Újabb milliárdokról született döntés Brüsszelben

2015. március 10. kedd - 12:27 / piacesprofit.hu
  •    

Az Európai Bizottság elfogadta azt a beruházási programot, melynek célja a magyarországi humántőke bővítése és a társadalmi környezet fejlesztése. Az EFOP program a teljes uniós támogatásunk 11 százalékának felel meg.

Kép: SXC

A 2014–2020-as időszakban Magyarországnak nyújtott teljes uniós pénzügyi támogatás több mint 11%-ának megfelelő összeggel az Emberi Erőforrás Fejlesztés Operatív Program (EFOP) 2,6 milliárd eurós (mintegy 700 milliárd forintos) uniós finanszírozásban részesül. Ennek 65,4%-át az Európai Szociális Alap, 34,6%-át pedig az Európai Regionális Fejlesztési Alap biztosítja.

Magyarországon a hosszú távú strukturális fejlesztés tekintetében a humántőke tekinthető az egyik leggyengébb tényezőnek. Az Operatív Program így hozzájárul a társadalmi és demográfiai kihívások kezeléséhez. A főbb intézkedések az olyan területeket érintik, mint a társadalmi befogadás, a társadalmi kohézió megerősítése, a család szerepe, az egészségfejlesztés, a betegségek megelőzése, a közoktatás minőségi javulása, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők számának növelése, valamint a szociális intézményekben foglalkoztatottak számának növelése.

Marianne Thyssen, a foglalkoztatásért, szociális ügyekért, valamint a munkavállalói készségekért és mobilitásért felelős uniós biztos kiemelte: „Az Európai Szociális Alap hozzájárul a jobb társadalmi kohézió megteremtéséhez, csakúgy mint Magyarország foglalkoztatás-fejlesztési céljainak megvalósításához. A programba hátrányos helyzetű csoportokat is bevonnak, ami alapvető változásokat hozhat a magyarországi társadalmi környezetben. A közoktatást és az egészségfejlesztést célzó programok a jobb életminőséghez is hozzájárulnak.”

Hogyan lehet jól elkölteni 400 milliárd forintot?
2015 és 2020 között az eddigi források duplája, mintegy évi 75 milliárd forint jut energiahatékonysági beruházásokra az új uniós forrásokból. Szakmai szervezetek ezért javaslatcsomagot dolgoztak ki az Energiahatékonyság világnapjának alkalmából, hogy ne vesszen kárba ez a rengeteg pénz.

„Örömömre szolgál, hogy a programot elfogadta a Bizottság, mivel segítségével új szemlélet honosodhat meg a befogadó többségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés terén. A beruházások nagymértékben elősegítik a munkanélküliség elleni küzdelmet is, különösen a helyi kis- és középvállalkozások versenyképességének támogatásával” – mondta Corina Crețu regionális politikáért felelős uniós biztos.

A hazai Emberi Erőforrás Fejlesztés Operatív Program főbb várható eredményei:

18 000 hátrányos helyzetű ember vehet részt munkaerő-piaci integrációs programokban;

170 000 lakos részesül hatékonyabb családtámogatási szolgáltatásokban;

110 településen kerül sor a szegregált területek integrációját elősegítő programokra;

7 000 migráns és kisebbségi csoporthoz tartozó (ideértve a roma lakosságot) vehet részt szociális fejlesztési programokban;

300 000 résztvevője lehet az egészségfejlesztést és a betegségek megelőzését célzó programoknak, emellett az egészségügyi infrastruktúra 4 000 fő kapacitással bővül;

A gyermekvédelmi és a gondozói rendszert érintően 10 000 hely esetében közösségi alapú szolgáltatások lépnek az intézményi szolgáltatások helyébe;

60 000 diák és 40 000 tanár vesz részt különböző oktatási és továbbképzési programokban, melyek a lemorzsolódást hivatottak csökkenteni, illetve a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférést előmozdítani a kora gyermekkori nevelésben, az alap- és középfokú oktatásban;

280 közoktatási intézményben zajlik fejlesztés az oktatásba, a képzésbe és szakképzésbe történő beruházásokkal, a készségek fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás érdekében;

500 mikro-, kis- és középvállalkozás (köztük szövetkezeti vállalkozások és a szociális gazdaságban működő vállalkozások) részesül a társadalmi együttműködés megerősítését szolgáló pénzügyi eszközökben

NYÍLIK AZ UNIÓS PÉNZESZSÁK
A nemrégiben jóváhagyott operatív programok keretében már márciusban sor kerülhet az első pályázati kiírásokra. Az öt operatív programban összesen hatezer milliárd forintnyi fejlesztés valósulhat meg Magyarországon.