Bencsik: “Muszáj változtatni!”

2011. október 26. szerda - 17:23 / PP Konferenciaközpont
  •    

Az Első Magyar Fenntarthatósági Csúcsot Demcsák Mária, a Piac és Profit főszerkesztője nyitotta meg, majd Bencsik János energiaügyi államtitkár beszélt a kormány fenntartható fejlődéssel kapcsolatos stratégiájáról. „Bár az egyének szintjén szabadon választható az irány, az, hogy rálépünk-e a fenntartható útra, nem csupán egy lehetőség. Ha nem változtatunk komolyan a jelenlegi gondolkodásmódon, ez a rendszer összeomlik” – hangsúlyozta az államtitkár, aki szerint nem a kormányok fogják az országokat fenntartható pályára állítani, hanem az emberek. Persze ehhez megfelelő kormányprogramra is szükség van.

„Ma mind a társadalom szereplői, mind a politikusok szemérmesen és tartózkodón közelítenek a fenntarthatóság kérdéséhez. Ha ez nem változik, esélyünk sem lesz arra, hogy fenntartható módon éljük az életünket." – kezdte a beszédét az államtitkár. A nagy összetett rendszer minden alrendszerének a maga alapvető küldetésének megfelelően kell résztvennie ebben. A globális és helyi szinten jelentkező pénzügyi és gazdasági válság csak tünet, gyökerei a természeti és társadalmi erőforrások túlfogyasztásában érhető tetten.

Galéria megtekintése 
"A gazdaság feladata, hogy a társadalom természeti, lelki és fizikai szinten reális igényeit kielégítse" 

Reális igények

"Gyökeres változásra van szükség mind a gondolkodásban és a gyakorlati élettevékenységünkben egyaránt." Bencsik hangsúlyozta, az emberi társadalom életterét a természeti környezet jelenti, de ezzel jól kell sáfárkodni ahhoz, hogy mindenki számára hosszútávon megfelelő teret adjon. „A gazdaság feladata, hogy a társadalom természeti, lelki és fizikai szinten reális igényeit kielégítse." – hangsúlyozta Bencsik, aki szerint az irreális, mesterségesen felkorbácsolt fogyasztói igények kielégítése hosszú távon nem tartható. Az extraprofit realizálása két helyről lehetséges: az egyik a természeti erőforrások, amelyek beárazása a mai napig nem történt meg, a másik az emberi társadalom, hiszen a visszaforgatott anyagi javak, amelyek a gazdaság szereplőitől a nagy ellátórendszereken keresztül újból a társdalomhoz kerülnek, nem elegendőek a fizikai és szellemi megújuláshoz szükséges források biztosításához.

Ha továbbra is ezen a pénzügyi, gazdasági és társadalmi pályán fog a világ haladni, a rendszer darabjaira hullik, maga alá temetve a gazdaságot és a társadalmat. Az új út tehát nem lehetőség, hanem kényszer. „Olyan társadalmi és gazdasági berendezkedés irányába kell elmozdulni, amely újfent tudomásul veszi azt, hogy az elsődleges vonatkoztatási tér a természeti környezet, amely a maga törvényszerűségei szerint működik, nem tudjuk megváltoztatni." – hangsúlyozta Bencsik János.

Zöld gazdaság a középpontban
Bencsik János röviden bemutatta a kormány fenntartható fejlődéssel kapcsolatos stratégiai elkötelezettségét (lásd az előadó prezentációját). A kormányprogram számos ponton helyezi középpontba a zöld gazdaságot. Folyik az adórendszer finomhangolása, amely lehetőséget biztosít majd 2012-től például arra, hogy a környezet iránt felelős társaságok törekvései elismerésre kerüljenek, míg a szabályozás célja az is, hogy az erőforrások mértéktelen felhasználásából eredő költségeket érvényesíteni lehessen. Olyan rendeletváltozásokra lehet számítani, amelyek a létesítmények tulajdonosait – a lehetőségek és az adottságok figyelembe vétele mellett – a lehető leghatékonyabb gazdálkodásra ösztönzik. Stratégiai cél, hogy minőségében és értékében változó gazdaság álljon a reális társadalmi igények mögé. A belső piac élénkítéséhez és a munkahelyek teremtéséhez kizárólag a zöld gazdaság fejlesztésén keresztül vezet az út, összegezte az államtitkár, majd hozzátette: a nemzetközi kötelezettségvállalásaink értelmében 2020-ig 14,6 százalékra nő az ország megújuló energia részesedése, 10 százalékkal kevesebb energiát fogunk használni és a szén-dioxid kibocsátás további csökkentésére is van lehetőségünk.

Méltányos életkörülmények

Az államtitkár szerint a meglévő erőforrásokkal lehet biztosítani a méltányos életkörülményeket, de a hangsúly a méltányoson van. Lehet biztosítani a gazdasági feltételeket, de csak úgy, ha a gazdaság szerkezetét átalakítjuk. Az államtitkár szavait tapssal fogadta a közönség. Az új időszak kiindulási alapja a gazdasági és társadalmi életet oly módon való szervezése, amely lehetővé teszi az emberi lét keretfeltételeit meghatározó természet fennmaradását. Ezt az alkut mindenkinek figyelembe kell venni, jóllehet, ma még a közpolitikában sem mindenki számára ez a kiindulási pont. Ez azonban nem kell, hogy elrettentse azokat, akik már a saját életükben meghozták a döntést és egy új értékrend alapján végzik a dolgukat, vélte a politikus.

A véges természeti források vég nélküli felhasználását politikai, szabályozási és rendeleti úton lehet korlátozni. Az állam gazdasági érdekek és érzelmi kötelékek alapján áll fenn. A legfontosabb a táj, amely a megmaradásunkhoz szükséges erőfeltételeket biztosítja, ha jól és felelősen gazdálkodunk vele. Ez adja egy ország gazdasági teljesítőképességét is. Csak a fosszilis energiahordozókra támaszkodva 2030 után már egyetlen ország sem fogja tudni garantálni a méltányos létfeltételeket a nemzetükhöz tartozó polgárok számára.

Számos európai ország elindult abba az irányba, amely hosszú távon biztosítja az egészséges ivóvízhez, egészséges élelmiszerhez, lakhatáshoz szükséges feltételeket, erre kell haladnia Magyarországnak is.

Új kiegyezés kell!

Az államtitkár szerint új kiegyezésre van szükség a közpolitika, a gazdaság és a társadalom szereplői között. Olyan kutatás-fejlesztési, technológiai innovációs időszak fog bekövetkezni az elkövetkező másfél évtizedben, amely lehetőséget biztosít a szükségleteink kielégítésére elengedhetetlenül szükséges erőforrások biztosítására. Ugyanennek a folyamatnak a következménye a társadalom önfenntartó képességének romlása.

Bencsik János előadását innen töltheti le, a konferencia teljes programját itt tekintheti meg!