Vitarendezés párbeszéddel

2015. március 24. kedd - 07:30 / piacesprofit.hu
  •  
  • Előfizetés

Került már üzleti nézeteltérés miatt bíróságra? Ön perelték, vagy Ön perelt? A magyar bíróságok rendkívüli lassúsága miatt megeshet, hogy egy pénzügyi elszámolási vitája 2-5 évig elhúzódhat, de nem ritkák az akár 10 évet, és megannyi idegszálat felemésztő gazdasági perek sem. Ha már most látja, hogy ebben nem érdemes beszállnia az állami vitarendezésbe, érdemes megismerkednie a mediációval!

Kép:Filckr

A – törvény által szabályozott – gazdasági mediáció peren kívüli, célszerű, gyors, hatékony, költségtakarékos, diszkrét és cégimázs kímélő eszköze a konfliktuskezelésnek. Alkalmazási területe nagyon sokrétű, cégek, intézmények közötti és szervezeten belüli viták, jogviták  megoldására, együttműködések előkészítésére és kialakítására, az együttműködés  során keletkezett érdekkonfliktusok feloldására egyaránt alkalmazható. Kiváló alternatíva a sokszor évekig is elhúzódó polgári peres eljárások elkerülésére.

A mediáció tulajdonképpen kívülálló harmadik fél által vezetett párbeszéd alapú konfliktuskezelés. A mediáció kifejezés a latin mediare szóból ered, a szó eredeti jelentése, középen állni, közvetíteni, az alternatív vitarendezési eljárások (Alternative Dispute Resolution, rövidítve: ADR) egyik, egyre elterjedtebb formája.

Lényege, hogy a felek konfliktusuk rendezése érdekében nem a bírósághoz fordulnak, hanem asztalhoz ülnek és egy külön erre a célra képzett szakember, a mediátor segítségével megvitatják sérelmeiket. Az eljárás célja, hogy a felek közösen jussanak olyan megállapodásra, amely a minden érdekelt félnek elfogadható, és amellyel kapcsolatban úgy érzik, hogy az érdekeiket szolgálja (éppen ezért a közvetítői eljárásokban kialakított megállapodások esetében nagyon magas az önkéntes teljesítések aránya).

Fontos sajátossága az eljárásnak, hogy a külső, harmadik személy (a mediátor) nem dönt a felek helyett, hanem a felek maguk keresnek megoldást a vitájukra egy külső. pártatlan személy moderálása mellett. Jogi nyelven még közvetítői eljárásnak is hívják ugyanezt a perelhárító formát, ugyanis, ha megegyezés születik a felek között a bíróság azt elfogadja, mint a felek akaratát és hosszú évek harca és a parttalan jogászkodás helyett születik egy mindkét félnek vállalható kompromisszum, ráadásul 1 éven belül eljuthat a megoldásig.

Szerződésnek minősül

A közvetítői eljárásban kötött megállapodás egy polgárjogi szerződésnek minősül. Megállapodás hiányában is véget ér az eljárás, ha az eljárás kezdő időpontjától számított négy hónap eltelik, vagy ha bármelyik fél az eljárás megszüntetését kéri. A négy hónapos maximális időtartam biztosítja, hogy belátható időn belül lezárulhasson az ügy, és egy gyors, hatékony eljárás álljon a felek rendelkezésére.

Mi a teendő?
Magyarországon a mediációval kapcsolatos főbb szabályokat a 2002. évi LV. törvény tartalmazza. Az eljárás megindítása cseppet sem bonyolult. A felek az Igazságügyi Minisztérium közvetítői névjegyzékéből felkérik az általuk választott mediátort, és ha a szakember elfogadja a felkérést egyből meghívja a feleket az első megbeszélésre.
A törvény szerint a mediátor tevékenysége írásos felkérés alapján indul, amelyet megtehet az egyik fél, vagy, ha a mediációs eljárásban már megállapodtak a felek, a két fél együtt.
Fontos megjegyezni, hogy az itt elért megállapodás nem érinti a feleknek azt a jogát, hogy vitás ügyükkel később bírósághoz forduljanak.

A jövő orientált, konstruktív és gazdaságos vitarendezési eljárás különösen hatékony ott, ahol érzelmek és indulatok állnak a gazdaságilag racionális megoldás útjában, sokféle érdek ütközik, illetőleg a megoldást a felek speciális igényeihez kell kialakítani. További előnye az ilyen érzelmekkel átitatott konfliktusok esetében, hogy míg a bírósági eljáráson alapvetően bárki jelen lehet – sajtó vagy a versenytársak képviselői – addig a mediáció zárt eljárás, csak a mediátor és az érdekelt felek vesznek részt. A diszkréció maximális, a mediátort törvény kötelezi a titoktartásra. Így a hírnevünkön sem esik csorba egy-egy vitás kérdés rendezése miatt.

A teljesség igénye nélkül lássunk néhány szakterületet, melyben mediátort találnak a az Igazságügyi minisztérium weboldalán:

épületgépészeti berendezések tervezésével, kivitelezésével kapcsolatos jogviták, adózással kapcsolatos polgári jogviták, bel-és külkereskedelmi szerződéses jogviták, bérleti szerződésekkel kapcsolatos jogviták, birtokvédelmi jogviták, családjogi jogvitákban és házasság felbontásával kapcsolatos mediáció, gazdasági-társasági joggal kapcsolatos jogviták, hitelszerződésekkel kapcsolatos ügyek, informatika területén felmerült polgári jogviták, közbeszerzéssel kapcsolatos polgári jogviták, munkajog-munkaügyi viták, pénzügyi jogviták (nyugdíjpénztári, önkéntes biztosító pénztári ügyek), szellemi alkotásokkal kapcsolatos polgári jogi jogviták, vagyoni-, gazdasági elszámolások (vállalkozások, magánszemélyek, költségvetési intézmények), zálogjog területén felmerülő jogviták.

Feliratkozom a(z) Jogi kisokos téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek