ÁSZF print előfizetéshez

Általános Szerződési Feltételek –

Piac&Profit magazin print előfizetésre vonatkozóan

  • A Kiadó (Piac és Profit Kft., asz.: 12247994-2-42, székhely: 1152 Budapest, Szentmihályi út 171. III.emelet 3.11. ) az általa kiadott Piac&Profit című üzleti magazint (a továbbiakban: Magazin) postai úton eljuttatja az Előfizető által megadott címre az előfizetési idő végéig.
  • Az Előfizető köteles a megrendeléskor érvényes éves kiadói előfizetési díj ellenértékét átutalással vagy online bankkártyás fizetéssel kifizetni Kiadó bankszámlaszámára, a Kiadó által küldött díjbekérő alapján.
  • A Kiadó a postai terjesztés sikerességéért és az ebből származó hátrányokért nem vállalja a felelősséget. A Kiadó az Előfizető bejelentése alapján azonban térítésmentesen pótolja a meg nem érkezett lapszámokat.
  • A Kiadó a Magazin megszüntetése, szüneteltetése, vagy az előfizetési díj tartós csökkenése esetén a fennmaradó arányos előfizetési díj erejéig kárpótolja az Előfizetőt.
  • A Kiadó jogosult akciós előfizetési díjakat is meghirdetni, erre azonban nem vonatkozik a fenti kárpótlás, hacsak az akció ezt külön nem említi.
  • A Kiadó jogosult a Magazin árának és előfizetési díjának növelésére, amely csak az árváltozás napjától kezdve jelentkező új, vagy megújító előfizetőkre vonatkozik.
  • Jelen Szerződést Kiadó érvényesnek tekinti mindaddig, amíg az Előfizető írásban nem jelzi a szerződéses viszony megszűnésére irányuló kérését, vagy az előfizetési időszak le nem jár.
  • A Szerződés érvényessége az előfizetési díj befizetésével automatikusan meghosszabbodik.

 

Jelen szerződésben nem érintett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv szabályait kell alkalmazni.

 

Adatkezelési tájékoztatónkat a print és digitális előfizetőink részére megtalálja itt.