Ki a felelős, ha összetöröm magam a jeges járdán?

2019. január 11. péntek - 11:09 / piacesprofit.hu
  •    

A síkos utakon, járdákon igen sok baleset történik azért, mert az arra köteles nem végzi el az utak, vagy járdák, esetleg tömegközlekedési megállók jégmentesítését. Mit tehet ilyenkor a károsult, aki ennek következményeként szenvedett balesetet? A DAS jogi szakportál elmondja.

Mind a fővárosban, mind pedig más településen meghatározható az, hogy vajon kinek, kiknek a feladata lenne a közterületi helyek jégtelenítése. Ennek azért van jelentősége, mivel ha olyan helyen történik a baleset, ahol ennek a feladatának a kötelezett nem tett eleget, akkor a károsultnak vele szemben terjesztheti elő a kárigényét. Általában azonban ezt igen nehéz megállapítani, és ahogy az lenni szokott, sok esetben a potenciális felelősök csak egymásra mutogatnak.

Kép: Pixabay

Kép: Pixabay

Általánosságban elmondható, hogy a tömegközlekedési megállók fenntartása, kezelése az érintett közlekedési vállalat kötelezettsége, míg az utak takarítása az egyes önkormányzatok feladata. Mindemellett azzal is számolni kell, hogy a járdák sok esetben az érintett családi ház, vagy társasház, esetleg közintézmény kötelezettsége lenne. A probléma az, hogy nehéz azt kibogozni, hogy az érintett közterület kezelése ebből a szempontból kit terhel. 

Ugyanakkor a károsultak kell azt bizonyítatnia, hogy a baleset hol, mikor, milyen körülmények között történt, és ki az a

Az autó is felkészült a síelésre?
Az elkövetkező időszakban sokan vágnak neki hosszabb-rövidebb autóutaknak, hogy síléceiket, snowboardjukat felkötve hódíthassák meg a magashegyi lejtőket. Tomin István, a Hankook műszaki vevőszolgálatának vezetője néhány hasznos tanáccsal segíti a tudatos járműtulajdonosokat.

kötelezett, aki a jég-, vagy a hómentesítési kötelezettségének nem tett eleget. Szintén a károsultnak kell a jogellenes megatartás eredményeként bekövetkezett kártérítéséi igényét bizonyítani. Ez utóbbi lehet például a személyi sérülés miatt bekövetkezett jövedelem-kiesés, illetve sérelemdíj is.

Ha megtörtént a baj, akkor a személyi sérülés esetén – természetesen a lehetőségekhez képest – érdemes résen lenni, és minél több bizonyítékot rögzíteni a helyszínen. Célszerű emiatt tanúk adatait és nyilatkozataikat rögzíteni, beszerezni, illetve fényképfelvételeket készíteni. Személyi sérülés esetén célszerű a mentőket és a rendőrséget is értesíteni, egyben az orvosi dokumentációt is megőrizni. A rendőrség értesítése jegyzőkönyv felvétele miatt javasolt, mely a későbbi bizonyítást megkönnyíti.

A kárigényt írásban javasolt a kötelezett részére bejelenteni, csatolva a rendelkezésre álló bizonyítékokat is. Ezt a bejelentést – kétség esetén – célszerű első ízben az érintett önkormányzatnál megtenni, vagy ha a baleset valamely tömegközlekedési megállóban, pályaudvaron történt, akkor az érintett közlekedési vállalatnál megtenni.

Záró gondolatként jegyzem meg, hogy egy balesetbiztosítás ezekre az esetekre egyszerűbb megtérülést jelenthet a károsult számára. Ebben az esetben ugyanis a biztosító társaság a biztosítási szerződés tartalma, feltételei szerint, az ott meghatározott biztosítási összeg erejéig köteles helytállni, így elejét lehet venni a nehézkes igényérvényesítésnek.

Segítünk kiszámolni

EKÁER kalkulátor

kalkulátor

Céges bankszámla

kalkulátor

Pályázatkereső

kalkulátor