MAGYAR FENNTARTHATÓSÁGI CSÚCS 2016

Fókuszban az emberi és társadalmi értékek válsága

Időpont: 2016. november 16. , Helyszín: Budapest, Hotel Arena (Budapest, Ifjúság útja 1-3.)
 • Tematika nyomtatása

Az idei Fenntarthatósági Csúcs konferencia fókuszában az emberi és társadalmi értékek válsága áll. Világunk stabilitása felbomlott, s ennek oka és megszenvedője az ember is, aki társadalmakban él, s annak értékrendjeit automatikusan átvette. Napjainkban az erőszak, az agresszivitás, a populizmus, a gyűlöletkeltés egyszerre erősödött fel a tolerancia, az együttműködés, az egyéni autonómia és a társas együttélés igényével. A fejlett civilizációk megszokott jólétét és nyugalmát egyre erősebben veszélyezteti a migráció. A háborúk és a klímaváltozás menekültjeinek tömeges megjelenése a fejlett jóléti társadalmak kapujában rohamos megoldásra kényszeríti a nagyhatalmakat, a világ nemzeteit. Szembe kell nézni a hatalmas esélyegyenlőtlenség globális szintű problémájával.
A klímaváltozás és az energiapazarlás továbbra is pusztítja a Földet, a környezetet és az embert. Esélyünk a fenntartható fejlődésre egyre csökken. A gazdaság szereplőinek nagyon nagy a felelősségük. Új felfogások, megoldások, technológiák, felismerések születnek. Ezeket a kérdéseket beszéljük meg, jó gyakorlatokat osztunk meg egymással a konferencián.

2016-ban hetedszerre rendezi meg a Piac & Profit a Magyar Fenntarthatósági Csúcs konferenciát. Hetedszerre hívjuk össze a felelősen gondolkodó embereket Magyarországon, hogy megvitassuk, hol tartunk mi, magyarok tetteinkkel a fenntartható fejlődés, vagyis élhető világunk fennmaradása érdekében. Most is, mint minden évben példátlan társadalmi összefogással valósul meg a párbeszéd. A fenntartható fejlődés érdekében munkálkodó tudósok, döntéshozók, szakmai és civil szervezetek vállalták fel a konferenciát, együttműködve, közösen gondolkodva.

fejlec_800x210 fenntarthato


MAGYAR FENNTARTHATÓSÁGI CSÚCS 2016

Fókuszban az emberi és társadalmi értékek válsága

 

A felelősen gondolkodó és cselekvő emberek éves találkozója

 

Konferencia és kiállítás

Időpont: 2016. november 16. szerda, 9.00–17.00

Helyszín: Budapest, Hotel Aréna (XIV. Ifjúság útja 1-3.)

Plenáris előadások:

9.00−9.30

Megnyitó: Demcsák Mária, a konferencia háziasszonya

Nyitóbeszéd:

Juhász Árpád fővédnök, geológus: A klímaváltozás és a migráció összefüggései közelről.

9.30−10.00 Az együttműködés, tolerancia, egyéni autonómia és társas együttélés, kontra  populizmus,  gyűlöletkeltés, az agresszió felerősödése. Az emberi értékrendek felborulásának okai és hatásai a ma emberére.

Feldmár András pszichológus, pszichoterapeuta, Feldmár Intézet

10.00−10.20 Milyen a fenntartható fejlődés és az emberi, társadalmi értékekkel összhangban működő társadalom modellje? A jólét és az értelmes élet újradefiniálása.

Kerekes Sándor egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem

10.20−10.50 A klímaváltozás emberekre, gondolkodásmódra, társadalmakra, gazdaságra gyakorolt hatása, arra felkészülés sürgető szükségessége.

Ürge-Vorsatz Diána az IPCC WGIII alelnöke, a Nobel-díjas IPCC kutatócsoportjának tagja, a CEU éghajlati és energiapolitikai kutatócsoportjának vezetője

10.50−11.20 Kávészünet

11.20−11.40 „A 11. korong.” A fenntarthatóság oka.

Gyulai Iván ökológus, az Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány elnöke

11.40−12.10 Az emberi és társadalmi értékek válsága. Az egyes nemzetek, országok társadalmi válságainak hatása az egyes nemzetekre, kontinensekre, a jólétre, a civilizációra.

László Ervin a Budapest Klub alapító elnöke, író, filozófus

12.10−12.30 Az ember kontra természet vagy az ember és természet egyben? Hol vesztettük el az emberi létezés felelősségét a Földön, s hogyan találjunk vissza?

Hetesi Zsolt fizikus, az NKE tudományos főmunkatársa

12.30−12.50 Környezettudatosság. Van-e értelme az egyéni akcióknak a globális elszennyeződés katasztrofális állapotában?

Farkas István, a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács társelnöke, az MTVSZ ügyvezető elnöke

12.50−13.40 Ebédszünet

Délutáni programok:

I. Terem

13.40−15.25 Rendszerváltás az energiában. Globális és helyi eredmények. 

13.40−14.00 Vitaindító előadás: Fülöp Orsolya szakmai igazgató, Energiaklub

14.00−15.10 Kerekasztal-beszélgetés az alternatív, megújuló energia esélyeiről a hazai energiatermelésben és az energiahatékonyságban, -tudatosságban levő hatalmas tartalékok kiaknázásáról

Beszélgetőpartnerek:

Barta Judit ügyvezető igazgató, GKI Energiakutató Kft.

ifj.Chikán Attila az ALTEO Group vezérigazgatója, a BCSDH elnöke

Fülöp Orsolya szakmai igazgató, Energiaklub

Hetesi Zsolt tudományos főmunkatárs, NKE

Ősz András ügyvezető igazgató, LG Energia Kft.

Kárpáti József elnök, ÉVOSZ-MAKÉSZ

A beszélgetés interaktív, a közönség bevonásával történik!

15.10−15.25 A villamosenergia-fogyasztás megújulóvá tétele kiskereskedelmi mérlegkör segítségével − ifj.Chikán Attila az ALTEO Group vezérigazgatója, a BCSDH elnöke

15.25−15.45 Konzultációs szünet

15.45−16.45 Mi lesz veled környezet? Globális egyezmények, programok, nemzeti szintű feladataink

Vitaindító előadás: A környezeti terhelés és erőforrás-használat mind kritikusabb természeti és társadalmi hatásai − Faragó Tibor c. egyetemi tanár (SZIE)

Hozzászólók:

Lukács Ákos, a Fenntarthatósági és Klímaváltozás üzletág felelős vezetője, Deloitte Zrt.

Hunyadi Réka, a Greepeace Magyarország képviselője

Nyilvános vita a fenntartható fejlődéssel foglalkozó ENSZ-program végrehajtásának nemzetközi és nemzeti szintű feladatairól

 

17.00−18.00 Ozone Zöld-díj díjátadó ünnepség

 

II. Terem

13.40−15.10 Hol tart az üzleti szektor fenntartható fejlődéssel kapcsolatos felelőssége és érdeke?

13.40−14.00 Felelősség és érdek összhangja gazdaságban. Verseny a múlt és a jövő gazdasági formációi között. Alternatív gazdasági szerveződések, innovatív gazdasági közösségek a fenntarthatóság szolgálatában. 

Vitaindító: Dinya László egyetemi tanár, K+F+I tanácsadó, az ÖKO-LAND Egyesület elnöke

14.00− 15.10 Interaktív fórum az üzleti szektor gondolkodásának változási irányáról, az üzleti érdek és a fenntarthatósági érdek összeegyeztethetőségének gyakorlati megnyilvánulásairól

A Fórum felkért hozzászólói:

Radácsi László, a BGE rektori tanácsadója

Iváncsics Pál, a Társadalmi Hasznosságú Befektetők Egyesülete (TBHE) elnöke

Brezovits László igazgató, Környezettudományi Intézet Alapítvány

        Demcsák Mária, az Üzleti Etikai Díj alapítója

Benne: Jó gyakorlatok bemutatkozása

        Egy gondolkodásmód margójára Farkas Imre ügyvezető, Dörken Kft.

        A fenntartható cégtől a fenntartható márkáigPálfalvi Márta vállalati kapcsolatok és kommunikációs igazgató, Heineken Hungária Sörgyárak Zrt.

További előadások egyeztetés alatt

15.10−15.30 Konzultációs szünet

15.30−17.00 A jólét és emberi értékek újragondolása az egészségesebb, boldogabb egyének és közösségek érdekében

 

Mindful társadalom-reziliens (rugalmasan ellenálló) közösségekRuzsa Ágota igazgató, Sol Intézet  (15perc)

Szélsőséges emberi érzelem-megnyilvánulások és társadalmi problémák. A megértés, a tolerancia, kontra agresszivitás, kirekesztés, gyűlöletkeltés. − Orosz Katalin klinikai szakpszichológus (15 perc)

Térteremtés

Közös gondolkodás, egymásra figyelés a közönség bevonásával.

Vezeti: Ruzsa Ágota, Orosz Katalin

 

 

A konferencia részvételi díja szendvicsebéddel:  10 000 Ft+Áfa. 

A konferencia részvételi díja büféebéddel:  15 000 Ft+Áfa. 

REGISZTRÁCIÓ

A részvételi díj taralmazza:

 • részvétel a konferencia programján (plenáris előadások,kerekasztal-beszélgetések, interaktív fórumok)
 • az elhangzott előadások prezentációi (melyek közzétételét az előadó engedélyezi)
 • frissítők, kávészünetek
 • ebéd
 • egy éves Piac & Profit digitális előfizetés

Részvételi díj

A konferencia részvételi díja szendvicsebéddel:  10 000 Ft+Áfa. 

A konferencia részvételi díja büféebéddel:  15 000 Ft+Áfa. 

 

REGISZTRÁCIÓ


A részvételi díj taralmazza:

 • részvétel a konferencia programján (plenáris előadások,kerekasztal-beszélgetések, interaktív fórumok)

 • az elhangzott előadások prezentációi (melyek közzétételét az előadó engedélyezi)

 • frissítők, kávészünetek

 • ebéd

 • egy éves Piac & Profit digitális előfizetés


 

Részvételi feltételek

1. A rendezvényre való regisztráció a megadott részvételi díj elfogadásának és egyben megrendelésnek minősül, ezért a rendezvény megvalósulása esetén fizetési kötelezettséget von maga után. A rendezvényről való távolmaradás nem mentesít a részvételi díj fizetése alól.

2. A regisztrációról online regisztrációs rendszerünk automatikus visszaigazolást küld a megadott e-mail címre, amely tartalmazza a megadott jelentkezési- és számlázási adatokat is.

3. Az átutalásos számlát a regisztrációt követően, 8 napos, de legkésőbb a rendezvény napjáig szóló fizetési határidővel, postai úton küldjük meg.

4. Lemondást csak írásban fogadunk el 2016. november 4-ig. A lemondási határidőt követően beérkezett regisztrációkat a rendezvény közelsége miatt visszamondani  nem lehet. A megrendelés alapján kiállított számla megfizetése kötelező, a részvételi díj rendezése alól a rendezvénytől való esetleges távolmaradás sem mentesít.

A résztvevő személyét módosítani lehet, kérjük, szándékát a [email protected] e-mail címen jelezze!

5. A rendezvényt megelőző napokban regisztrálókat kérjük, hogy az elektronikusan megküldött számlakép alapján legyenek szívesek a részvételi díjat fizetni.

6. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a rendezvényen csak azok a regisztráltak vehetnek részt, akik a részvételi díjat előzetesen megfizették, illetve a helyszínen bemutatják az átutalás elindításáról szóló dokumentumot.

7. Felhívjuk a regisztrálók figyelmét, hogy a rendezvényekről kép- és hangfelvétel készülhet, illetve fotók. Ezeket a hang és képanyagokat print és online lapjainkban, a konferenciáról tudósításban felhasználhatjuk.

Lemondási feltételek

A regisztráció lemondását 2016. november 4-ig (péntek) áll módunkban elfogadni, amely esetben a már esetlegesen átutalt részvételi díjat 100 %-ban visszatérítjük.

Amennyiben a résztvevő nem jelenik meg a rendezvényen, a részvételi díjat nem áll módunkban visszafizetni, illetve a részvételi díjra vonatkozó követelésünk érvényesítésétől eltekinteni. A résztvevő személyét módosítani lehet, kérjük, szándékát a [email protected] e-mail címen jelezze!

Lemondást csak írásban fogadunk el a következő elérhetőségen:
e-mail: [email protected]

Budapest, Hotel Arena (Budapest, Ifjúság útja 1-3.)

Tel. : (1) 239 - 9597, E-mail : [email protected]

Rendező

Kiemelt szakmai támogatók

Szakmai támogatók

Felelős vállalat

Kiállító

Szakmai partner

Médiatámogató

További konferenciák

Pénz, de honnan?

máj
24

Budapest, The Experience Center (1152 Budapest, Szentmihályi út 171. 3. emelet)

Cégmarketing – 2018

jún
14

Sugár Üzletközpont Rendezvénykomplexum, 1148 Budapest, Örs vezér tere 24. (Mozi bejárat 2. emelet)