Nincs megállapodás a közlekedési bírságokról

2008. október 11. szombat - 21:24 / piacesprofit.hu
  •    

Nem közeledtek érdemben a más tagállamokban elkövetett közlekedési vétségek miatt kirótt bírságok behajtását lehetővé tevő jogszabály-javaslatról folytatott egyeztetések során a közlekedési miniszterek álláspontjai. Tajani biztos a következő tanácsülésre kompromisszumos javaslat elkészítését javasolta.

“A közlekedési balesetek jelentős hányadát más tagállamban követik el az Unió polgárai, s a jelenlegi szabályozás mellett, ha egyszer elhagyták azon országot, ahol balesetet okoztak, elenyésző az esélye a sofőrök felelősségre vonásának. Ezen kell minél előbb változtatunk” – közölte a tanácsi egyeztetés felvezetése kapcsán Antonio Tajani, az EU közlekedési biztosa. Szerinte nem az a cél, hogy tömegesen büntessék meg a vezetőket, hanem az, hogy közlekedési balesetek ezreit előzzék meg évente az EU-ban. A szakminiszterek felszólalása után a biztos kiemelte: nem a jogi viták szítása a cél a tervezet kapcsán, hanem a Bizottság javaslata nyomán született irányelvtervezet mielőbbi – lehetőség szerint még a francia elnökségi periódus alatti – elfogadása.

A Bizottság február végén tette közzé a csütörtöki vita alapjául szolgáló tervezetét, amely a közlekedésbiz­tonság érvényre juttatása jelszavával megteremtené a külföldön szabálysértést elkövetők büntethetőségét. Ehhez a közlekedési kihágásokat elkövető személyek ellen hozott rendőrségi és bírósági végzések tagállamok közötti átadására van szükség, mely a csütörtöki vita során a fő ellenállást eredményezte a szakminiszterek részéről.