Vétójog a turisztikai kormánybiztosnak

2016. július 08. péntek - 14:44 / piacesprofit.hu
  •    

Határozatban rögzítette a kormány, hogy a turizmust érintő, európai uniós források felhasználásáról szóló előterjesztést nem tárgyalhatnak meg, amíg azt az ágazati kormánybiztos nem látta, és nem hagyta jóvá.

A turizmusfejlesztési célra felhasználható európai uniós források összehangolásáról szóló, a Magyar Közlönyben  megjelent kormányhatározat rögzíti a turizmussal kapcsolatos állami feladat- és intézményrendszer átalakításához szükséges intézkedéseket. Ennek érdekében felhívja az operatív programok végrehajtásáért felelős minisztereket, hogy július 15-ig készítsenek áttekintést, és ennek alapján adjanak tájékoztatást a turizmussal kapcsolatos állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztosnak és a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. (MTÜ) vezérigazgatójának az elsődlegesen turizmusfejlesztésre irányuló, valamint a turisztikai fejlesztési vonatkozású fejlesztési célokról, a támogatható tevékenységekről és az ezekre tervezett forrásokról, továbbá a megvalósításra kijelölt szervezetekről vagy pályázói körről, kiegészítve az egyes közbeszerzések státuszával.

eurók egymáson

Kép: PP archív

A kormányhatározat felhívja az operatív programok végrehajtásáért felelős minisztereket, hogy vizsgálják meg az egyes prioritásokban a turisztikai fejlesztések támogatásának lehetőségét, és az eredményről tájékoztassák a turisztikai kormánybiztost és az MTÜ vezérigazgatóját, különösen a támogatható tevékenységekről, valamint a rendelkezésre álló források összegéről, ugyancsak július 15-i határidővel.

Felhívja az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt minisztereket, hogy az elsődlegesen turizmusfejlesztésre irányuló, valamint a turisztikai fejlesztési vonatkozású operatív programok prioritásainál folyamatosan gondoskodjanak

  • előzetes egyeztetési lehetőség biztosításáról a turisztikai kormánybiztos részére a Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság napirendjén szereplő turisztikai tárgyú előterjesztések tekintetében;
  • egyeztetési, véleményezési és javaslattételi lehetőség biztosításáról a turisztikai kormánybiztos és az MTÜ vezérigazgatója számára a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározott feladatok, különösen a felhívások előkészítése tekintetében;
  • arról, hogy a turisztikai tárgyú felhívások döntés-előkészítő bizottságaiban a turizmussal kapcsolatos állami feladatok ellátásáért felelős személyek közül egy fő tagként, egy fő megfigyelőként részt vegyen.

A határozat a Miniszterelnökséget vezető minisztert felhívja, tegye lehetővé azt, hogy az MTÜ kijelölt munkavállalóit állami projektértékelői jogviszony keretében bevonják a turisztikai tárgyú projektek értékelésébe.

A Magyar Közlönyben megjelentek megerősítik azt, amit Bienerth Gusztáv turisztikai kormánybiztos a turizmus.com-nak adott korábbi interjújában már előrevetített: „A kormány nagyon komolyan gondolja a turizmus ágazat fejlesztését, ezért nem kerülhet a grémium elé egyetlen olyan előterjesztés sem, amelyet nem látok, s amelyet nem támogatok. Arra kaptam megbízást, hogy úgy képviseljem a turizmust, mint stratégiai ágazatot.”

Az EU-források felhasználásának pályáztatására, illetve a pályázatok elbírálására jelentős szakembergárda érkezik az MTÜ-höz. Július 6-án mutatták be Princzinger Péter fejlesztési vezérigazgató-helyettest, akinek a feladata lesz  a fejlesztéspolitikai koordinációhoz és a konkrét fejlesztési programok hatékony működéséhez szükséges HR-kapacitások és szakmai folyamatok megteremtése, bevezetése és működtetése – írja a szakportál.

Feliratkozom a(z) Pénzszerzés téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek