Van tere a versenykultúra fejlődésének

2013. szeptember 30. hétfő - 20:46 / piacesprofit.hu
  •    

Miközben a magyar vállalkozások számára kiemelten fontos, hogy tisztában legyenek a gazdasági versennyel kapcsolatos ismeretekkel, a versenyszabályokkal, illetve a reklámozás szabályaival, egy tavalyi felméréséből az derül ki, van még teendője e tekintetben mind a cégeknek, mind az őket tömörítő szakmai szervezeteknek, mind a szabályozói, ellenőrzői oldalnak.

Kép:Pixabay

A Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának (GVH VKK) a tavalyi évben közvélemény kutatásban mérte fel a vállalkozások körében a gazdasági versennyel, a versenyszabályokkal, és a reklámszabályokkal kapcsolatos ismereteket, a kutatás eredményei alapján pedig elhatározta, hogy versenykultúra fejlesztő-terjesztő tevékenysége keretében széles körű ismeretterjesztő, tájékoztató kampányt („Megfelelési kampány”) indít ezen ismeretek növelése és végső soron a versenyszabályok betartásának előmozdítása, megkönnyítése érdekében. Ennek szellemében, és a versenykultúra fejlesztése érdekében a GVH VKK együttműködési megállapodást köt a Joint Venture Szövetséggel (JVSZ), amely a rendelkezésére álló eszközök és információk alapján támogatja a GVH ezirányú tevékenységét.

A magyarországi versenykultúra és a tudatos fogyasztói döntéshozatal kultúrája fejlesztésének és terjesztésének letéteményeseként a GVH VKK egyik legfontosabb feladata a verseny társadalmi elfogadottsága, a jogkövető magatartás, a versenybarát, illetve a tudatos fogyasztói döntéshozatalt biztosító szabályozási környezet elősegítése, valamint az ismeretek szélesítése a versenypolitikával, versenyszabályokkal kapcsolatban.

Nem meglepő, hogy ezen feladatokhoz és értékrendhez teljes mellszélességgel tud csatlakozni a legnagyobb magyar és külföldi cégeket és vállalatokat, éppúgy mint kkv-kat tömörítő Joint Venture Szövetség (JVSZ), amelynek feladata, hogy működésével elősegítse a gazdaság fejlődését és szerveződését, előmozdítsa a gazdálkodó szervezetek tisztességes piaci magatartását, ugyanakkor megfelelő keretek között érvényesítse a gazdasági tevékenységet folytató tagjainak általános, együttes érdekeit. Szendrey Silvia, a JVSZ ügyvezető igazgatója az együttműködés kapcsán elmondta: „A JVSZ számára rendkívül fontos, hogy a megfelelő versenykultúra minél szélesebb körben terjedjen el a vállalkozások körében, másrészt aktív részvételt vállal abban, hogy jogszabály véleményezéseken keresztül megfelelő, gyakorlat orientált betartható jogszabályok jöjjenek létre.”

Enyhítették a versenyjogot – a dinnyével lehet kartellezni
Az Országgyűlés novemberi döntésével enyhítette a mezőgazdasági termékek esetében a kartellszabályokat, így nem számít versenykorlátozónak az a megállapodás, amely ágazati érdekképviselet vagy szakmaközi szervezet részvételével jön létre, és azzal egyik érintett piaci szereplő sem kerül előnybe a másikhoz képest.

A GVH VKK részéről a megállapodást aláíró Tevanné dr. Südi Annamária főtitkár kiemelte: „A versenyjogi megfelelés egyfajta szemlélet: a gazdasági versenyre vonatkozó jogszabályok és normák vállalati gyakorlatba ültetését és követését jelenti.” „A versenyhivatal célja a tájékoztatással, hogy a vállalkozások minél pontosabb képet kapjanak arról, hogy milyen versenyjogi szabályoknak kell megfelelniük. Emellett a versenyjogi megfelelés szemléletének elmélyítését is kiemelt feladatának tekinti a hivatal. Minél többen versenyeznek tisztán, annál többet nyer egyszerre valamennyi vállalat és az egész magyar gazdaság.” – tette hozzá.

A JVSZ az együttműködés keretében támogatja a GVH VKK céljainak megvalósítását, hozzájárulva ahhoz, hogy a GVH VKK információközvetítő tevékenysége intenzívebbé váljon, miközben a GVH VKK az együttműködés keretében támogatja a JVSZ jogszabályok betartása mellett végzett szakmai tevékenységét.