“Budapest? Egyszer már hallottam ezt valahol…”

2009. június 24. szerda - 19:34 / piacprofit.hu
  •    

Amellett, hogy Budapest vonzerejét kedvezően ítélték meg egy nemzetközi felmérés válaszadói, a magyar főváros egyike a legkevésbé ismert városoknak. A legjobb eredményt a fontosabb városjellemzők kategóriában érte el.

Párizs áll az általános „városmárka" lista élén, amelyet Sydney, London, Róma és New York követnek. Budapest a 38. helyet foglalja el a városok rangsorában. A legkedvezőbben a lengyelek ítélték meg fővárosunkat, náluk a 13. helyen állunk – derül ki a GfK Roper Public Affairs & Media, a GfK Custom Research North America egyik divíziója által végzett 2009-es Anholt-GfK Roper City Brands IndexSM (CBI) jelentésből.

Budapest a legjobb eredményt a fontosabb városjellemzők kategóriában érte el, itt a 28. helyen végzett. Amellett, hogy fővárosunk vonzerejét kedvezően ítélték meg a válaszadók, Budapest egyike a legkevésbé ismert városoknak. Ebből a szempontból a 41. helyet foglalja el.

Miközben az indexet alkotó hat kategóriából háromban Sydney került az első helyre, Párizs nagy előnye Sydneyvel szemben a jelenlét és városi élet dimenziókban az, ami az összesítésben a vezető helyre juttatja. Az előzőekhez hasonlóan vannak olyan nagyvárosok, amelyek bizonyos területeken jelentős erősségekkel rendelkeznek, melyeket más területek gyenge teljesítménye húz le. Még az úgynevezett top nagyvárosok hírneve is különböző a fejlett és a fejlődő országok körében. Ezeknek a különbségeknek a megértése létfontosságú azért, hogy a városok kihasználhassák legfontosabb erősségeiket, és megerősíthessék sebezhető területeiket. Ezekből kiindulva kialakíthatnak egy általános stratégiát, hogy a turizmus és az üzleti befektetések szempontjából vonzóbb célpontokká váljanak.

A kutatás
a fogyasztók 50 nagyvárosról kialakított felfogását és az azokról alkotott képét mutatja. Az index az egyes városokról a világban kialakult képet méri, amely befolyásolja az emberek döntését arról, hol éljenek, hol dolgozzanak, és hol nyaraljanak. Az index egy globális felmérésen alapul, amely során 20 jelentős fejlett és fejlődő országban megkérték a válaszadókat, hogy értékeljék, mennyire értenek egyet az 50 nagyvárosra vonatkozó állításokkal. A rangsor végül úgy alakult ki, hogy a városok pontszámait átlagolták az index hat kategóriájában: jelenlét (a város ismertsége és globális tevékenységéről kialakult kép), fontosabb városjellemzők (tisztaság, városkép és klíma), lakhatási előfeltételek (elérhető árú lakhatás és a közszolgáltatások minősége), emberek (barátságos emberek, személyes találkozások és kulturális sokszínűség), városi élet (érdekes események, tevékenységek és életstílusok) és potenciális lehetőségek (az a lehetőség, hogy az adott hely alkalmas üzleti tevékenységhez, munkakereséshez és iskolába járáshoz).