Az Év Informatikai Menedzsere Díj – 2001

2002. április 10. szerda - 16:01 / PP Online
  •    

Az Informatikai Vállalkozások Szövetsége - folytatva az 1997-ben megkezdett, mára már hagyományossá vált kezdeményezést - az idén is jutalmazta az elmúlt év legkiemelkedőbb teljesítményét nyújtó informatikai menedzsereket. A díj ettől az évtől kezdődően, a szövetség néhai elnökének tiszteletére "Gyurós Tibor Díj"-ként vándorol győztestől-győztesig.

A vezetői kvalitásokat szimbolizáló karmesterpálcát, valamint a “Gyurós Tibor Díj” – Az Év Informatikai Menedzsere Díjjal együtt járó fémbe vésett oklevelet Dr. Prószéky Gábor , a MorphoLogic Kft. ügyvezető igazgatója vehette át. Az “Év Fiatal Informatikai Menedzsere – 2001” kitüntető címet Scharek Viktor , a Compaq Computer Magyarország Kft. kereskedelmi igazgatója nyerte el, mellyel együtt ő is átvehetett egy karmester pálcát, fémbe vésett oklevéllel együtt.

Az Informatikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ) 1997. óta minden évben kitünteti azokat az informatikai menedzsereket, akikről a szövetség tagjai elmúlt évi munkájuk alapján úgy ítélik meg, hogy tevékenységükkel jelentős mértékben hozzájárultak a hazai informatika fejlődéséhez, tovább gazdagítva annak színes palettáját. Ebben az évben – szakítva a megszokásokkal – változás állt be a díjak odaítélésében. A Szövetség vezetése úgy döntött, hogy a tavalyi évben, tragikus hirtelenséggel elhunyt néhai elnök, Gyurós Tibor emlékének adózva, örök mementóul szeretné állítani mindenki előtt az Általa megtestesített eszmei értékek megőrzését, így a következő években az Év Informatikai Menedzsere Díj már mint “Gyurós Tibor Díj” vándorol tovább.
A pályázati felhívást a szövetség eljuttatta tagjaihoz, az informatikához kapcsolódó intézmények és szervezetek, valamint a sajtó képviselői részére, akik ez alapján tehették meg javaslataikat. A felhívás alapján az IVSZ-hez 16 jelölés érkezett. A kiválasztott kategóriákban benyújtott pályázatokat egy, az IVSZ által felkért független bizottság volt hivatott elbírálni. Kiosztásra került a “Gyurós Tibor Díj” – Az Év Informatikai Menedzsere Díj, melynek kitüntetettje Dr. Prószéky Gábor, a MorphoLogic Kft. ügyvezető igazgatója lett. Az “Év Fiatal Informatikai Menedzsere” kategóriában pályázó jelöltek közül, Scharek Viktor-ra esett a választás, aki a Compaq Computer Magyarország Kft. kereskedelmi igazgatójaként vehette át az őt is megillető karmesterpálcát a vésett oklevéllel. A díjkiosztó ünnepségre április 9-én került sor a Stefánia Palotában, ahol a teljes informatikai szakma képviseltette magát, valamint jelen voltak az informatikához kapcsolódó intézmények és a média képviselői is. A nyertesek tiszteletére rendezett díszvacsorán köszöntőbeszédet mondott Dr. Stumpf István kancellária miniszter, majd átnyújtotta a díjakat az ünnepelteknek.

A korábbi évek kitüntetett menedzserei voltak:

1997.
Dr. Beck György, a DIGITAL Equipment Kft. vezetője
Dr. Kürti Sándor és Kürti János testvérpár, a Kürt Kft. vezetői
1998.
Stewart Ryan Oldroyd, az ORACLE Magyarország Kft. vezetője
Dr. Reszler Ákos, a Recognita Rt. elnök-vezérigazgatója
Dr. Kürti Sándor, a Kürt Kft. vezetője
1999.
Dr. Beck György, a Compaq Magyarország Kft. vezérigazgatója
Dr. Vinkovits László, a debis IT Services Unisoftware Rendszerház Kft. ügyvezető igazgatója
Kóka János, az Elender Rt. vezérigazgatója
2000.
Év Informatikai Menedzsere – Keresztesi János, a SUN Kft. ügyvezető igazgatója
Év Fiatal Informatikai Menedzsere – Nemes Dániel, a telnet Rt. elnök-vezérigazgatója
Év Informatikai Project Vezetője – Kenyeres Judit, az ICL Kft. projecvezetője

A díjazottak:

“Gyurós Tibor Díj” – Az Év Informatikai Menedzsere 2001:
Dr. Prószéky Gábor, MorphoLogic Kft.

Ezt a díjat idén Dr. Prószéky Gábor, a MorpoLogic Kft. ügyvezető igazgatója nyerte. Dr. Prószéky Gábor 1979. óta foglalkozik számítógépes nyelvészettel, 1991. óta a MorpoLogic vezetőjeként. Tevékenységének jellemzője a humán nyelvtechnológia, azaz a számítógépes nyelvészet konkrét, működő informatikai alkalmazásokat is létrehozó ágának művelése. Ezen belül: új módszerek kifejlesztése, az ezeken alapuló technológiák implementálása, valamint széles körben használható termékcsaládok megvalósítása és azok piaci értékesítése. Eredményes munkájának köszönhetően, számos felhasználó számára vált ismertté humán nyelvtechnológiai módszere, melynek művelésébe beletartozik az alap- és alkalmazott kutatások végzése, az ezekből létrejövő technológiák termékké való alakítása, valamint a magyar nyelv bonyolultsága által kínált előnyök kihasználásával a legtöbb ismert nyelvre alkalmazható technológiák kialakítása, azok tudományos konferenciákon és folyóiratokban való prezentálása, a megszerzett ismeretek továbbadásához szükséges felsőoktatási keretek létrehozása. (Legutóbb pl.: a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Karának nyelvtechnológiai tárgyainak megalkotása.)
A MorphoLogic Kft. tíz éves fennállása alatt elért fontosabb eredményei közé sorolható, (ez alatt az időszak alatt 100-szorosára nőtt a cég árbevétele!) a MorphoLogic Lokalizáció, azaz a cég egy új profiljának, a lokalizációnak a beindítása, a MetaMorpho fordítórendszer-prototípus kifejlesztésének bejelentése, a felújított Akadémiai Nagyszótárak teljes internetes/intranetes létrehozása (Akadémiai MoBiWeb), az első ingyenes magyar nyelvhelyességi eszközcsomag létrehozása (Linuxhoz, a Széchenyi-Terv keretében), a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Roska Tamás vezette Információs Technológiai Karának beindítása, a Nyelvtechnológia tantárgycsoport teljes tananyagának kidolgozása Magyarországon először, Álmok álmodói – Világraszóló magyarok: a világraszóló magyar eredményeket a Millennium alkalmából bemutató kiállításon való részvétel, portré a Kossuth Rádió Aranyemberek sorozatában.
A felsorolt eredmények magukért beszélnek, és talán az a tény is, hogy Dr. Prószéky Gábort 2000-ben a köztársasági elnök Széchenyi Díjjal tüntette ki.

Karriervonal:
1981 – 1986 MTA Zenetudományi Intézete – tudományos ösztöndíjas, majd tudományos segédmunkatárs
1983 – 1990 MTA Nyelvtudományi Intézete Strukturális Nyelvészeti Osztály – mb. munkatárs
1986 – 1993 MTA Nyelvtudományi Intézete Lexikográfiai és Lexikológiai Osztály – számítástechnikai tanácsadó
1986 – 1994 Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum – tudományos munkatárs, főmunkatárs, majd főtanácsos
1989 – 1992 I.D.E. (Maassluis, Hollandia) – számítógépes nyelvészeti szakértő
1991 – MorphoLogic – ügyvezető igazgató és tudományos vezető
2000 – Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Karának docense

Az “Év Fiatal Informatikai Menedzsere” – 2001:
Scharek Viktor, Compaq Computer Magyarország Kft.

A díj nyertese: Scharek Viktor, a Compaq Computer Magyarország Kft. kereskedelmi igazgatója lett, aki már hat éve kamatoztatja vezetői képességeit a Compaq-nál. Az irányítása alá tartozó kereskedelmi területet ez idő alatt 30 fős szervezetté bővítette, mely egyrészt a dinamikusan növekedő értékesítési mutatóknak, másrészt a folyamatosan bővülő feladatköröknek volt köszönhető. Kereskedelmi igazgatóként jelentős tapasztalatokra sikerült szert tennie: a növekvő szervezeti egység jövőképének megalkotásában, az eltervezett jövőkép igényelte változások előre meghatározott módon történő megvalósításában, az üzleti partnereken keresztüli értékesítő szervezet végfelhasználó centrikussá tételében, új üzleti területek kialakításában és a meglévő tevékenységi körökbe integrálásában, illetve a számítógépes eszközök használatának tömeges elterjesztésében a lakosság, valamint a kis- és közepes méretű vállalkozások körében. Mindezen célok elérése érdekében sikerült magas fokra fejlesztenie a stratégiai együttműködést a vezető távközlési cégekkel, pénzintézetekkel, valamint a célpiacokat támogató kormányzati szervekkel.
A hat év alatt a Compaq indirekt értékesítési volumene évi 4 milliárd forintról 24 milliárd forintra emelkedett, a forgalomnövekedés a cég kiemelt partneri körének megszilárdításának és folyamatos fejlesztésének, valamint a viszonteladók ügyfélkörét is bővítő piacfejlesztési tevékenységnek volt köszönhető. Sikerült megvalósítani, hogy a Compaq viszonteladói körét mára már hosszú távra gondolkodó, elkötelezett és szakmailag is kiváló cégek alkotják. (A legnagyobb Compaq partnerek egyben hazánk legnagyobb rendszerintegrációs és nagykereskedő cégei!) 1998-ban kiemelt feladat volt a Compaq és a Digital partneri köréből egy új, mindkét cég értékeit megtartó és az ügyfelek felé továbbítani tudó egységes viszonteladói kör kialakítása. Az európai leányvállalatok körében az elsők között Magyarországon jött létre az új Compaq teljes portfolióját értékesítő, a két, korábban különálló partneri kör teljes forgalmát már az első évben jelentősen meghaladó új viszonteladói hálózat. A nemrég bejelentett Hewlett Packard-Compaq cégegyesítés sikeres végrehajtásának is az volt egyik legfontosabb szempontja, hogy a két cég külön felépített üzleti partneri köre szintén egyesüljön. Ez a folyamat közel egy évig tart majd, mely idő alatt egy olyan viszonteladói hálózatot kell kialakítani, melyben megtalálhatja helyét valamennyi, az informatikai szektorban tevékenykedő hazai vállalkozás, a tőzsdén lévő rendszerintegrátor cégektől a bevásárlóközpontokig. Ennek megteremtésében jelentős feladatok hárulnak a Scharek Viktor vezette kereskedelmi igazgatóságra.
Elért eredmények: a CRM ügyfélszolgálat kialakítása, Családinet-PC akció, melynek köszönhetően 1500 család számára sikerült csökkenteni az internethez kapcsolható számítógépek és az azzal összefüggő szolgáltatások árát, Compaq Magyarország regionális vezető szerepének megtartásában való segítségnyújtás.

Karriervonal:
1993 – 1996 Microsoft Magyarország – kereskedelmi képviselő
(részvétel a Microsoft hazai leányvállalatának alapításában és az üzleti tevékenység beindításában)
1996. májusától Compaq Computer Magyarország Kft. – kereskedelmi igazgató
(a cégvezetés tagjaként részvétel a stratégiai tervezésben, a céget érintő főbb döntések előkészítésében és meghozatalában)