Védőeszközök: ezek az előírások vonatkoznak munkáltatókra

2014. november 11. kedd - 18:30 / asalgo
  •    

Olyan munkahelyen, ahol egyidejűleg többféle kockázat is fennáll, a munkáltatónak úgy kell a védőeszközt biztosítania, hogy a munkavállaló az őt érő valamennyi kockázat ellen védve legyen. A védőeszközök biztosítása magában foglalja a meneküléshez és a mentéshez szükséges védőeszközök rendelkezésre állását is.

A munkavállaló köteles „az egyéni védőeszközt rendeltetésének megfelelően használni és a tőle elvárható tisztításáról gondoskodni”, így nemcsak joga a védőeszközök használata, hanem kötelezettsége is. E kötelezettség fennállása azonban nem mentesíti a munkáltatót a rendszeres ellenőrzés, ezen keresztül e kötelezettség érvényre juttatásának felelőssége alól. Az ellenőrzés a megelőzés egyik eszköze. A munkavállaló ugyanakkor jogosult megkövetelni a munkáltatójától a munkavégzéshez szükséges védőeszközök biztosítását.

A munkáltatónak – az Egészségügyi Minisztérium idevonatkozó rendelete alapján – a kockázatbecslésre, a védőeszköz kiválasztására vonatkozó adatokat, a mérési eredményeket, a szakértői véleményeket és ajánlásokat, továbbá a védőeszköz juttatásával kapcsolatos egyéb dokumentumokat naprakészen kell nyilvántartania, és azokat az ellenőrzést végző hatóság kérelmére bemutatnia.

A 6 legfontosabb munkabiztonsági előírás
Már nem kötelező munkavédelmi szabályzatot készítenie a cégnek, de helyette kell, hogy legyen saját nyilvántartása a törvényben előírt dokumentumokról. Előírás a munkavédelmi oktatás és a kockázatértékelés és még egy sor dolog amiről nem szabad megfeledkezni, ha szeretnénk elkerülni a bírságot.

A munkáltatónak a veszélyforrások ellen védelmet nyújtó védőeszközökkel kapcsolatosan vizsgálnia kell legalább a következőket:

–  minden kockázat ellen biztosított-e védőeszközt;

–  minden kockázattal érintett személyt véd-e védőeszközzel;

–  a védőeszköz használatával a határérték alá csökkentette-e az expozíciót;

–  a védőeszköz használatának időbeni korlátozása megfelelő-e.

A kockázatértékelés az esetek zömében műszeres vizsgálatot igényel (zajmérés, légszennyezettség mérése stb.), mivel a megfelelő védelmet nyújtó védőeszközök csak a mért értékek ismeretében határozhatók meg.

A munkáltató a külön jogszabályok figyelembevételével köteles megtenni minden indokolt intézkedést veszély esetére a munkahely kiürítésének, továbbá a tűzvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásához szükséges, arra alkalmas munkavállalók kijelölése, létszámuk meghatározása, felkészítésük és megfelelő egyéni védőeszközzel való ellátásuk érdekében. A kockázatértékelés során e szempontokat egyidejűleg kell figyelembe venni.

Kép:FreeDigitalPhotos.net/suwatpo

A munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység keretében a védőeszközökkel kapcsolatos elsődleges feladatok a következők:

-a kockázatértékelés elvégzése

– a védőeszköz juttatás belső rendjének meghatározása;

– a védőeszköz soron kívüli ellenőrzése

Munkavédelem: mikor tagadhatja meg a munkát a dolgozó?
Megtagadhatja a munkavégzést, munkavédelmi képviselőhöz fordulhat vagy akár a hatóságot is felkeresheti a munkavállalónk, ha nem tartjuk be a munkavédelmi előírásokat. Mik a legfontosabb szabályok, és milyen következményekre számíthatunk még? Összefoglaltuk.

A biztonságos munkahely elérése érdekében az esetleges lehetséges kockázatokat sorrendben első helyen a pontos munkaszervezéssel, majd megelőző műszaki, illetve szervezési intézkedésekkel kell csökkenteni. Azokat a munkavállalók számára, akiket a fenti intézkedésekkel el nem hárítható kockázatok érhetnek, egyéni védőeszközt kell biztosítani. A védőeszköz juttatás rendjét írásban kell rögzíteni.

Számba kell venni minden olyan személyt, akit veszély fenyeget vagy fenyegethet (potenciális veszély), azaz, aki a veszély hatókörében tartózkodik (például a látogatók, a szolgáltatást igénybe vevők, az ellenőrzést végzők). Ezeknek a személyeknek a munkakörét nem lehet meghatározni, de a munkakörnyezetből származó kockázatok elleni védőeszközt a belső szabályozásban számukra is elő kell írni.
Külön figyelmet igényel a sérülékeny csoportba tartozó, illetve a mozgáskorlátozott vagy egyéb testi fogyatékos (fogyatékkal élő) munkavállalók foglalkoztatása esetén az egyedi védőeszközök juttatása.

Mivel a védőeszközök szinte valamennyi veszélyforrás hatása ellen alkalmazhatók – ide tartoznak különösen a fizikai veszélyforrások, a veszélyes anyagok és a biológiai veszélyforrás, mint a mikroorganizmus és anyagcsereterméke, valamint a makroorganizmus (növény, állat) is – juttatásuk során a foglalkozás-egészségügyi szolgálat közreműködése nélkülözhetetlen.

A munkáltató külön jogszabályban meghatározottak szerint és valamennyi munkavállalójára kiterjedően foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást köteles biztosítani. A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás biztosítása történhet a munkáltató által működtetett vagy a munkáltatóval kötött szerződés alapján külső szolgáltató útján. A munkaegészségügyi szaktevékenység keretében elkészített dokumentumokat a szolgáltatást nyújtó aláírásával igazolja a munkáltató részére. A munkáltató tehát a veszélyességi osztályhoz, munkavállalói létszámhoz tartozásától függetlenül köteles biztosítani megfelelő személy(eke)t a munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységet jelentő feladatok ellátásához. (Itt megtalálja, hogy kinek, mikor és hány órában kell munkavédelmi szakembert foglalkoztatnia.)

 

Feliratkozom a(z) Jogi kisokos téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek