MAGYAR FENNTARTHATÓSÁGI CSÚCS 2016

Fókuszban az emberi és társadalmi értékek válsága

Időpont: 2016. november 16. , Helyszín: Budapest, Hotel Arena (Budapest, Ifjúság útja 1-3.)
 • Tematika nyomtatása

Az idei Fenntarthatósági Csúcs konferencia fókuszában az emberi és társadalmi értékek válsága áll. Világunk stabilitása felbomlott, s ennek oka és megszenvedője az ember is, aki társadalmakban él, s annak értékrendjeit automatikusan átvette. Napjainkban az erőszak, az agresszivitás, a populizmus, a gyűlöletkeltés egyszerre erősödött fel a tolerancia, az együttműködés, az egyéni autonómia és a társas együttélés igényével. A fejlett civilizációk megszokott jólétét és nyugalmát egyre erősebben veszélyezteti a migráció. A háborúk és a klímaváltozás menekültjeinek tömeges megjelenése a fejlett jóléti társadalmak kapujában rohamos megoldásra kényszeríti a nagyhatalmakat, a világ nemzeteit. Szembe kell nézni a hatalmas esélyegyenlőtlenség globális szintű problémájával.
A klímaváltozás és az energiapazarlás továbbra is pusztítja a Földet, a környezetet és az embert. Esélyünk a fenntartható fejlődésre egyre csökken. A gazdaság szereplőinek nagyon nagy a felelősségük. Új felfogások, megoldások, technológiák, felismerések születnek. Ezeket a kérdéseket beszéljük meg, jó gyakorlatokat osztunk meg egymással a konferencián.

2016-ban hetedszerre rendezi meg a Piac & Profit a Magyar Fenntarthatósági Csúcs konferenciát. Hetedszerre hívjuk össze a felelősen gondolkodó embereket Magyarországon, hogy megvitassuk, hol tartunk mi, magyarok tetteinkkel a fenntartható fejlődés, vagyis élhető világunk fennmaradása érdekében. Most is, mint minden évben példátlan társadalmi összefogással valósul meg a párbeszéd. A fenntartható fejlődés érdekében munkálkodó tudósok, döntéshozók, szakmai és civil szervezetek vállalták fel a konferenciát, együttműködve, közösen gondolkodva.

fejlec_800x210 fenntarthato


MAGYAR FENNTARTHATÓSÁGI CSÚCS 2016

Fókuszban az emberi és társadalmi értékek válsága

 

A felelősen gondolkodó és cselekvő emberek éves találkozója

 

Konferencia és kiállítás

Időpont: 2016. november 16. szerda, 9.00–17.00

Helyszín: Budapest, Hotel Aréna (XIV. Ifjúság útja 1-3.)

Plenáris előadások:

9.00−9.30

Megnyitó: Demcsák Mária, a konferencia háziasszonya

Nyitóbeszéd:

Juhász Árpád fővédnök, geológus: A klímaváltozás és a migráció összefüggései közelről.

9.30−10.00 Az együttműködés, tolerancia, egyéni autonómia és társas együttélés, kontra  populizmus,  gyűlöletkeltés, az agresszió felerősödése. Az emberi értékrendek felborulásának okai és hatásai a ma emberére.

Feldmár András pszichológus, pszichoterapeuta, Feldmár Intézet

10.00−10.20 Milyen a fenntartható fejlődés és az emberi, társadalmi értékekkel összhangban működő társadalom modellje? A jólét és az értelmes élet újradefiniálása.

Kerekes Sándor egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem

10.20−10.50 A klímaváltozás emberekre, gondolkodásmódra, társadalmakra, gazdaságra gyakorolt hatása, arra felkészülés sürgető szükségessége.

Ürge-Vorsatz Diána az IPCC WGIII alelnöke, a Nobel-díjas IPCC kutatócsoportjának tagja, a CEU éghajlati és energiapolitikai kutatócsoportjának vezetője

10.50−11.20 Kávészünet

11.20−11.40 „A 11. korong.” A fenntarthatóság oka.

Gyulai Iván ökológus, az Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány elnöke

11.40−12.10 Az emberi és társadalmi értékek válsága. Az egyes nemzetek, országok társadalmi válságainak hatása az egyes nemzetekre, kontinensekre, a jólétre, a civilizációra.

László Ervin a Budapest Klub alapító elnöke, író, filozófus

12.10−12.30 Az ember kontra természet vagy az ember és természet egyben? Hol vesztettük el az emberi létezés felelősségét a Földön, s hogyan találjunk vissza?

Hetesi Zsolt fizikus, az NKE tudományos főmunkatársa

12.30−12.50 Környezettudatosság. Van-e értelme az egyéni akcióknak a globális elszennyeződés katasztrofális állapotában?

Farkas István, a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács társelnöke, az MTVSZ ügyvezető elnöke

12.50−13.40 Ebédszünet

Délutáni programok:

I. Terem

13.40−15.25 Rendszerváltás az energiában. Globális és helyi eredmények. 

13.40−14.00 Vitaindító előadás: Fülöp Orsolya szakmai igazgató, Energiaklub

14.00−15.10 Kerekasztal-beszélgetés az alternatív, megújuló energia esélyeiről a hazai energiatermelésben és az energiahatékonyságban, -tudatosságban levő hatalmas tartalékok kiaknázásáról

Beszélgetőpartnerek:

Barta Judit ügyvezető igazgató, GKI Energiakutató Kft.

ifj.Chikán Attila az ALTEO Group vezérigazgatója, a BCSDH elnöke

Fülöp Orsolya szakmai igazgató, Energiaklub

Hetesi Zsolt tudományos főmunkatárs, NKE

Ősz András ügyvezető igazgató, LG Energia Kft.

Kárpáti József elnök, ÉVOSZ-MAKÉSZ

A beszélgetés interaktív, a közönség bevonásával történik!

15.10−15.25 A villamosenergia-fogyasztás megújulóvá tétele kiskereskedelmi mérlegkör segítségével − ifj.Chikán Attila az ALTEO Group vezérigazgatója, a BCSDH elnöke

15.25−15.45 Konzultációs szünet

15.45−16.45 Mi lesz veled környezet? Globális egyezmények, programok, nemzeti szintű feladataink

Vitaindító előadás: A környezeti terhelés és erőforrás-használat mind kritikusabb természeti és társadalmi hatásai − Faragó Tibor c. egyetemi tanár (SZIE)

Hozzászólók:

Lukács Ákos, a Fenntarthatósági és Klímaváltozás üzletág felelős vezetője, Deloitte Zrt.

Hunyadi Réka, a Greepeace Magyarország képviselője

Nyilvános vita a fenntartható fejlődéssel foglalkozó ENSZ-program végrehajtásának nemzetközi és nemzeti szintű feladatairól

 

17.00−18.00 Ozone Zöld-díj díjátadó ünnepség

 

II. Terem

13.40−15.10 Hol tart az üzleti szektor fenntartható fejlődéssel kapcsolatos felelőssége és érdeke?

13.40−14.00 Felelősség és érdek összhangja gazdaságban. Verseny a múlt és a jövő gazdasági formációi között. Alternatív gazdasági szerveződések, innovatív gazdasági közösségek a fenntarthatóság szolgálatában. 

Vitaindító: Dinya László egyetemi tanár, K+F+I tanácsadó, az ÖKO-LAND Egyesület elnöke

14.00− 15.10 Interaktív fórum az üzleti szektor gondolkodásának változási irányáról, az üzleti érdek és a fenntarthatósági érdek összeegyeztethetőségének gyakorlati megnyilvánulásairól

A Fórum felkért hozzászólói:

Radácsi László, a BGE rektori tanácsadója

Iváncsics Pál, a Társadalmi Hasznosságú Befektetők Egyesülete (TBHE) elnöke

Brezovits László igazgató, Környezettudományi Intézet Alapítvány

        Demcsák Mária, az Üzleti Etikai Díj alapítója

Benne: Jó gyakorlatok bemutatkozása

        Egy gondolkodásmód margójára Farkas Imre ügyvezető, Dörken Kft.

        A fenntartható cégtől a fenntartható márkáigPálfalvi Márta vállalati kapcsolatok és kommunikációs igazgató, Heineken Hungária Sörgyárak Zrt.

További előadások egyeztetés alatt

15.10−15.30 Konzultációs szünet

15.30−17.00 A jólét és emberi értékek újragondolása az egészségesebb, boldogabb egyének és közösségek érdekében

 

Mindful társadalom-reziliens (rugalmasan ellenálló) közösségekRuzsa Ágota igazgató, Sol Intézet  (15perc)

Szélsőséges emberi érzelem-megnyilvánulások és társadalmi problémák. A megértés, a tolerancia, kontra agresszivitás, kirekesztés, gyűlöletkeltés. − Orosz Katalin klinikai szakpszichológus (15 perc)

Térteremtés

Közös gondolkodás, egymásra figyelés a közönség bevonásával.

Vezeti: Ruzsa Ágota, Orosz Katalin

 

 

A konferencia részvételi díja szendvicsebéddel:  10 000 Ft+Áfa. 

A konferencia részvételi díja büféebéddel:  15 000 Ft+Áfa. 

REGISZTRÁCIÓ

A részvételi díj taralmazza:

 • részvétel a konferencia programján (plenáris előadások,kerekasztal-beszélgetések, interaktív fórumok)
 • az elhangzott előadások prezentációi (melyek közzétételét az előadó engedélyezi)
 • frissítők, kávészünetek
 • ebéd
 • egy éves Piac & Profit digitális előfizetés

Részvételi díj

A konferencia részvételi díja szendvicsebéddel:  10 000 Ft+Áfa. 

A konferencia részvételi díja büféebéddel:  15 000 Ft+Áfa. 

 

REGISZTRÁCIÓ


A részvételi díj taralmazza:

 • részvétel a konferencia programján (plenáris előadások,kerekasztal-beszélgetések, interaktív fórumok)

 • az elhangzott előadások prezentációi (melyek közzétételét az előadó engedélyezi)

 • frissítők, kávészünetek

 • ebéd

 • egy éves Piac & Profit digitális előfizetés


 

Részvételi feltételek

1. A rendezvényre való regisztráció a megadott részvételi díj elfogadásának és egyben megrendelésnek minősül, ezért a rendezvény megvalósulása esetén fizetési kötelezettséget von maga után. A rendezvényről való távolmaradás nem mentesít a részvételi díj fizetése alól.

2. A regisztrációról online regisztrációs rendszerünk automatikus visszaigazolást küld a megadott e-mail címre, amely tartalmazza a megadott jelentkezési- és számlázási adatokat is.

3. Az átutalásos számlát a regisztrációt követően, 8 napos, de legkésőbb a rendezvény napjáig szóló fizetési határidővel, postai úton küldjük meg.

4. Lemondást csak írásban fogadunk el 2016. november 4-ig. A lemondási határidőt követően beérkezett regisztrációkat a rendezvény közelsége miatt visszamondani  nem lehet. A megrendelés alapján kiállított számla megfizetése kötelező, a részvételi díj rendezése alól a rendezvénytől való esetleges távolmaradás sem mentesít.

A résztvevő személyét módosítani lehet, kérjük, szándékát a [email protected] e-mail címen jelezze!

5. A rendezvényt megelőző napokban regisztrálókat kérjük, hogy az elektronikusan megküldött számlakép alapján legyenek szívesek a részvételi díjat fizetni.

6. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a rendezvényen csak azok a regisztráltak vehetnek részt, akik a részvételi díjat előzetesen megfizették, illetve a helyszínen bemutatják az átutalás elindításáról szóló dokumentumot.

7. Felhívjuk a regisztrálók figyelmét, hogy a rendezvényekről kép- és hangfelvétel készülhet, illetve fotók. Ezeket a hang és képanyagokat print és online lapjainkban, a konferenciáról tudósításban felhasználhatjuk.

Lemondási feltételek

A regisztráció lemondását 2016. november 4-ig (péntek) áll módunkban elfogadni, amely esetben a már esetlegesen átutalt részvételi díjat 100 %-ban visszatérítjük.

Amennyiben a résztvevő nem jelenik meg a rendezvényen, a részvételi díjat nem áll módunkban visszafizetni, illetve a részvételi díjra vonatkozó követelésünk érvényesítésétől eltekinteni. A résztvevő személyét módosítani lehet, kérjük, szándékát a [email protected] e-mail címen jelezze!

Lemondást csak írásban fogadunk el a következő elérhetőségen:
e-mail: [email protected]

Budapest, Hotel Arena (Budapest, Ifjúság útja 1-3.)

Tel. : (1) 239 - 9597, E-mail : [email protected]

Rendező

Kiemelt szakmai támogatók

Szakmai támogatók

Felelős vállalat

Kiállító

Szakmai partner

Médiatámogató

További konferenciák