a szerződés megkötésére vonatkozóan. Azonban előfordulhat, hogy a szerződő felek valamelyikének nyilatkozata tévedésen vagy megtévesztésen alapul, amely meghatározott feltételek mellett a szerződés érvénytelenségéhez vezet.

Feliratkozom a(z) Jogi kisokos téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek