Mi változik július elsejétől?

2009. június 30. kedd - 09:30 / PP/MTI
  •    

Az államnak is késedelmi kamatot kell fizetnie, ha késve fizet, a rászorultakat nem lehet kikapcsolni a gázellátásból, csak kamattámogatás jár az arra jogosult lakásvásárlóknak - egyebek mellett ezek a szabályok lépnek hatályba július első napján.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvényt májusban módosította a parlament, eszerint július 1-jén kikerül a törvényből a 13. havi nyugdíj, az eredetileg szeptember 1-jére időzített nyugdíjkorrekciót pedig jövő év első napjára tolták a jogalkotók. A Polgári törvénykönyv úgy módosul, hogy az állam által vállalt fizetések esetén – ideértve a támogatásokat is – az állam nem köthet ki a maga késedelme esetén kamatmentességet, sőt a törvényesnél alacsonyabb kamatot sem. Az új szabályt a július 1. után kötött szerződésekre kell alkalmazni.

Az áprilisban módosított hegyközségi törvény megengedi, hogy július 1-jétől a hegyközségi szervezet – tagjainak szolgáltatásokkal való ellátása céljából, vagy más gazdasági tevékenységet is igénylő feladata ellátása érdekében – nonprofit gazdasági társaságot alapíthasson.

A foglakoztatási törvény úgy változik, hogy az abban szereplő közhasznú társaság megnevezés helyébe mindenütt a nonprofit gazdasági társaság megnevezés lép. Ezt az indokolja, hogy a költségvetési szervek gazdálkodását szabályozó törvény a múlt év végén úgy változott, hogy minden alapítónak ez év május közepéig felül kellett vizsgálni a közhasznú társaságainak szükségességét. A megmaradt ilyen szervezeteket pedig július első napjától nonprofit gazdasági társaságnak kell hívni.

Csak rendszámmal (hatósági jelzéssel) lehet közlekedni július 1-jétől azokkal a quadokkal – négykerekű segédmotoros kerékpárokkal – is, amelyeket a tulajdonosaik idén április 1. előtt vettek használatba.

Változó támogatások, perszabályok

A földgázellátásról szóló törvény – szintén július 1-jei hatállyal – kimondja, hogy a lakossági fogyasztók köréből a védendő fogyasztók – a szociálisan rászorulók vagy fogyatékkal élők tartoznak e csoportba – megkülönböztetett bánásmódban és kedvezményekben részesülnek. Elsősorban részletfizetést és fizetési haladékot, valamint előre fizető mérőt kaphatnak. A védendő fogyasztót fizetési késedelem vagy nem fizetés esetén sem lehet a földgázellátásból kikapcsolni.

A gazdasági perek felgyorsítását is szolgálja a polgári perrendtartás módosítása, amely szerint a bíróság az első tárgyaláson vagy megszünteti, vagy érdemben tárgyalja az ügyet, és ha a tényállás már az első tárgyaláson kideríthető, nyomban érdemben határoz. Emellett felveszi a felek azon adatait is, amelyek egy esetleges későbbi végrehajtáshoz szükségesek.

Elvileg június 30-tól hatályos a fizetési meghagyásos eljárásokról szóló új törvény, amely a közjegyzők feladatává teszi az ilyen okiratok kiállítását, és távlatilag teljesen elektronizáltatja a követelés megszerzésének ezt a módját. A lényeges szabályok azonban csak jövő év első napjától, fokozatosan lépnek hatályba.

Az új lakásfinanszírozási kormányrendelet – amely csak a fiatalokat és a többgyerekeseket támogatja – október 1-jén lép hatályba, azonban kimondja azt is, hogy a kamattámogatás a július 1. után vásárolt új lakások után – az ekkortól kötött adásvételi szerződések – is jár.

A kormány rendeletben meghatározott keresetkiegészítést ad július 1-jétől a költségvetési szervek alkalmazottainak. A kiegészítés a havi bér egytizenketted része 131 ezer forintig, majd folyamatosan csökken havi 149 ezer forintig, ha ennél több a havi teljes illetmény, akkor nem jár a kereset kiegészítés.

jog