Mit csinál az adóképviselő?

Gyakorlati oldalról nézve: az adóeljárásokban a képviselő nemcsak eljárási segítséget nyújt, hanem az adóhatóság előtti megjelenésnél sokkal összetettebb, az általa képviselt ügy érdemi lefolyására is kiható feladatokat lát el. Fontos kiemelni, hogy mindig a megbízó, azaz az adózó döntése, hogy az adójogi képviselőnek mire ad és mire nem ad felhatalmazást.

Az adóeljárásokban azonban − legyen szó hivatalból indított adóregisztrációs eljárásról, adóellenőrzésről, végrehajtásról, kérelemre irányuló igazolási kérelmek kiadásáról, fizetési könnyítési kérelmekről stb. − nem lehet akárki képviselő.

Nem lehet akárki képviselő – Kép: SXC

Törvény határozza meg, hogy az adóigazgatási eljárásokban az adózót ki képviselheti. Így a képviseletet ellátó személyek meghatározásakor különbség van a között, hogy magánszemély vagy vállalkozás, illetve egyéb szervezet ad-e meghatalmazást az adóhatóság előtti eljárásban való részvételre – olvasható Fekete Zoltán Titusz adómenedzser legfrissebb bejegyzésében az RSM DTM blogján.

Jogi személyt és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetet képviselhet:

  • a rá vonatkozó szabályok szerint képviseleti joggal rendelkező személy vagy munkaviszonyban álló jogtanácsos;
  • a képviseleti jogosultságát igazoló nagykorú tag, alkalmazott, megbízás alapján eljáró jogtanácsos;
  • ügyvéd, ügyvédi iroda, európai közösségi jogász;
  • adószakértő, okleveles adószakértő, adótanácsadó, könyvelő;
  • számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság, illetőleg egyéb szervezet alkalmazottja, tagja;
  • környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos ügyben az előzőekben meghatározottakon túl termékdíj-ügyintéző szakképesítéssel rendelkező személy.
Miért hasznos az adótanácsadó?
A közigazgatás logikájából adódóan az adóhatóságnak – akár tetszik, akár nem – több lap van leosztva, mint az adózónak. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy az adózók ki lennének szolgáltatva, de ahhoz, hogy élni tudjanak a számukra biztosított törvényi lehetőségekkel, ismerniük kell a jogaikat. Ezen a téren kiemelkedő jelentőséggel bírhat az adózót az adóhatóság előtt képviselő személy szakmai ismerete, gyakorlati tapasztalata, sőt akár még személyes karizmája is.
Mi az állandó és mi az eseti meghatalmazás?

Egy vállalkozásnak az adóeljárásokban mindig gondoskodnia kell adójogi képviselőről. Ez lehet törvényes képviselet, amikor is a cégjegyzésre jogosultak járnak el az adóeljárás során, vagy meghatalmazáson alapuló képviselet. Ez utóbbi esetben a cégvezetés dönthet úgy, hogy olyan személynek ad meghatalmazást, aki egyébként is a vállalkozásnál dolgozik (munkavállaló, jogtanácsos), de hozhat olyan döntést is, hogy mást bíz meg a képviselettel (adószakértő, könyvelő, ügyvéd). A döntés ebben az értelemben az, hogy a cég ügyvezetése a képviseletet saját házon belülről vagy külső szakember bevonásával kívánja megoldani.

Az adózási feladatok közül az ügyfélkapun keresztül elektronikusan benyújtandó bevallások miatt ma már elkerülhetetlen, hogy minden cégnek legyen egy állandó meghatalmazottja, aki e kötelezettséget teljesíti. Erre a feladatra rendszerint valamelyik munkavállaló vagy – ha a könyvelési feladatokat külső erőforrás bevonásával oldják meg – a könyvelő kap meghatalmazást.

Az adóképviselő az ügy természete, illetve az ügyfele akaratának megfelelő mélységben vehet részt az adóeljárásokban. Az adóképviselet korlátja, hogy a megbízó mire ad meghatalmazást. Előfordulhat, hogy az adóképviselő csak meghatározott cselekményeken való részvételre kap felhatalmazást, ekkor gyakorlatilag a cég eljárási segédjeként viszi előre az ügyet. Önálló fellépésnek helye nincs .

Az adózó úgy is dönthet, hogy teljesen átad minden eljárási jogot és kötelezettséget a meghatalmazott adóképviselőnek, aki az adóhatósággal szemben gyakorlatilag önállóan áll szemben. Ilyen esetben a képviselő mintegy védőpajzsszerűen az adózó és az adóhatóság közé ékelődve, megkerülhetetlen szereplőjévé válik az eljárásnak. A megkerülhetetlenséget az okozza, hogy az adóhatóság a képviselet bejelentését követően hivatalosan csak a képviselővel tarthatja a kapcsolatot. Az adózó természetesen, amennyiben fontosnak tartja a közvetlen kapcsolattartást, bármikor kapcsolatba léphet az adóhatósággal, ebben a jogában a képviseletre adott megbízása nem korlátozza.

Meggyőződésem, hogy a jó adóképviselő egyszerre szolgálja az ügyfele érdekeit, és alakít ki szakmai alapokon álló konstruktív kapcsolatot az adóhatósággal.

Véleményvezér

Magyar Péter felajánlotta az összes jobboldali médiának, hogy szívesen ad nekik interjút

Magyar Péter felajánlotta az összes jobboldali médiának, hogy szívesen ad nekik interjút 

Köszörüljük ki a csorbát üzeni Magyar Péter azoknak, akik eddig azért bírálták, mert baloldali médiumoknál beszélt.
Rekordot döntött a lengyel valuta ára a magyarral szemben

Rekordot döntött a lengyel valuta ára a magyarral szemben 

90 forint felett egy zloty ára.
Orvos híján a polgármester költözött az uniós pénzből felújított szolgálati lakásba

Orvos híján a polgármester költözött az uniós pénzből felújított szolgálati lakásba 

Nem is tudni melyik a nagyobb baj, hogy nincs orvos, vagy, hogy illetéktelenül lakik a polgármester a szolgálati lakásban.
Kitört a botrány, átverte a kormány a méhészeket

Kitört a botrány, átverte a kormány a méhészeket 

Lóg az orruk az átvert méhészeknek.
A világ fejlettebb része nem az atomenergia felé tart

A világ fejlettebb része nem az atomenergia felé tart 

Megújulótermelésben a sor végén kullogunk.

Info & tech

Cégvezetés & irányítás

Piac & marketing


Magyar Brands, Superbrands, Bisnode, Zero CO2 logo