Sikeresen zárultak az információs társadalom program első pályázatai

2001. szeptember 07. péntek - 18:35 / PP Online
  •    

Közel 10000 pályázat érkezett a MEH Informatikai Kormánybiztossága által június 1-én elindított, összesen 3 milliárd forint értékű támogatási programra. A meghirdetett pályázatok ezúttal mindenekelőtt az „ESZKÖZ” oldal, azaz a szükséges technikai infrastruktúra fejlesztését és elterjesztését célozták, elsősorban a civil szervezetek és a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok körében. A most lezárult pályázat eredményeként mintegy 3400 civil szervezet kap támogatás, és 165 új, megfelelő technikai háttérrel felszerelt Teleház vagy Telekunyhó kezdi meg működését.

A Nemzeti Információs Társadalom Stratégia 1.0 verziójának májusi bejelentését követő első pályázati szakaszban – június 1-30. között – mintegy 3 milliárd Ft értékű támogatást lehetett igényelni 4 pályázat és 3 nem pályázatos támogatás keretében. A támogatások célja a megfelelő technikai háttér megteremtése, azaz az „ESZKÖZ” oldal fejlesztése, a civil szervezetek és a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkóztatása volt.
A legnagyobb támogatási összeget – 1,6 milliárd Ft-ot – a civil szervezetek számára kiírt pályázat képviselte, amelynek célja azok számítógéphez és internetkapcsolathoz juttatása volt. A Teleházak és Telekunyhók létrehozására pályázó szervezetek ezen túlmenően támogatást igényelhettek egyéb irodai infrastruktúra beszerzéséhez is.


Adatfelvitel
A pályázatok adatainak feldolgozása

A pályázat hozzáférhető volt az IKB honlapján , továbbá megjelent hirdetések formájában is. A személyes érdeklődést elsősorban a vidékiek számára könnyítette meg, hogy országosan 39 helyen (Teleházakban, a Regionális Fejlesztési Rt-knél, a Hírközlési Felügyelet regionális központjaiban és Civil Házakban) kaphattak felvilágosítást. Az IKB egy ingyenes, „zöld” számot is üzemeltetett. A pályázók 59 %-a élt az elektronikus regisztráció lehetőségével, amelynek során mentesültek a pályázati díj kifizetése alól.
Az akciót kísérő nagy érdeklődést mutatta, hogy egy hónap alatt közel 10000 pályázat érkezett be az IKB-hoz. Végül is 3308 civil szervezet kap támogatást, ebből 165 új, megfelelő technikai háttérrel felszerelt Teleház vagy –kunyhó kezdheti meg működését.
Az elbírálásnál előnyt élveztek azok a szervezetek, amelyek tevékenységi köre a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésével, foglalkoztatásának elősegítésével, társadalmi esélyegyenlőségük javításával, gyermek- és ifjúságvédelemmel, valamint érdekképviselettel kapcsolatos területre terjed ki. Előnyben részesültek még az egészségügyi rehabilitációs tevékenységet végző, a családsegítéssel, időskorúak gondozásával foglalkozó, a kulturális örökség megóvásán munkálkodó, valamint a nevelő, oktató tevékenységet folytató civil szervezetek is.
„A most lezárult pályázatok rendkívüli jelentősége abban áll, hogy olyan, társadalmilag hasznos szerepet betöltő szervezetek kaptak támogatást a munkájukhoz, amelyek eddig igen nehéz körülmények között tevékenykedtek. Ezek és a Teleházak fontos szerepet játszanak az információs kultúra elterjesztésében, és a közösségi hozzáférés révén megsokszorozzák a fejlesztések hatását. Célunk, hogy további pályázatok elindításával újabb és újabb lehetőségeket teremtsünk az elmaradott társadalmi csoportok esélyegyenlőségének megteremtésére és felzárkóztatására.” – hangsúlyozta a miniszter.
A program újabb fejezete várhatóan még az idén, szeptember közepén kezdődik, amikor a MEH IKB újabb pályázatok és nem pályázatos támogatások elindítását jelenti be. A következő pályázati szakasz célja az „EMBER” oldal, azaza az informatikai írástudás fejlesztése, elterjesztésének elősegítése, az infokommunikációs eszközök használata iránti igény felkeltése.