Még mindig sok a válogatás nélküli szemét

2012. december 21. péntek - 16:46 / piacesprofit.hu
  •    

Eltérő rendszerességgel, de immár a magyar lakosság 55%-a gyűjti szelektíven az italos kartondoboz hulladékot, noha ennél jóval nagyobb arány, 89% tudja, hogy ez a csomagolási hulladék újrahasznosítható.

Kép:TetraPak

Ez derült ki Tetra Pak Hungária Zrt. megbízásából, a GfK Piackutató Intézet által készített lakossági felméréséből. A kutatás arra keresett választ, hogy a lakosság szelektíven gyűjthetőnek tartja-e az italos kartondobozokat, tudják-e, melyik hulladékgyűjtő edénybe kell dobni őket és milyen mennyiségben gyűjtik szelektíven e hulladéktípust.

A kutatás legfontosabb megállapítása az, hogy habár az italos kartondobozokat szelektíven gyűjtők köre a korábbi évekhez viszonyítva nőtt, a gyűjtés alacsony gyakorisága miatt, a Magyarországon visszagyűjtött és újrahasznosított mennyiség még mindig az EU tagállamok átlaga alatt van.

Nem csak a szelektálók köre, de ismereteink is bővültek

Még mindig találkozni azzal a tévhittel, hogy az italos kartondoboz, anyagösszetétele miatt, nem gyűjthető szelektíven vagy nehezen hasznosítható újra. A korábbi és a jelenlegi felmérés eredményei szerint a lakosság egyre növekvő hányada, immár 89%-a véli szelektíven gyűjthetőnek a tejes és gyümölcsleves dobozokat, miközben 6%-ra csökkent azok aránya, akik szerint ezen csomagolás nem gyűjthető szelektíven, 5% pedig továbbra is bizonytalan, hova is dobja.

Év 125 darab
A magyar háztartások hetente átlagosan 2-3 darab, azaz évente kb. 125 darab italos kartondobozt használnak el. E mennyiségnek jelenleg Magyarországon 21%-a, azaz mintegy 26 italos kartondoboz kerül szelektíven visszagyűjtésre és újrahasznosításra. Ez az arány az Európai Unió tagállamaiban 35-40 darab, de egyes tagállamokban eléri a 60-65 darabot is.

Nyugat-Dunántúlon gyűjtik a legtöbben

Összességében – a megkérdezettek saját bevallása szerint – a lakosság 55%-a gyűjti szelektíven ezt a hulladéktípust. Regionális összehasonlításban a Nyugat-Dunántúlon élők bizonyultak a leginkább környezettudatosnak. Az itt élők 68%-a, az Észak-Alföld régió lakosságának 66%-a, míg Pest megye lakosságának 59%-a vesz részt a szelektálásban, jellemzően hetente egy, vagy havonta 1-2 alkalommal. A gyűjtési hajlandóság Észak-Magyarországon és a Dél-Dunántúlon a legalacsonyabb, ahol mindössze a lakosság 45 illetve 41%-a vesz részt e hulladék elkülönített gyűjtésében, alacsony rendszerességgel.

„Annak ellenére, hogy 10-ből 9 ember tudja, hogy a tejes és gyümölcsleves italos kartondobozok szelektíven gyűjthetők, 10-ből 5 pedig azt állítja, hogy részt is vesz ezek gyűjtésében, a begyűjtött mennyiségre vonatkozó iparági statisztikák azt mutatják, hogy mindössze alig több mint a dobozok ötöde kerül a szelektív gyűjtőedényekbe – mondta Hana Zmitkova, a Tetra Pak Magyarországért, Csehországért és Szlovákiáért felelős környezetvédelemi igazgatója. „Az idei év végére – ezen iparági adatok alapján – várakozásaink szerint az italos kartondobozok visszagyűjtési aránya eléri majd a 21%-ot, vagyis 100 hulladékká vált italos kartondobozból 21 kerül visszagyűjtésre és újrahasznosításra, szemben az Európai Unió tagállamainak 35 darabos átlagával” – tette hozzá.

De vajon tudjuk, hová kell dobni?

A szemléletformálásra azért is szükség van, mert az italos kartondobozok szelektív gyűjtésének módja eltér a fővárosban és vidéken; az erre a célra szolgáló gyűjtőedényt egy piktogram vagy felirat jelzi.

Annak ellenére azonban, hogy az italos karton csomagolást Budapesten a papír, vidéki településeken a műanyag szelektív gyűjtőedényekben kell dobni, a kutatásban megkérdezettek 48%-a találkozott már azokkal a piktogramokkal vagy feliratokkal, amelyek az italos kartonok szelektív gyűjtésére szolgáló edényt jelzik.

E csomagolóanyag szelektív gyűjtése környezetvédelmi szempontból fontos, hiszen az italos kartondobozok 75%-a papír, amely akár 5-6-szor is újrahasznosítható. Az újrahasznosítás során például hullámkarton doboz, papírszalvéta, toalett papír, törlőkendő tojástartó doboz vagy iskolai füzetek is készülhetnek italos kartondobozokból.