Május utolsó napjain már a Fidesz kormányozhat

2010. május 24. hétfő - 11:38 / PP/MTI
  •    

Megkezdődik a kormányprogram vitája az Országgyűlésben kedden, a parlament jövő heti háromnapos ülésének első napján. Várhatóan szombaton szavaznak a képviselők a Nemzeti Együttműködés Programja című dokumentumról és Orbán Viktor miniszterelnök-jelölt megválasztásáról; a hétvégén már új kabinet irányíthatja az országot, mivel a miniszterek is leteszik az esküt szombaton. Szerdán a kettős állampolgársággal kapcsolatos előterjesztésről is dönthet a Ház.

A kormányprogramot tízórás időkeretben vitatja meg a parlament. Kedden Orbán Viktor felszólalása nyitja meg a program vitáját, majd a frakciók vezérszónokai kapnak szót. A vita szerdán hét és fél órában képviselői felszólalásokkal folytatódik, ekkor az európai parlamenti képviselők is kifejthetik véleményüket a dokumentumról.

A kormányprogramról, amelynek formája országgyűlési határozati javaslat, jövő szombaton, Orbán Viktor zárszava után voksol az Országgyűlés, annak elfogadásához és a miniszterelnök megválasztásához az országgyűlési képviselők több mint felének, azaz 194 képviselőnek, az igen szavazata szükséges. Szijjártó Péter, a Fidesz szóvivője a kormányprogram benyújtásakor szombaton az összesen 85 oldalas kormányprogramban szereplő konkrét intézkedések között említette az adócsökkentést, az adórendszer egyszerűsítését, a munkahelyteremtést, a szociális biztonság helyreállítását, valamint az otthonteremtés, illetve a fiatalok támogatását. Szombat délután, miután a héten a parlamenti bizottságok is meghallgatják őket, letehetik az esküt a miniszterek is.

Állam és polgárai

A kormányprogram mellett jövő héten dönthet a Ház a fideszes Orbán Viktor, Kövér László, Németh Zsolt, Kósa Lajos és a kereszténydemokrata Semjén Zsolt által benyújtott, a magyar állampolgárságról szóló törvény módosításáról. A szerdai döntésre váró előterjesztés alapján akkor honosítható kedvezményesen az a nem magyar állampolgár, akinek felmenője magyar állampolgár volt, vagy valószínűsíti magyarországi származását, és magyar nyelvtudását igazolja, ha büntetlen előéletű, és honosítása nem sérti Magyarország közbiztonságát és nemzetbiztonságát sem. Mindez egyéni kérelemre, nem pedig kollektíven, automatikusan történhetne.

A keddi ülésnapon megkezdődik a kormánytisztviselők jogállásáról szóló törvényjavaslat vitája. Az előterjesztés indoklása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó munkáltatóknál foglalkoztatottak közszolgálati jogviszonya kormánytisztviselői jogviszonnyá alakul át. "Ezzel megnyílik a lehetőség a szükséges átalakítások racionális költségvetési terhek melletti végrehajtásához" – olvasható az indoklásban.

Ebben azt is rögzítik, hogy az államot megilletné az a jog, legalább olyan feltételekkel szüntethesse meg ezt a jogviszonyt, mint a kormánytisztviselő, azaz indokolás nélkül, 2 hónapos felmentési idővel. Indoklás szerint nincs alkotmányos, célszerűségi vagy etikai alapja annak, hogy a köztisztviselők a többi foglalkoztatotthoz képest – éppen az állammal szemben – kiemelt védelmet élvezzenek és felmenthetetlenné váljanak az állami feladatok végrehajtása során. Sőt, a jelenlegi fokozott védelem jelentős részben okolható azért, hogy a magyar közigazgatás hatékonysága alacsony és közmegítélése rossz.

Kevesebb politikus

Megvitatják az országgyűlési képviselők számának csökkentéséhez szükséges választójogi reform előkészítéséről szóló országgyűlési határozati javaslatot. Ennek alapján az alkotmányügyi bizottság létrehozna egy, a választójogi reformot előkészítő albizottságot, amelynek legkésőbb 2011. június 30-ig törvényjavaslatot kellene készítenie az országgyűlési képviselők választásának új szabályairól, azt, a széleskörű társadalmi vitát követően, legkésőbb 2011. december 31-ig az Országgyűlés elé kell beterjeszteni.

A napirenden szerepel a fővárosi kerületek közterületein, önkormányzati tulajdonú épületein elhelyezhető művészeti alkotásokkal összefüggő, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló törvény módosítása.

Az előző parlamenti ciklushoz hasonlóan a mostaniban is működhet a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló törvényben meghatározott pályázati eljárás országgyűlési ellenőrzését szolgáló eseti bizottság, az ennek a felállításáról szóló fideszes országgyűlési határozati javaslatot is megvitatják.

Folytatódik a kisebb önkormányzati képviselő-testületeket javasló, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló törvényjavaslat általános vitája.

Trianon és a három csapás

Több részletes vita is lesz kedden, például a trianoni emléknappal kapcsolatos, a Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételről szóló javaslaté, a "három csapás" néven ismertté vált büntető törvénykönyvi módosításé, illetve a közterületi parkolás jogi feltételeinek megteremtéséről szóló előterjesztéseké. Utóbbiakról várhatóan június 1-jén szavaz a Ház.

Szerdán a határozathozatalok és a kormányprogram hét és fél órás vitája után lesz a családok támogatásáról szóló törvénynek, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvénynek a tankötelezettség teljesítésével összefüggő módosításának általános vitája. Ugyancsak általános vita lesz a közúti járművezetői képzésben való részvétel alapfokú iskolai végzettséghez kötéséről szóló országgyűlési határozati javaslatról.

Szerdán is számos előterjesztés részletes vitája szerepel a napirenden, például a közoktatási törvény egyházi iskolák finanszírozásával kapcsolatos módosításáé.