Nem elég környezetbarát az új Alkotmány?

2011. március 22. kedd - 13:33 / klímablog
  •    

Száznégy magyar környezet- és természetvédő civil szervezet fordult a magyar parlamenthez, mert véleményük szerint az új Alkotmány tervezete komoly visszalépéseket tartalmaz a környezet- és egészségvédelem terén a jelenleg hatályos alaptörvényhez képest.

Fájó hiány, hogy a tervezet nem rögzíti az egészséges környezethez való jogot, ehelyett az állam környezetvédelmi kötelezettségei kerülnek túlsúlyba, ami azt a veszélyt hordozza magában, hogy a védelem szintje és annak számonkérhetősége bizonytalanná válik – írják lapunkhoz eljutatott közleményükben a zöld szervezetek. Kifogásolják továbbá, hogy a jövő nemzedékek országgyűlési biztosának önállósága és függetlensége megszűnne a tervezet szerint, márpedig ezzel – írják – a nemzetközi szinten is példaértékű intézmény működésének alapvető feltételei csorbulnának.

A zöldek szerint az Alkotmányban olyan új elemeknek kellene megjelennie, mint a környezeti információkhoz és a döntéshozatalban való részvételhez való jog biztosítása, az elért védelmi szinttől való visszalépés tilalmának rögzítése és a nemzetközi dokumentumokban elfogadott környezetvédelmi alapelvek kimondása.

A kritikán túl dicséret is szerepel a közleményben, ugyanis a nyilatkozatot aláíró szervezetek elismeréssel nyugtázzák, hogy a tervezetben több értékes, új gondolat szerepel, így például a Kárpát-medence természeti értékeinek megóvása, valamint a fenntarthatóság és az erőforrások gondos felhasználása. Szintén előremutató javaslat szerintük a tulajdonnal való társadalmi felelősség rögzítése és a jövő nemzedékek szükségleteinek figyelembevétele a nemzeti vagyon kezelése során.