Felcsúton jobban keresnek, mint a Rózsadombon?

2010. június 01. kedd - 19:00 / piac-profit.hu
  •    

A CID Cég-Info Kft. 1998. óta évenként kiadja a marketing célra készített, tényadatokra épülő Jövedelemindex és Fogyasztói Index adatait. Az adatbázisok egységes módszertan szerint készülnek. A jövedelem index adatbázisok a magyarországi települések és irányítószám-körzetek tiszta jövedelmére, a jövedelmek eloszlására, a fogyasztói index több mint száz cikk és szolgáltatás a lakossági fogyasztására vonatkozó valamennyi lényeges adatot tartalmazza.

A jövedelemindex adatbázisaiban a lakosság valamennyi legális tiszta jövedelmére, az adózott és a szociális transzferek (nyugdíj, GYES, GYED, segélyek stb.) összegére vonatkozó adatok vannak. Az alábbiakban néhány részletet és értékelést adunk a jövedelmek területi eloszlásáról. Míg az összes legális jövedelem 2007-ről 2008-ra 12%-al, addig 2008-ról 2009-re 6%-al növekedett, azaz a válság hatására a növekedés felére csökkent, de nem jelentkezett ebben az időszakban abszolút csökkenés. Ez a növekedés az egyes településeket különböző módon érintette.

Megyei átlagjövedelem rangsor 2009 Ft/hó/fő - forrás: CID Cég-Info Kft.
Megyei átlagjövedelem rangsor 2009 Ft/hó/fő – forrás: CID Cég-Info Kft.

Az év során jelentős változások történtek a települések egy főre jutó jövedelem szerinti rangsorában. Az egyes kiemelkedő jövedelemtulajdonosok átlagtorzító hatását kiszűrendő a sorrendben csak az 1000 fő lakós feletti településeket mutatjuk be. A legmagasabb jövedelmű,1000 főt meghaladó lakosságú 25 település jövedelem szerinti rangsorát és rangsorának változását a táblázat mutatja.

Budapesti kerületek átlagjövedelmi rangsora 2009 Ft/fő/hó
Budapesti kerületek átlagjövedelmi rangsora 2009 Ft/fő/hó

Néhány gazdag nagyvállalkozó

A sorrendben jelentős változást mutat 2009 évben Felcsút, amely átlagjövedelem terén vezeti a listát, míg a 2008 évi átlagjövedelme csak a 336-ik helyen szerepelt. Valószínű, néhány új, jelentős jövedelemmel bíró vállalkozói adófizető adata emelte Felcsúton az átlagjövedelmet az első helyre. Jellemző, hogy az -1000 – 10000 lakosú települések egyre számosabban jelennek meg a jövedelmi rangsor első huszonöt helyén, és két budapesti kerület is kikerült a az első huszonötös listából. Ezek a változások azt mutatják, hogy település szinten tovább növekedtek a felső jövedelmi körbe tartozó, Budapesten kívüli települések. 

1000 fő feletti, legmagasabb jövedelmű 20 település
1000 fő feletti, legmagasabb jövedelmű 20 település

Szegény kicsik

A legalacsonyabb jövedelmű települések általában kis lélekszámú települések, feltehetően alacsony nyugdíjú népességgel, vagy segéllyel. Csupán két település szerepel ebben a csoportban amelyekben a lakosság száma meghaladja az 1 000 főt. több település kikerült a legalsó húszas csoportból, azzal együtt, hogy az egy főre eső jövedelem jelentősen nőtt.

Az országos jövedelem különbségek 2007-óta jelentősen csökkentek. Míg a jövedelmi olló (a legmagasabb települési átlagjövedelem és a legalacsonyabb átlagjövedelem aránya) 2007-ben 7,8 szoros volt, ez az arány 2008-ra 5,3 szorosra csökkent és 2009-ben lassuló ütemben, egy tizeddel, 5,2 szeresre alakult.

 

1000 fő feletti, legalacsonyabb jövedelmű 20 település
1000 fő feletti, legalacsonyabb jövedelmű 20 település
 

Segítünk kiszámolni

EKÁER kalkulátor

kalkulátor

Céges bankszámla

kalkulátor

Pályázatkereső

kalkulátor